?diegti nuotolinio darbalaukio per nar?ykl? Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 284931 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?diegti nuotolinio darbalaukio Interneto ry?io Windows XP.

Daugiau informacijos

Su nuotolinio darbalaukio ?iniatinklio ry?ys, galite i? karto prad?ti yra nuotolinio darbalaukio ry?io j?s? interneto nar?ykl?je. Nor?dami tai padaryti, nukreipkite j?s? nar?ykl? serveryje, kuris yra suderintas su nuotolinio darbalaukio ?iniatinklio ry?ys, Parsisi?sti "ActiveX" valdiklio, ir tada prisijungti prie Windows XP pagrindu serverio su Nuotolinis darbalaukis. Kliento kompiuteryje gali taip pat prisijungti prie Microsoft Windows 2000 pagrindu veikian?iu serveriu arba serveryje, kuriame veikia Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition.

Nor?dami ?jungti nuotolinio darbalaukio ?iniatinklio ry?ys, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Du kartus spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.
 3. Spustel?kite Prid?ti/?alinti Windows komponentus.
 4. Spustel?kite Interneto informacijos tarnyb?, tada spustel?kite Detali?.
 5. Spustel?kite World Wide Web paslauga, tada spustel?kite Detali?.
 6. Pasirinkite ? Nuotolinio darbalaukio ?iniatinklio ry?ys ?ym?s langel?, o tada spustel?kite gerai.
 7. Spustel?kite gerai d?l to Interneto informacijos tarnyb? ekrano.
 8. Spustel?kite Kitas d?l to Windows komponent? diegimo vedl? ekrano.
Pastaba Jei negalite jungtis prie nuotolinio kompiuterio atliksite ?iuos anks?iau veiksmus, ?sitikinkite, kad ?jungtas nuotolinio darbalaukio. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ? Mano kompiuteris piktogram? darbalaukyje, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite, Nuotolinio TAB.
 3. ?sitikinkite, kad ? Vartotojai gali nuotoliniu b?du prisijungti prie ?iame kompiuteryje ?ym?s langelis pa?ym?tas, ir spustel?kite gerai.
 4. Pabandykite prisijungti prie nuotolinio kompiuterio, v?l.
Dabar tur?t? b?ti ?diegta failus. Paleisti nuotolinio darbalaukio Interneto ry?io, ?veskite tok? URL kliento kompiuterio interneto nar?ykl?je, kai servername yra j?s? serverio pavadinimas:
http://servername/tsweb
Pastaba Kai atnaujinate Windows XP, nuotolinio darbalaukio ?iniatinklio Ry?io kontrol?s n?ra atnaujinama. J? atnaujinti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas, o tada spustel?kite Prid?ti arba ?alinti programas.
 2. Spustel?kite Prid?ti/?alinti Windows komponentus.
 3. Spustel?kite Detali?.
 4. Pasirinkite ? World Wide Web paslauga ?ym?s langel?, spustel?kite Detali?, tada spustel?kite, Nuotolinis darbalaukis Ry?io ?ym?s langel?.
 5. Spustel?kite gerai.

  V?liau kaip versija atrodo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 284931 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhowto kbsetup kbmt KB284931 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 284931

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com