การแก้ไข: "ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลที่ร้องขอ" พลาดเชื่อมต่อกับ SQL Server ระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 283860 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

มีการให้บริการ Microsoft OLE DB สำหรับ SQL Server (SQLOLEDB), หากคุณพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลบน SQL Server ระยะไกลที่ไม่มีอยู่บน SQL Server แบบท้องถิ่น ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลที่ร้องขอในการเข้าสู่ระบบ 'ชื่อฐานข้อมูล' เข้าสู่ระบบล้มเหลว
มีการรายงานข้อผิดพลาดนี้เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มี Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC) 2.6, SQL Server 7.0 และ Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6 และคอมพิวเตอร์ระยะไกล SQL Server 7.0 ข้อผิดพลาดนี้ไม่เกิดขึ้นกับ MDAC 2.6 กับเซิร์ฟเวอร์ SQL Server 2000 ระยะไกล คุณยังไม่เกิดขึ้นถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ไม่สามารถเรียกใช้ SQL Server

การแก้ไข

จุดบกพร่องนี้ได้ถูกแก้ไขในรุ่นของ MDAC 2.6 Service Pack 1

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์เครือข่ายของไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ SQL (Cliconfg.exe) เพื่อตั้งค่านามแฝงที่ใช้ TCP/IP แทนเนมไปป์เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ 2.6 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

หมายเหตุ:: การทบทวนเกิดปัญหา คุณจำเป็นต้องเครื่องคอมพิวเตอร์กับ Windows NT 4.0, MDAC 2.6 และ SQL Server 7.0 และคุณต้องการระยะไกล SQL Server 7.0
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลของ SQL สร้างการทดสอบการตั้งชื่อฐานข้อมูลต่อไปนี้ ฐานข้อมูลที่ มีชื่อนี้จะไม่มีอยู่บน SQL Server เฉพาะที่ของคุณ
 2. สร้างโครงการ Microsoft Visual Basic EXE ใหม่ และวางรหัสต่อไปนี้:
  Sub ReproTest
  Dim conn as Object
  Dim rs as Object
  Dim sql as String
   sql = "select db_name(dbid) from master..sysprocesses where " & _
      "spid = @@spid"
   set conn = CreateObject("adodb.connection")
   conn.Provider = "SQLOLEDB"
   conn.Properties("Prompt").Value = adPromptAlways
   conn.Open
   set rs = conn.Execute( sql )
   MsgBox "Current database is " & rs.Fields(0).Value
   rs.Close
   conn.Close
  End Sub
  					
 3. เรียกใช้รหัส และเมื่อได้รับการพร้อมท์ ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ID ผู้ใช้ และรหัสผ่าน คลิกตัวเลือกและเลือกฐานข้อมูลการทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 283860 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Data Access Components 2.6
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbmdac260sp1fix kbprovider kbmt KB283860 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:283860

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.