ข้อความข้อผิดพลาด "ไลบรารีไม่ได้ลงทะเบียน" เมื่อคุณเปิดหน้าต่างแบบสอบถามใหม่ใน SQL Server 2012 Express

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2849799 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณถอนการติดตั้งการอินสแตนซ์ที่มีอยู่ของ Microsoft SQL Server 2008 R2 Express มีบริการขั้นสูง
 • คุณติดตั้งอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2012 Express มีบริการขั้นสูง

ในสถานการณ์สมมตินี้ ถ้าคุณพยายามเปิดหน้าต่างแบบสอบถามใหม่ใน Microsoft SQL Server Management Studio คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่มีการลงทะเบียนไลบรารี (ข้อยกเว้นจาก HRESULT: 0x8002801D (TYPE_E_LIBNOTREGISTERED))

นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิก รายละเอียดคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Program Location:
 
  at EnvDTE._DTE.get_Properties(String Category, String Page)
  at Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.Editors.EditorFactorySql.CreateEditorInstance(IServiceProvider serviceProvider, Boolean storeActiveConnIfNeeded, String moniker)
  at Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.Editors.EditorFactoryBase.Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsEditorFactory.CreateEditorInstance(UInt32 createFlags, String moniker, String physicalView, IVsHierarchy hierarchy, UInt32 itemId, IntPtr existingDocData, IntPtr& docViewIntPtr, IntPtr& docDataIntPtr, String& caption, Guid& cmdUIGuid, Int32& result)
  at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
  at Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.Editors.ScriptFactory.CreateNewScript(String strFullPathToScript, IVsProject projectToAddScriptTo, UIConnectionGroupInfo connectionInfoList, IDbConnection liveCon, String rootName)
  at Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.Editors.ScriptFactory.CreateNewScript(String strFullPathToScript, IVsExternalFilesManager extFileMgr, UIConnectionGroupInfo connectionInfoList, IDbConnection liveCon, String rootName)
  at Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.Editors.ScriptFactory.CreateNewScript(String strFullPathToScript, UIConnectionGroupInfo connectionInfoList, IDbConnection liveCon, String fileRoot)
  at Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.Editors.ScriptFactory.CreateNewScript(String strFullPathToScript, UIConnectionInfo ci, IDbConnection liveCon)
  at Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.NewQueryMenuHandler.Invoke()
  at Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.ToolsMenuItemBase.MenuInvokedHandler(Object sender, EventArgs args)

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 2. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหาคีย์ต่อไปนี้:

  HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib

 3. ถ้ามีคีย์ย่อยนี้ {91A74EB0-EFA0-482B-B43C-35CFC74B275F }
 4. ออกจาก Registry Editor
 5. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่ง ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 6. พิมพ์ต่อไปนี้ลงในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง และจากนั้น กด Enter:

  C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regtlibv12.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\dteproperties.tlb"
 7. คุณควรได้รับข้อความเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่กำลังประสบความสำเร็จ
 8. เริ่ม SQL Server Management Studio

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู Microsoft เชื่อมต่อ ID ความคิดเห็น: 761226.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2849799 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
Keywords: 
kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbmt KB2849799 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2849799

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com