ฟังก์ชัน Visual Basic for Applications (VBA) หยุดการทำงานในฐานข้อมูลจากการอ้างอิงที่ขาดหายไป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 283806 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
แบบปานกลาง: ต้องแมโคพื้นฐาน การกำหนดรหัส และทักษะการทำงานร่วมกัน

บทความนี้นำไปใช้ กับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb และ.accdb) และโครงการ Microsoft Access (.adp)

สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 208218.
สำหรับ Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 160870.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณมีกระบวนงานที่ประกอบด้วย Visual Basic สำหรับฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์ และฐานข้อมูลของคุณประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังไลบรารีวัตถุที่ขาดหายไปหรือไลบรารีชนิด คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณคอมไพล์โมดูลต่าง ๆ ของคุณ หรือเรียกใช้กระบวนงาน:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1

ฐานข้อมูล Microsoft Access หรือโครงการของคุณประกอบด้วยการอ้างอิงขาดหายไป หรือเสียหายไปยังแฟ้ม<filename>.</filename>

เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลหรือโครงการของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณต้องแก้ไขการอ้างอิงนี้

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแก้ไขการอ้างอิงนี้ คลิก'วิธีใช้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2

ข้อผิดพลาดในการคอมไพล์:
ไม่สามารถค้นหาโครงการหรือไลบรารี

สาเหตุ

ฐานข้อมูลของคุณประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังฐานข้อมูล ไลบรารีชนิด หรือไลบรารีวัตถุที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นหายไป: <referencename></referencename> ในกล่องโต้ตอบการอ้างอิง

การแก้ไข

เมื่อต้องการเอาการอ้างอิงที่หายไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดฐานข้อมูลของคุณ
 2. กด ALT + F11 เพื่อเปิด Visual Basic Editor
 3. บนเมนูเครื่องมือคลิกอ้างอิง
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับไลบรารีชนิดหรือ objectlibrary ทำเครื่องหมายเป็นหายไป: <referencename>.</referencename>
อีกทางเลือกหนึ่งเมื่อต้องการเอาการอ้างอิงจะคืนค่าแฟ้มอ้างอิงไปยังเส้นทางที่ระบุไว้ในกล่องโต้ตอบการอ้างอิง ถ้าแฟ้มถูกอ้างอิงอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ยกเลิกการหายไป: <referencename></referencename> อ้างอิง และจากนั้น สร้างข้อมูลอ้างอิงใหม่ไปยังแฟ้มในโฟลเดอร์ใหม่

หมายเหตุ: ในขณะทำการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์ คุณไม่สามารถดูข้อมูลอ้างอิงจากเมนูได้ อย่างไรก็ตาม บทความต่อไปนี้สาธิตวิธีการดูข้อมูลอ้างอิงที่ใช้รหัส:
209849 วิธีการวนซ้ำอ้างอิงไปยังดูคุณสมบัติของตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

 1. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 2. สร้างฟอร์มใหม่ที่ไม่ได้ยึดตาม orquery ตารางใด ๆ
 3. ในการ แทรก เมนู คลิก ตัวควบคุม ActiveX.
 4. ในรายการเลือกตัวควบคุม ActivexคลิKodak ตัวควบคุมการแก้ไขรูปภาพและคลิก ตกลง.
 5. บันทึกฟอร์มเป็น frmReference และ closeit
 6. ปิด Northwind.mdb และจบการทำงาน Access
 7. ค้นหา และเปลี่ยนชื่อ toImgEdit.old แฟ้ม ImgEdit.ocx
 8. Start Access และจากนั้น เปิด Northwind.mdb
 9. เปิดโมดูลที่เริ่มต้นในมุมมองออกแบบ
 10. ในการ ตรวจแก้จุดบกพร่อง เมนู คลิก คอมไพล์ Northwind. หมายเหตุว่า คุณได้รับข้อผิดพลาดทั้งสองข้อความที่ arementioned ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้
 11. คลิก ตกลง. หมายเหตุว่า การอ้างอิง กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น การอ้างอิงต่อไปนี้จะถูกเน้นในการการอ้างอิงที่พร้อมใช้งาน กล่องโต้ตอบ:
  MISSING: Kodak Image Edit Control
  					
 12. คลิก ยกเลิก ในการ การอ้างอิงที่พร้อมใช้งาน กล่องโต้ตอบ
 13. ค้นหา และเปลี่ยนชื่อ toImgEdit.ocx แฟ้ม ImgEdit.old
 14. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 10 และหมายเหตุว่า ข้อผิดพลาดข้อความไม่มี longerappears

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาอื่นที่อาจก่อให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดแรก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
275110 ข้อผิดพลาด "ฟังก์ชันไม่ได้กำหนดในนิพจน์" เมื่อคุณเปิดแบบสอบถามที่อ้างอิงฟังก์ชัน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 283806 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Access 2010
Keywords: 
kbproductlink kbfunctions kbvba kberrmsg kbprb kbmt KB283806 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283806

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com