Τρόπος προσθήκης γραφικού ή λογότυπου σε κάθε ετικέτα στο Word

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 285065 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR285065
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει μια μέθοδο προσθήκης εικόνας, λογότυπου ή άλλου γραφικού σε κάθε ετικέτα μιας ομάδας ετικετών στο Microsoft Word 2002 ή σε νεότερες εκδόσεις του Microsoft Word.

Σημείωση Η μέθοδος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο διαφέρει από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται σε παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Word.

Προσθήκη γραφικών σε ετικέτες

Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο γραφικού σε μια ομάδα ετικετών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Word 2002 ή το Word 2003.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Επιστολές και στοιχεία αλληλογραφίας (Letters and Mailings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στον Οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας (Mail Merge Wizard).
 3. Στο παράθυρο εργασιών Συγχώνευση αλληλογραφίας (Mail Merge), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Ετικέτες (Labels) στην περιοχή Επιλογή τύπου εγγράφου (Select document type).
 4. Στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Συγχώνευση αλληλογραφίας (Mail Merge), κάντε κλικ στη σύνδεση Επόμενο: Έγγραφο εκκίνησης (Next: Starting document).

  Σημείωση Στο Word 2003, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Επιστολές και στοιχεία αλληλογραφίας (Letters and Mailings) στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Συγχώνευση αλληλογραφίας (Mail Merge).
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες του "Οδηγού συγχώνευσης αλληλογραφίας" (Mail Merge Wizard) μέχρι να φτάσετε στο βήμα 4 από 6.
 6. Στο βήμα 4 από 6 του "Οδηγού συγχώνευσης αλληλογραφίας" (Mail Merge Wizard), επιλέξτε την πρώτη ετικέτα.
 7. Στο μενού Εισαγωγή (Insert), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Εικόνα (Picture) και κατόπιν κάντε κλικ στον τύπο αντικειμένου γραφικού που θέλετε.
 8. Αφού εισαγάγετε το αντικείμενο γραφικού, στην περιοχή Τακτοποίηση των ετικετών (Arrange your labels), κάντε κλικ στην επιλογή Μπλοκ διεύθυνσης (Address block).
 9. Τακτοποιήστε τα περιεχόμενα της πρώτης ετικέτας, έτσι ώστε να εμφανίζονται με τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζονται όλες οι ετικέτες σας.
 10. Μετά την αναδιάταξη της πρώτης ετικέτας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση όλων των ετικετών (Update all labels) στην περιοχή Αναπαραγωγή ετικετών (Replicate labels)
 11. Ολοκληρώστε τα υπόλοιπα βήματα του "Οδηγού συγχώνευσης αλληλογραφίας" (Mail Merge Wizard).

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ομάδας ετικετών, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Word (Microsoft Word Help) στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε δημιουργία και εκτύπωση ετικετών για μαζική αλληλογραφία (Create and Print Labels for a Mass Mailing) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search), για να προβάλετε τα θέματα που βρέθηκαν.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 285065 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2007 - Αναθεώρηση: 3.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbgraphic kbhowtomaster kbmerge KB285065

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com