אתה נתקל במזהה אירוע 55 או בשגיאת עצירה 0xc000021a ב- Windows 7 לאחר התקנת עדכון האבטחה 2823324

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2839011 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

Microsoft חוקרת את אופן הפעולה שלפיו מערכות אינן מתאוששת מהפעלה מחדש, או שיישומים אינם נטענים, לאחר החלת עדכון האבטחה 2823324. אנחנו ממליצים ללקוחות להסיר את ההתקנה של עדכון זה. כאמצעי זהירות נוסף, Microsoft הסירה את קישורי ההורדה לעדכון 2823324 עד לסיום החקירה.

דוגמאות לתסמינים

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שפהטקסט בהודעת שגיאה
כלשהויומן המערכת מציג את מזהה האירוע הבא:

סוג אירוע: שגיאה
מקור אירוע: Ntfs
קטגוריית אירוע: דיסק
מזהה אירוע: 55
תאריך: תאריך
שעה: שעה
משתמש: לא זמין
מחשב: Computer_name
תיאור:
המבנה של מערכת הקבצים בדיסק פגום ואינו ניתן לשימוש. הפעל את תוכנית השירות Chkdsk בכונן E:.


הערה אות הכונן עשויה להשתנות. Chkdsk יפעל אך לא ימצא כל בעיה לתיקון.
כלשהו
STOP: c000021a {Fatal System Error} (עצור: c000021a {שגיאה מכרעת במערכת})
תהליך המערכת 'אתחול מנהל הפעלות' הסתיים באופן לא צפוי במצב 0xC000003a (0x00000000 0x00000000).
המערכת כובתה.


הערה המצב יהיה תמיד 0xC000003a אם אתה נתקל בבעיה המתוארת כאן.
אנגליתהפעלת Windows נכשלה. ייתכן שהסיבה היא שינוי שנעשה לאחרונה בחומרה או בתוכנה. כדי לתקן את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

1. הכנס את תקליטור ההתקנה של Windows והפעל מחדש את המחשב.
2. בחר את הגדרות השפה ולאחר מכן לחץ על 'הבא'.
3. לחץ על "תקן את המחשב".

סטטוס: 0xc000000e
מידע: בחירת האתחול נכשלה כיוון שהתקן נדרש אינו נגיש.
PortugueseMensagem de Erro 1

STOP: c000021a {Fatal System Error}
The Session Manager Initialization system process terminated unexpectedly with a status of 0xC000003a (0x00000000 0x00000000).
The system has shutdown.

Mensagem de Erro 2

O Windows n?o foi iniciado com ?xito. Uma altera??o recente de hardware ou software pode ter causado o problema. Para corrigir o problema:
1. Insira o disco de instala??o do Windows w reinicie o computador.
2. Escolha as configura??es do seu idioma e clique em "Avan?ar".
3. Clique em "Reparar o seu computador".
Se voc? n?o tiver o disco, entre em contato com o administrador do sistema ou fabricante do computador para obter assist?ncia.

Status: 0xc000000e
Informa??es: A sele??o da inicializa??o falhou porque um dispositivo necess?rio est? inacess?vel.
כשל זה מתרחש בשלב מוקדם מאוד בתהליך האתחול, וקובץ Memory.dmp לא נוצר.

לאחר התקנת עדכון האבטחה 2823324, Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations או Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers בגירסה 6.0.4.1424 ובגירסה 6.0.4.1611 עלול להציג הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה: 

ייתכן שהרישיון שלך אינו תקף.


לפיכך, חלק מרכיבי ההגנה של Kaspersky או כולם מפסיקים לתפקד.

סטטוס

Microsoft פרסמה את עדכון האבטחה 2840149. עדכון אבטחה זה פותר את הבעיה שהוצגה על-ידי עדכון האבטחה 2823324. עדכון האבטחה 2823324 הוחלף על-ידי עדכון האבטחה 2840149. 

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2840149 MS13-036: תיאור של עדכון האבטחה עבור מנהל התקן במצב ליבה של מערכת הקבצים של Windows (ntfs.sys): 09.04.13 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פתרון הבעיה

אנחנו ממליצים ללקוחות להסיר את ההתקנה של עדכון האבטחה 2823324 ולאחר מכן להתקין את עדכון האבטחה 2840149. מאמר זה כולל שיטות מרובות להסרת ההתקנה של העדכון.

תרחיש א': שלבי שחזור למחשבים שבהם הותקן עדכון האבטחה 2823324 וכעת יש בהם כשל בהפעלה

האפשרויות הבאות מספקות שיטות שונות לשחזור המחשב למצב שבו הוא היה לפני ההתקנה של עדכון האבטחה:

אפשרות 1: שחזור לנקודת השחזור האחרונה באמצעות 'שחזור מערכת'

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. גש אל 'אפשרויות שחזור מערכת'. לשם כך, הפעל מחדש את המחשב והקש ברציפות על המקש F8 לפני שהלוגו של Windows מופיע. אם הלוגו של Windows מופיע, נסה שוב. המתן עד שמסך הפתיחה של Windows מופיע, ולאחר מכן כבה את המחשב והפעל אותו מחדש. עליך להסיר תקליטונים, תקליטורים ותקליטורי DVD מהמחשב לפני שתפעיל אותו מחדש.

  הערה אם אינך יכול לגשת לאפשרויות של 'שחזור מערכת', עבור אל אפשרות 4.
 2. בחר תקן את מחשבך.
 3. בחר את השפה והיכנס למחשב.

  הערה אם אינך יודע את הסיסמה המקומית, עליך להתחיל על-ידי שימוש במדיה ניתנת לאתחול מסוג DVD או USB של Windows 7. לאחר מכן, גש אל אפשרויות שחזור מערכת.
 4. בחר שחזור מערכת מהתפריט: 
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2843908
 5. שחזר לנקודת השחזור האחרונה. פעולה זו מסירה את ההתקנה של עדכון האבטחה 2823324.
 6. הפעל מחדש את המחשב במצב רגיל.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

אפשרות 2: שחזור לנקודת השחזור האחרונה בשורת הפקודה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. גש אל 'אפשרויות שחזור מערכת'. לשם כך, הפעל מחדש את המחשב והקש ברציפות על המקש F8 לפני שהלוגו של Windows מופיע. אם הלוגו של Windows מופיע, נסה שוב. המתן עד שמסך הפתיחה של Windows מופיע, ולאחר מכן כבה את המחשב והפעל אותו מחדש. עליך להסיר תקליטונים, תקליטורים ותקליטורי DVD מהמחשב לפני שתפעיל אותו מחדש.

  הערה אם אינך יכול לגשת לאפשרויות של 'שחזור מערכת', עבור אל אפשרות 4.
 2. בחר תקן את מחשבך.
 3. בחר את השפה והיכנס למחשב.

  הערה אם אינך יודע את הסיסמה המקומית, עליך להתחיל על-ידי שימוש במדיה ניתנת לאתחול מסוג DVD או USB של Windows 7. לאחר מכן, גש אל אפשרויות שחזור מערכת.
 4. בחר שורת פקודה מהתפריט:
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2843909
 5. בשורת הפקודה, הפעל את הפקודה הבאה:
  dism /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions
 6. הפעל מחדש את המחשב במצב רגיל.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

אפשרות 3: הסרת עדכון האבטחה 2823324 בשורת הפקודה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. גש אל 'אפשרויות שחזור מערכת'. לשם כך, הפעל מחדש את המחשב והקש ברציפות על המקש F8 לפני שהלוגו של Windows מופיע. אם הלוגו של Windows מופיע, נסה שוב. המתן עד שמסך הפתיחה של Windows מופיע, ולאחר מכן כבה את המחשב והפעל אותו מחדש. עליך להסיר תקליטונים, תקליטורים ותקליטורי DVD מהמחשב לפני שתפעיל אותו מחדש.

  הערה אם אינך יכול לגשת לאפשרויות של 'שחזור מערכת', עבור אל אפשרות 4.
 2. בחר תקן את מחשבך.
 3. בחר את השפה והיכנס למחשב.

  הערה אם אינך יודע את הסיסמה המקומית, עליך להתחיל על-ידי שימוש במדיה ניתנת לאתחול מסוג DVD או USB של Windows 7. לאחר מכן, גש אל אפשרויות שחזור מערכת.
 4. בחר שורת פקודה מהתפריט:
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2843910
 5. בשורת הפקודה, הפעל את הפקודה הבאה:
  dism /image:C:\ /get-packages
 6. חפש בתוצאות עבור עדכון האבטחה 2823324.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2843911
 7. העתק את שם החבילה והדבק אותו כפי שמוצג:
  dism /image:C:\ /remove-package /PackageName:Package_for_KB2823324~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2843912
 8. תקבל הודעה הקובעת שהסרת ההתקנה עברה בהצלחה.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2843913
 9. הפעל מחדש את המחשב במצב רגיל.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

אפשרות 4: הסרת התקנה של עדכון האבטחה 2823324 באמצעות חבילה שהורדה מ- Microsoft

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לעזור ללקוחות שנתקלים בבעיות בהפעלה מחדש של המערכת לאחר התקנת עדכון האבטחה 2823324, Microsoft מציעה תמונה ISO במדיה ניתנת לאתחול במרכז ההורדות של Microsoft (DLC). לקוחות שלא יכולים להפעיל מחדש את המערכות שלהם לאחר החלת העדכון 2823324 יכולים להוריד תמונה זו כדי ליצור DVD או כונן USB ניתן לאתחול. לאחר מכן, הם יוכלו להשתמש ב- DVD או בכונן USB זה כדי לאתחל את המערכת, להסיר את עדכון האבטחה 2823324 ולהחזיר את המערכות שלהם למצב הפעלה רגיל.הערה תמונת ISO היא דרך להפיץ תוכנה כך שניתן יהיה לכתוב את התמונה או "לצרוב" אותה במדיה נשלפת ניתנת לאתחול, כגון DVD.
 1. הורד את חבילת ISO ממרכז ההורדות של Microsoft:
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הורדה
  הורד את חבילת ISO כעת.

 2. לאחר שתוריד את חבילת ISO, צרוב תקליטור או DVD מקובץ ISO.
 3. הכנס את התקליטור או ה-DVD למחשב המושפע והפעל מחדש את המחשב.
 4. פעל בהתאם להוראות שעל המסך, ולאחר מכן, לאחר סיום ההתקנה, הוצא את הדיסק והפעל מחדש את המחשב.
לאחר הפעלה מחדש של המחשב, עדכון האבטחה 2823324 הוסר באופן אוטומטי.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

תרחיש ב': שלבי שחזור למחשבים שבהם הותקן עדכון האבטחה 2823324 אך שעדיין לא הופעלו מחדש

האפשרויות הבאות מספקות שיטות שונות להסרת ההתקנה של עדכון האבטחה: במחשבים שבהם הותקן עדכון האבטחה 2823324 אך עדיין לא הופעלו מחדש, בצע את השלבים שבמאמר 927392 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי להסיר את התקנת התיקון החם באמצעות תחביר שורת הפקודה המתואר במאמר.

אפשרות 1: הסרת התקנה ידנית של עדכון האבטחה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. בלוח הבקרה, פתח את תוכניות ולאחר מכן לחץ על הצג עדכונים מותקנים.
 2. בחר עדכון אבטחה עבור Microsoft Windows (KB2823324) ולאחר מכן לחץ על הסר כדי להסיר את התקנת עדכון האבטחה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

אפשרות 2: שילוב הסרת התקנה בשורת פקודה בקובץ script מותאם אישית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם מחשבים מרובים מושפעים, וברצונך להפעיל קובץ script מרחוק כדי להסיר את העדכון, תוכל להשתמש בפקודה הבאה כדי להסיר את עדכון האבטחה באופן שקט:
wusa.exe /uninstall /kb:2823324 /quiet /norestart
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

אפשרות 3: הפעלת קובץ script להסרה מרחוק באמצעות PSEXEC

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אם מחשבים מרובים מושפעים, וברצונך להפעיל קובץ script מרחוק כדי להסיר את העדכון, תוכל להשתמש בפקודה הבאה כדי להסיר את עדכון האבטחה באופן שקט:
Psexec -d -s \\remotemachine wusa.exe /uninstall /kb:2823324 /quiet /norestart
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מידע נוסף

כאשר Microsoft חוקרת את הבעיות המתוארת במאמר זה, עדכון האבטחה MS13-036 (KB 2823324) אינו מוצע עוד על-ידי Windows Update. 

מאפיינים

Article ID: 2839011 - Last Review: יום חמישי 25 אפריל 2013 - Revision: 9.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2839011

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com