"ถูกหน่วงเวลาล้มเหลวเขียน" พลาดเมื่อรันการทดสอบความเค้นของ I/O กับคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2012 จากไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Server 2012 หรือใช้ Windows 8

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2842111 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2012 ที่ถูกกำหนดค่าโดยใช้แฟ้มอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ใช้งานร่วมกันได้
 • การทดสอบความเค้น I/O กำลังทำงานบน Windows 8 หรือไคลเอ็นต์ที่ใช้ Windows Server 2012 กับคลัสเตอร์ล้มเหลว การทดสอบความเค้นมีอัตราส่วนสูงของการดำเนินการเปิด และปิดการดำเนินงานข้อมูล ตัวอย่างเช่น การทดสอบซ้ำ ๆ เปิดแฟ้มในแฟ้มร่วม อ่านแฟ้ม และจากนั้น ปิดแฟ้ม

  หมายเหตุ สถานการณ์นี้อาจพบในการทดสอบความเค้น แต่ไม่ได้แม็ปกับสถานการณ์การใช้งานลูกค้าโดยตรง
ในสถานการณ์นี้ คุณอาจพบข้อผิดพลาด I/O ในระหว่างล้มเหลว นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบ:


รหัสเหตุการณ์: 50
แหล่งของเหตุการณ์: Mup
คำอธิบาย: {Delayed เขียนล้มเหลว} Windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดจากแฟ้ม<file name="">ข้อมูลที่หายไป ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความล้มเหลวของของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือเครือข่ายการเชื่อมต่อ กรุณาลองบันทึกแฟ้มนี้ในที่อื่น</file>

สาเหตุ

เมื่อมีเปิดแฟ้มบนการใช้แฟ้มร่วมกัน การจัดการแฟ้มที่ถูกสร้างขึ้น หลังจากแฟ้มถูกปิด ตัวเปลี่ยนเส้นทางของบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMB) จะแคชกาหมายเลขอ้างอิงแฟ้มเป็นเวลาสั้น ๆ อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดจำนวนของจุดจับที่สามารถถูกแคชไว้ในลักษณะนี้ ในระหว่างการทดสอบความเค้น ชรอบเวลา SMB ที่สามารถอยู่เบื้องหลังในการปิดจับสำหรับแคช ซึ่งอาจส่งผลให้ค้างจับขนาดใหญ่ ในที่สุด จำนวนของจุดจับเกินขีดจำกัดที่สามารถล้มเหลวผ่านภายในการหมดเวลาพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการ I/O บางอย่างอาจล้มเหลว โดยค่าเริ่มต้น การหมดเวลาของการมีพร้อมใช้งานต่อเนื่องคือ 60 วินาที

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งานใน แค็ตตาล็อก Microsoft Update.

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows 8 หรือ Windows Server 2012 ด้วย

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 8 และ Windows Server 2012
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 8 และ Windows Server 2012 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น " Windows 8 " จะแสดงอยู่บนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ " Windows 8 " บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.2.920 0.20 xxxWindows 8 และ Windows Server 2012RTMLDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหากในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 8 และ สำหรับ Windows Server 2012 " ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Rdbss.sys6.2.9200.20794321,02410-Aug-201303:22x 86
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20794168,96010-Aug-201303:23x 86
Mrxsmb.sys6.2.9200.20794307,20010-Aug-201303:21x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 8 และ Windows Server 2012
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Rdbss.sys6.2.9200.20794422,40010-Aug-201304:06x 64
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20794214,52810-Aug-201304:07x 64
Mrxsmb.sys6.2.9200.20794365,05610-Aug-201304:04x 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้คำสั่ง Windows PowerShell ต่อไปนี้เพื่อดูจำนวนของจุดจับบนไคลเอนต์ SMB:
Get-SmbConnection
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น จำนวนของจุดจับมีมากเกินกว่าที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นจุดจับมากกว่า 10000 แม้ว่าหมายเลขที่คาดว่าจะจับประมาณ 100

ประสิทธิภาพการทำงานและการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์อาจมีผลต่อขีดจำกัดเวลาที่เกิดปัญหาขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 8 และ สำหรับ Windows Server 2012

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_15957f8344f16cc8f1b29e9aa2e96ac8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_d92a086cc5e2e4e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม693
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)13:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_193dff2918662525f306e6de1687bb8c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_733bdd156b91a087.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)13:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_6b448ac11a57651831a9ba1eec752637_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_0190772db130a6d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)13:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-rdbss_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_56feb63e4bf5e785.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,921
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)05:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_8804d40d745258e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,096
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)05:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-X86_microsoft-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_7cbb4ba73ba9e714.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม57,195
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)05:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน 8and ofWindows รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2012
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณสมบัติแฟ้มค่า
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_425c30db1d1e500fc847f5b0746a5fc8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_a3da1928b7b79706.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_4f0c0afd0d218a6fa0ca3d56db22dffb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_2f60587d22f5a587.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_7cc6caa2bd99269dc2057f6cf364a82e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_c7417d8366fa082e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มWindows-Amd64_microsoft-rdbss_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_b31d51c2045358bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม22,927
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)07:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_e4236f912cafca1d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,100
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)07:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_d8d9e72af407584a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม57,199
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)07:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,604
วัน (UTC)10-Aug-2013
เวลา (UTC)13:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2842111 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbHotfixServer kbqfe kbfix kbmt KB2842111 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2842111

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com