ข้อความแสดงข้อผิดพลาด Mshta.exe ปรากฏเมื่อคุณเริ่มใช้เครื่องมือของโปรแกรมเพิ่ม/เอาออกใน'แผงควบคุม'

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 285195 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเริ่มเครื่องมือ'เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Professional ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจมีแสดง:
Mshta.exe ได้สร้างข้อผิดพลาด และจะถูกปิด โดย Windows

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงาน พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบ:
  • ใช้ sfc /purgecache
  • ใช้ sfc /scannow
หมายเหตุ:: Windows 2000 พร้อมท์ให้คุณใส่ซีดี Windows 2000 Professional รอมเพื่อดำเนินการคำสั่งเหล่านี้

ถ้าคุณเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้ และไม่มีแก้ไขลักษณะการทำงาน ทำการปรับรุ่นแบบแทนที่ของ Windows 2000 Professional

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 285195 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB285195 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:285195

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com