วิธีการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือรหัสผ่านใน Yammer ของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2840536 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือรหัสผ่านใน Yammer ของคุณ

กระบวนงาน

วิธีการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณ

คุณต้องเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณได้ ถ้าคุณได้รับใหม่ หรือ ถ้าคุณใช้อยู่ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Yammer ของคุณ
 2. ในมุมขวาบน คลิ theellipsis (...), แล้ว คลิ กแก้ไขส่วนกำหนดค่า
 3. บนหน้าหลักของบัญชี พิมพ์อยู่อีเมลใหม่ที่คุณต้องการใช้ใน Yammer ในฟิลด์อีเมลและจากนั้น คลิกเปลี่ยนการเชื่อมโยง

  หมายเหตุถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมโยงเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง องค์กรของคุณกำลังใช้ระบบภายในที่มีการตั้งค่าสมาชิก ผู้ติดต่อ สนับสนุน yammer ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปรับปรุงที่อยู่อีเมลของคุณ
 4. ถ้าที่คุณกำลังเปลี่ยนโดเมนคือ โดเมนได้รับอนุมัติสำหรับเครือข่าย คุณจะได้รับการตรวจสอบเชื่อมโยงไปยังที่อยู่ใหม่ในข้อความอีเมล คุณต้องคลิกการเชื่อมโยงนี้เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงที่อยู่ของคุณ
 5. ถ้าคุณไม่ได้รับการตรวจสอบข้อความอีเมล การตรวจสอบโฟลเดอร์ของอีเมลขยะหรือสแปมสำหรับข้อความอีเมล หรือตรวจสอบว่า องค์กรของคุณมีตัวกรองสแปมทั่วทั้งเครือข่ายใด ๆ
 6. ถ้าคุณยังคงไม่สามารถค้นหาข้อความอีเมลการตรวจสอบ และต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ติดต่อ สนับสนุน yammer.

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดว่า ที่อยู่อีเมลของคุณไม่ถูกต้อง

เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณใน Yammer คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดที่ระบุว่า ที่อยู่ที่คุณป้อนไม่มีที่อยู่ที่ถูกต้องสำหรับเครือข่าย ซึ่งหมายความ ว่า โดเมนที่คุณกำลังพยายามที่จะใช้สำหรับอยู่อีเมลที่ ไม่ได้รับอนุมัติ บนเครือข่ายพื้นฐานและธุรกิจ Yammer โดเมนเดียวเท่านั้นไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ถ้าคุณมีที่อยู่อีเมลใหม่ที่คุณต้องใช้ คุณสามารถเข้าร่วมเครือข่าย Yammer ใหม่สำหรับโดเมนปรับปรุงแล้ว ขึ้น คุณสามารถปรับรุ่นไปยังเครือข่ายธุรกิจหรือองค์กร Yammer

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:

วิธีที่ 1: บนเครือข่าย Yammer ภายในองค์กร
ในองค์กรภายใน Yammer ข่าย เมนต่าง ๆ สามารถได้รับอนุมัติสำหรับการใช้งาน เมื่อต้องการเพิ่มโดเมนได้รับอนุมัติ ติดต่อผู้จัดการของคุณสำเร็จลูกค้า หรือสนับสนุน yammer.

วิธีที่ 2: บนเครือข่ายภายนอก
ผู้ดูแลระบบของเครือข่ายภายนอกสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มโดเมนที่ได้รับอนุมัติ:
 1. การเข้าถึงตั้งค่าคอนฟิก หน้าของแผงผู้ดูแลระบบของคุณ
 2. เลื่อนลงไปส่วนของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและจากนั้น คลิกการเชื่อมโยงการโดเมนเพิ่ม

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดว่า ที่อยู่อีเมลที่ถูกใช้แล้ว

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดว่า ที่อยู่อีเมลที่คุณใส่ถูกใช้แล้ว ไม่มีการใช้งานอยู่หรือบัญชีที่ได้ถูกกำหนดให้อยู่อีเมลที่ค้างอยู่ เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถ้าไม่มีบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ เข้าระบบ และจากนั้น เรียกดูไปยังเพจที่กำหนดลักษณะของบัญชีของคุณ
 2. คลิกการเชื่อมโยงในมุมล่างขวาของหน้าการลบบัญชีของคุณ
 3. ถ้าบัญชีไม่ได้ใช้งานอยู่ และคุณอยู่บนพื้นฐาน Yammer เครือ ผู้ติดต่อสนับสนุน yammer เมื่อต้องการลบบัญชีที่ค้างอยู่ ถ้าคุณอยู่บนเครือข่ายของธุรกิจหรือองค์กร Yammer ติดต่อผู้ดูแลของคุณ และขอให้ลบบัญชีของคุณที่ค้างอยู่

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านที่คุณใช้บน Yammer ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เรียกดูการตั้งค่าบัญชีของคุณ และจากนั้น คลิกรหัสผ่าน แท็บทางด้านซ้ายของหน้ากระดาษ
 2. พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันของคุณในฟิลด์ด้านบน และจากนั้น พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณในฟิลด์อยู่ตรงกลางและด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามความต้องการรหัสผ่านที่แสดงอยู่บนหน้า
 3. คลิบันทึก การเปิดใช้งานรหัสผ่านของคุณใหม่
หมายเหตุ ถ้าคุณไม่เห็นตัวรหัสผ่าน แท็บในตั้งค่าบัญชีของคุณ องค์กรของคุณจัดการรหัสผ่านของผู้ใช้เป็นการภายในเพื่อเปิดใช้งานสู่ระบบแบบครั้งเดียว (SSO) ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายสำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ข้อผิดพลาด 1: รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง

ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดสีแดงที่บ่งชี้ว่า คุณได้ป้อนรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง คุณอาจป้อนรหัสผ่านที่คุณใช้บน Yammer ก่อนหน้านี้ ขึ้น คุณอาจไม่ได้ตามความต้องการรหัสผ่านที่ระบุไว้ภายใต้เขตข้อมูลยืนยันรหัสผ่านใหม่ เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อผิดพลาด 2: คุณลืมรหัสผ่านของคุณ

Toresolve ข้อผิดพลาดนี้ ส่งที่อยู่อีเมลของคุณบนเว็บไซต์ Yammer ดังต่อไปนี้:
https://www.yammer.com/forgotten_password/new
คุณจะได้รับข้อความอีเมลการตั้งค่ารหัสผ่านของคุณ

ถ้าคุณไม่เห็นข้อความอีเมล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลขยะและสแปม และตรวจสอบว่า องค์กรของคุณมีตัวกรองสแปมทั่วทั้งเครือข่ายใด ๆ ถ้าคุณยังคงไม่สามารถค้นหาข้อความอีเมล ยืนยันว่า ที่อยู่อีเมลที่คุณกำลังใช้เป็นบัญชีที่คุณใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ บ่อย บัญชีของคุณที่ใช้งานอยู่อาจมีการสร้าง โดยใช้นามแฝงอีเมล

ถ้าคุณยังคงไม่สามารถตั้งค่ารหัสผ่านของคุณ และต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ติดต่อ สนับสนุน yammer.

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีของคุณถูกกำหนดค่าบน Yammer ด้วยที่อยู่อีเมลของคุณ แต่ละที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Yammer เฉพาะอยู่ ดังนั้น คุณไม่สามารถมีนามแฝงอีเมลหลายที่เชื่อมโยงกับบัญชี Yammer เดียวกัน ถ้าคุณมีนามแฝงอื่นที่คุณใช้ในองค์กรของคุณ คุณต้องเลือกหนึ่งการเชื่อมโยงบัญชี Yammer ของคุณ นอกจากนี้ คุณต้องหลีกเลี่ยงการยอมรับการเชิญ Yammer ที่ส่งถึงใด ๆ ของที่อยู่อีเมลอื่นของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2840536 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Yammer
Keywords: 
kbmt KB2840536 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2840536

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com