FIX: L?tasis vykdymas kai prisijungim? prie duomen? baz?s, paleisti pa?i? u?klaus? bei ?vairi? u?klausos parinktys SQL Server 2008 R2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2848247
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Simptomai

Manyti, kad yra daug jung?i? prie duomen? baz?s, Microsoft SQL Server 2008 R2. ?ios jungtys paleisti pati u?klausa su skirting? u?klausos parinktys. Esant tokiai situacijai, SQL Server 2008 R2 pasirei?kia l??iau.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad skirting? u?klaus? planus d?l skirting? u?klausos parinktys konflikto su kitu i? plano talpyklos. Tai lemia recompilation ir didelis CPU naudojimas.

Sprendimas

Kaupiamasis naujinimas informacija

Kaupiamasis naujinimas 8 SQL Server 2008 R2 pakeitim? paketas 2

Kad nustatyti ?i problema buvo pirm? kart? i?leista Kaupiamasis naujinimas 8. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti ?? kaupiamojo naujinimo paket?, skirt? SQL Server 2008 R2 2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2871401 SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 atnaujinim? paketas 8
Pastaba Nes stato yra kumuliacin?s, kiekviena nauja nustatyti versija yra visi kar?t?sias pataisas ir visus saugos pataisas, kurios buvo prid?tos prie ankstesn?s SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 nustatyti i?leidimo. Mes rekomenduojame, kad j?s nusprend?te taikant naujausius fix spaudai, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2730301 SQL Server 2008 R2 stato, buvo i?leistas po SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 buvo i?leistas

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2848247 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugpj??io 23 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2848247 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2848247

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com