คุณไม่สามารถเรียกใช้แพคเกจ SSIS ในโหมด 64 บิตใน SQL Server 2008 R2 หรือ SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2853715 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณสร้างแพคเกจ Microsoft SQL Server รวมบริการ (SSIS) ใน Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ Microsoft SQL Server 2008 เมื่อคุณพยายามเรียกใช้แพคเกจในโหมด 64 บิต คุณพบว่า คุณไม่สามารถเรียกใช้แพคเกจ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ข้อผิดพลาดข้อความ ขึ้นอยู่กับงานหรือคอมโพเนนต์ในแพคเกจ:
 • แพคเกจนี้ประกอบด้วยแหล่งมาของ ADO.Net:

  ข้อผิดพลาด:การประทับเวลา>
  รหัส: 0xC0047062
  แหล่งที่มา: ข้อมูลไหลงาน ADO NET แหล่งข้อมูล [1]
  คำอธิบาย: System.InvalidCastException: ระบุเพี้ยนไม่ถูกต้อง
  ใน Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.DataReaderSourceAdapter.GetSqlCommand()
  ใน Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.DataReaderSourceAdapter.Validate()
  ใน Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.ManagedComponentHost.HostValidate (แรปเปอร์สำหรับ IDTSManagedComponentWrapper100)
  ข้อผิดพลาดในการสิ้นสุด
 • แพคเกจนี้ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล XML:

  [แหล่ง XML [1]] ข้อผิดพลาด: ส่วน "ประกอบ"XML ต้นฉบับ" (1)" ไม่มีคุณสมบัติจำเป็นต้องใช้ "AccessMode" จำเป็นต้องใช้วัตถุที่มีคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่ระบุ
  [SSISข้อผิดพลาดของไปป์ไลน์]: "คอมโพเนนต์"XML ต้นฉบับ" (1)" ไม่สามารถตรวจสอบ และส่งกลับมาตรวจสอบสถานะ "VS_ISCORRUPT"
 • แพคเกจนี้ประกอบด้วยงานส่งจดหมาย:

  ข้อผิดพลาด:การประทับเวลา>
  รหัส: 0xC0014005
  แหล่งที่มา:
  คำอธิบาย: การเชื่อมต่อชนิด "SMTP" ระบุสำหรับตัวจัดการการเชื่อมต่อ "ตัวจัดการการเชื่อมต่อ SMTP" ไม่รู้จักเป็นชนิดตัวจัดการการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง มีการส่งคืนข้อผิดพลาดนี้เมื่อพยายามที่จะสร้างการเชื่อมต่อตัวจัดการสำหรับชนิดของการเชื่อมต่อที่ไม่รู้จัก ตรวจสอบการสะกดในชื่อชนิดการเชื่อมต่อหรือไม่
  ข้อผิดพลาดในการสิ้นสุด
หมายเหตุ เมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจในโหมด 32 บิต แพคเกจที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรูป 64 บิตดั้งเดิมของแอสเซมบลี Microsoft .NET Framework เฉพาะที่ใช้งาน SSIS หรือคอมโพเนนต์เสียหาย ตัวอย่าง:

 • สำหรับแหล่ง ADO.NET แอสเซมบลี.NET Framework เป็น Microsoft.SqlServer.ADONETSrc.dll ดังนั้น รูปบ้านเกิด Microsoft.SqlServer.ADONETSrc.ni.dll กลายเป็นความเสียหาย
 • สำหรับแหล่งข้อมูล XML แอสเซมบลี.NET Framework เป็น Microsoft.SqlServer.XMLSrc.dll ดังนั้น รูปบ้านเกิด Microsoft.SqlServer.XMLSrc.ni.dll กลายเป็นความเสียหาย
 • สำหรับการเชื่อมต่อ SMTP แอสเซมบลี.NET Framework เป็น Microsoft.SqlServer.SendMailTask.dll ดังนั้น รูปบ้านเกิด Microsoft.SqlServer.SendMailTask.ni.dll กลายเป็นความเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

 • วิธีที่ 1

  ถอนการติดตั้งแอสเซมบลีดั้งเดิม และติดตั้งแอสเซมบลีดั้งเดิม โดยการใช้ ngen คำสั่ง

  เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง และติดตั้งแอสเซมบลีดั้งเดิมรูป Microsoft.SqlServer.ADONETSrc.dll ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ถอนการติดตั้งแอสเซมบลีดั้งเดิมรูป โดยใช้คำสั่งที่คล้ายกับต่อไปนี้:
   ngen uninstall "Microsoft.SqlServer.ADONETSrc, Version=10.0.0.0"
  2. แสดงข้อมูลรูปแอสเซมบลีดั้งเดิมเพื่อยืนยันว่า ไม่มีรูปแบบดั้งเดิม:
   ngen display "Microsoft.SqlServer.ADONETSrc, Version=10.0.0.0"
  3. ติดตั้งแอสเซมบลีดั้งเดิมรูป โดยใช้คำสั่งที่คล้ายกับต่อไปนี้:
   ngen install "Microsoft.SqlServer.ADONETSrc, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91"
  4. แสดงข้อมูลรูปแบบดั้งเดิมเพื่อยืนยันว่า มีการติดตั้งรูปแบบดั้งเดิม:
   ngen display "Microsoft.SqlServer.ADONETSrc, Version=10.0.0.0"
 • วิธีที่ 2
  ติดตั้งบริการการรวมของ SQL Server บนคอมพิวเตอร์ที่เกิดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพดั้งเดิมของแอสเซมบลี.NET Framework ไปเว็บไซต์บล็อก Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบดั้งเดิม (Ngen.exe), ไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
ตัวสร้างรูปแบบดั้งเดิม (Ngen.exe)
หมายเหตุ Ngen.exe เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือคำสั่ง Microsoft Visual Studio คุณต้องเลือกแพลตฟอร์มถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องเลือกแพลตฟอร์มแบบ 64 บิต หรือ 32 บิต บนคอมพิวเตอร์ที่คุณไม่ได้ติดตั้ง Visual Studio คุณสามารถคัดลอกแฟ้ม Ngen.exe ที่เหมาะสมจากการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่คุณได้ติดตั้ง Visual Studio หรือ คุณสามารถติดตั้ง Ngen.exe โดยใช้Windows SDK.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2853715 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Integration Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB2853715 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2853715

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com