כיצד ליצור תוכן עניינים על-ידי סימון טקסט ב-Word 2002 וב-Word 2003

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 285059 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

אחת התכונות הנפוצות ביותר במסמכים מקצועיים היא תוכן העניינים (TOC).? Microsoft Office Word 2003 ו-Microsoft Word 2002 מקלים על יצירת תוכן העניינים על-ידי מתן האפשרות ליצור תוכן עניינים מבלי להשתמש בסגנונות והן האפשרות לסמן מילה או קבוצת מילים בגוף מסוים של טקסט ולהוסיף מידע זה לתוכן העניינים.

באפשרותך ליצור תוכן עניינים באמצעות התכונה 'הדגשת טקסט מוביל' כדי להחיל סגנונות כותרת על כל טקסט מוביל (המילה הראשונה או המילים הראשונות בפסקה או במשפט). באמצעות התכונה 'הדגשת טקסט מוביל', אפשר ליצור פסקאות שבהן החלק הראשון של הפסקה מעוצב בסגנון כותרת ומופיע בתוכן העניינים ויתרת הפסקה היא טקסט רגיל שאינו מופיע בתוכן העניינים. מאמר זה מתאר כיצד להשתמש בתכונה חדשה זו כדי ליצור תוכן עניינים.


יצירת תוכן עניינים

Word 2003 ו-Word 2002 מאפשרים יצירה של תוכן עניינים המבוסס על חלק מהטקסט בפסקה, מבלי לכלול בו את הפסקה כולה. באפשרותך לסמן טקסט באמצעות התכונה 'הדגשת טקסט מוביל' עם סגנונות כותרת כדי לכלול את הטקסט בתוכן העניינים.

כדי להוסיף תוכן עניינים:
 1. הפעל את Word ופתח את המסמך.
 2. לחץ על פסקה ריקה שבה ברצונך להכניס את תוכן העניינים.
 3. בתפריט הוספה, הצבע על הפניה ולאחר מכן לחץ על אינדקס ורשימות.
 4. לחץ על הכרטיסייה תוכן עניינים ולאחר מכן על הצג סרגל כלים של חלוקה לרמות.
 5. בתיבת הדו-שיח אינדקס ורשימות, בחר באפשרויות שברצונך להחיל על תוכן העניינים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על אישור בהודעה הבאה:
  להוספה או להסרה של פריטים בתוכן העניינים:

  1. בחר טקסט במסמך.
  2. לחץ על רמת החלוקה לרמות בסרגל הכלים כדי שהטקסט יוצג בתוכן העניינים.
  שים לב: אם הטקסט במסמך אינו מסומן ככלול בתוכן העניינים, במסמך מופיעה הודעת השגיאה הבאה במקום תוכן העניינים:
  שגיאה! לא נמצאו ערכי תוכן עניינים.

סימון הטקסט שיש לכלול בתוכן העניינים

השלב הבא הוא סימון הטקסט שברצונך לכלול בתוכן העניינים באמצעות התכונה 'הדגשת טקסט מוביל' עם סגנונות כותרת. השתמש באחת או יותר מהשיטות הבאות כדי לסמן טקסט שברצונך לכלול בתוכן העניינים.


שימוש בהדגשת טקסט מוביל עם סגנונות כותרת

 1. בחר בטקסט מוביל כלשהו במסמך, אותו ברצונך לכלול בתוכן העניינים. לדוגמה, ייתכן שיש ברשותך פסקה הכוללת טקסט מוביל המהווה מבוא לשאר הטקסט בפסקה. בפסקה הבאה, בהנחה שברצונך לכלול את המילים 'אלמנה ויתום' בתוכן העניינים, סמן את המילים ולאחר מכן בצע את יתר הפעולות.
  אלמנה ויתום: אלמנה היא השורה האחרונה בפסקה המודפסת באופן עצמאי בראש הדף. יתום הוא השורה הראשונה בפסקה המודפסת באופן עצמאי בחלק התחתון של הדף.
 2. לחץ על חץ למטה בתיבה סגנון בסרגל הכלים עיצוב ולאחר מכן בחר בכותרת הרצויה.
 3. לחץ על עדכון תוכן עניינים בסרגל הכלים חלוקה לרמות כדי לעדכן את תוכן העניינים.
 4. בתיבת הדו-שיח עדכון תוכן עניינים, לחץ על עדכן את הרשימה כולה ולאחר מכן לחץ על אישור.
כאשר לוחצים על הצג/הסתר בסרגל הכלים הרגיל, אפשר להבחין שאין בפסקה תווים מיוחדים שמציינים הדגשה של טקסט מוביל. עם זאת, הטקסט שעוצב כרמת חלוקה של כותרת מופיע בתוכן העניינים של המסמך. כיוון שלא נעשה שימוש במסמני פסקה מוסתרים או בפריטים אחרים, התהליך כולו הוא חלק. למטרה זו, Word עושה שימוש בתכונה חדשה של הדגשה בקו תחתון - סגנונות תו מקושרים.

סגנון הכותרת המיושם בחלק המוביל של המסמך מוצג כסגנון כותרת, אולם בפועל זהו סגנון תו מקושר. ב-Word 2003 וב-Word 2002, בעת החלה של סגנון פסקה על קבוצת משנה של פסקאות, מתרחש אופן הפעולה הבא:
 • נוצר סגנון תו מוסתר המקבל מאפייני תו הזהים לאלה של סגנון הפסקה המוחל.

  -וכן-
 • סגנון התו מוחל על החלק שנבחר.
שים לב: סגנון התו המוסתר שנוצר באמצעות סגנונות תו מקושרים מופיע ברשימה הנפתחת סגנון כאשר פותחים ומציגים את המסמך בגירסאות קודמות של Word. הפונקציונליות של תווי ההפרדה בין סגנונות אובדת כאשר המסמך נשמר בגירסה קודמת של Word.

כדי להציג את סגנון התו המוסתר, בצע את השלבים הבאים:
 1. בתפריט עיצוב, לחץ על הצג עיצוב.

  כעת מופיעה חלונית המשימות הצגת עיצוב.
 2. בחר בטקסט במסמך ותבחין בכך שפרטים מדויקים של העיצוב המופיעים בחלונית המשימות הצגת עיצוב.
 3. בחר בטקסט שעליו הוחל סגנון התו ושים לב שהטקסט מופיע כסגנון תו בחלונית המשימות הצגת עיצוב. הסגנון המקושר מופיע בתור תו כותרת בחלונית המשימות הצגת עיצוב. סגנון התו בפועל נשאר מוסתר בחלונית המשימות סגנונות ועיצוב או ברשימה הנפתחת סגנון בסרגל הכלים עיצוב.
ניתן להשתמש בכל סגנון פסקה עבור סגנון התו המקושר. אפשר ליצור סגנון פסקה שמראהו זהה לסגנון הפסקה של טקסט גוף המסמך ולאחר מכן להחיל אותו על חלק מפסקה. בדרך זו ניתן להתאים באופן מדויק את הטקסט המשמש לבניית תוכן העניינים לטקסט בפסקה, בהנחה שמשנים את האפשרויות של תוכן העניינים כך שיכלול את הסגנון עבור הטקסט המוביל.


שימוש בתווי הפרדה בין סגנונות עם סגנונות כותרת

תו ההפרדה בין סגנונות הוא תכונה חדשה ב-Word 2003 וב-Word 2002. התגים של תווי ההפרדה בין סגנונות מאפשרים:
 • החלת סגנונות כותרת על מילה או על משפט בפסקה כך שרק אותה מילה או אותו משפט יופיעו בתוכן העניינים.
 • כלילת שני סגנונות בפסקה אחת כך שהפסקה המובילה תופיע בתוכן העניינים.
 • החלת רמות חלוקה על טקסט מוביל כך שרק הטקסט המוביל יופיע בתוכן העניינים.
 • החלת רמות חלוקה על מילה או על משפט בפסקה כך שרק אותה מילה או אותו משפט יופיעו בתוכן העניינים.
תו ההפרדה בין סגנונות הוא סימן מוסתר של פסקה, המשמש כמפריד בין סגנונות נפרדים המוחלים במסמך כלשהו. כדי להציג את הסימון של תו ההפרדה בין סגנונות, בצע את השלבים הבאים:
 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.
 2. בכרטיסייה תצוגה, לחץ על הכל תחת סימוני עיצוב.
לפני שתוכל להשתמש בתכונה 'תו הפרדה בין סגנונות', עליך להוסיף את לחצן תו ההפרדה בין סגנונות לסרגל הכלים.
 1. לחץ על התאמה אישית בתפריט כלים.
 2. לחץ על הכרטיסייה פקודות ולאחר מכן על כל הפקודות ברשימה קטגוריות.
 3. אתר את InsertStyleSeparator ברשימה פקודות ולאחר מכן גרור אותה לסרגל הכלים עיצוב. לחץ על סגור.
הוסף את תו ההפרדה בין סגנונות לפני החלת סגנון הכותרת על הטקסט. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:


שיטה א': שימוש בתווי ההפרדה בין סגנונות כדי להוסיף מילה או משפט מפסקה לתוכן העניינים:
 1. במהלך ההקלדה, כשתגיע למילה או למשפט בפסקה שברצונך לכלול בתוכן העניינים, לחץ על לחצן תו הפרדה בין סגנונות. בעת לחיצה על לחצן תו ההפרדה בין סגנונות, נקודת הכניסה זזה לשמאל התו המפריד כדי שתוכל להמשיך ולהקליד.
 2. הקלד את המילה או המשפט שברצונך לכלול בתוכן העניינים ולאחר מכן לחץ שוב על לחצן תו ההפרדה בין סגנונות.
 3. בחר במילה או במשפט שברצונך לכלול בתוכן העניינים, לחץ על החץ הנפתח בתיבה סגנון בסרגל הכלים עיצוב ולאחר מכן בחר בכותרת הרצויה.
המילה או המשפט שבין שני תווי ההפרדה בין סגנונות מופיעים בתוכן העניינים.


שיטה ב': הוספת תו ההפרדה בין סגנונות בין שתי פסקאות קיימות:

באפשרותך להשתמש בתו ההפרדה בין סגנונות בין שתי פסקאות קיימות, באופן שהפסקה הראשונה הופכת לטקסט המוביל ומופיעה בתוכן העניינים והפסקה השנייה היא שאר הטקסט ואינה מופיעה בו. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. צור שתי פסקאות טקסט, פסקה ראשונה הכוללת את הטקסט שברצונך להציג בתוכן העניינים ופסקה שנייה הכוללת את שאר הטקסט.
 2. מקם את נקודת הכניסה בפסקה הראשונה ולאחר מכן לחץ על לחצן תו ההפרדה בין סגנונות.

  שתי הפסקאות ייראו כאילו הפכו לפסקה אחת על-ידי המרת סימן הפסקה בסוף הפסקה הראשונה לתו הפרדה בין סגנונות. כעת יש ברשותך פסקה אחת מורכבת, המופיעה כשתי פסקאות בתצוגה 'חלוקה לרמות' אך מודפסת כפסקה אחת.
 3. בחר בטקסט שלימין תו ההפרדה, לחץ על החץ הנפתח בתיבה סגנון בסרגל הכלים עיצוב ולאחר מכן בחר בכותרת הרצויה.
תוכן העניינים מציג רק את החלק המוביל (הפסקה הראשונה) אשר עוצב עם סגנון הכותרת.

שים לב: תו ההפרדה בין סגנונות הוא סוג מיוחד של סימון מוסתר בפסקה, כך שמסמכים הנוצרים ב-Word 2003 וב-Word 2002 עם תווי הפרדה בין סגנונות מופיעים באופן זהה ב-Word 2000 וב-Microsoft Word 97, אלא אם תלחץ על הכל תחת סימוני עיצוב. כאשר לוחצים על הכל תחת סימוני עיצוב בגירסאות קודמות של Word, סימון הפסקה המוסתר של תו ההפרדה בין סגנונות מופיע כסימון פסקה רגיל והמסמך מעומד מחדש.

בעת הצגת מסמכים שנוצרו ב-Word 2003 וב-Word 2002, הכוללים תווי הפרדה בין סגנונות, בגירסאות קודמות של Word, אל תלחץ על הכל תחת סימוני עיצוב.


הסרת כותרת מתוכן העניינים

כאשר ברצונך להסיר כותרת מתוכן העניינים, באפשרותך להחיל סגנון פסקה חדש על הטקסט המסומן:
 1. בחר בטקסט המסומן, לחץ על החץ הנפתח בתיבה סגנון בסרגל הכלים עיצוב ולאחר מכן בחר בכותרת הרצויה. (לחץ על רגיל כדי להסיר את סגנון הכותרת.)
 2. לחץ על עדכון תוכן עניינים בסרגל הכלים חלוקה לרמות כדי לעדכן את תוכן העניינים.
 3. בתיבת הדו-שיח עדכון תוכן עניינים, לחץ על עדכן את הרשימה כולה ולאחר מכן לחץ על אישור.
שים לב: החלת סגנון הפסקה הרצוי על הפסקה כולה אינה גורמת להסרת הסגנון. יש לבחור בטקסט המדויק כפי שהוא מופיע בתוכן העניינים ולאחר מכן להחיל את הסגנון החדש.


מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים אודות יצירת תוכן עניינים, לחץ על עזרה של Microsoft Word 2002 בתפריט עזרה, הקלד יצירת תוכן עניינים במסייע של Office או באשף התשובות ולאחר מכן לחץ על חפש כדי להציג את הנושא.
לקבלת פרטים נוספים אודות הדרך ליצירת תוכן עניינים מבלי לשנות את עיצוב הטקסט, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
285050 כיצד להשתמש בחלוקה לרמות כדי ליצור תוכן עניינים ב-Word 2003 וב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת פרטים נוספים אודות הדרך ליצירת ערכי תוכן עניינים ללא מספרי עמודים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
319821 כיצד ליצור ערכי תוכן עניינים ללא מספרי עמודים ב-Word 2003 וב-Word 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאפיינים

Article ID: 285059 - Last Review: יום רביעי 06 דצמבר 2006 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
מילות מפתח 
kbtable kbhowtomaster KB285059

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com