วิธีการแก้ไขปัญหาการซิงโครไนส์รหัสผ่านเมื่อใช้เครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2855271 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณใช้เครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานร่วมกับการซิงโครไนส์ของรหัสผ่าน เบื้องต้น นี้ครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้:

ก่อนที่คุณเริ่มแก้ไขปัญหา

ก่อนที่คุณดำเนินการขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในบทความนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีรุ่นล่าสุดของเครื่องมือการซิงค์ไดเรกทอรีการติดตั้ง เมื่อต้องการติดตั้งรุ่นล่าสุดของเครื่องมือการซิงค์ไดเรกทอรี ไป ติดตั้ง หรือปรับรุ่นเครื่องมือซิงค์ไดเรกทอรี.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติรุ่นสำหรับไดเรกทอรีซิงค์เครื่องมือ ไป
เครื่องมือ Microsoft Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ - ประวัติรุ่นของรุ่น.

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซิงโครไนส์ของรหัสผ่าน

ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบของ Office 365, Azure หรือ Intune ของ Windows

ต่อไปนี้มีสถานการณ์สมมติซึ่งผู้ใช้จะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บริการ Microsoft cloud เช่น Office 365, Azure หรือ Intune ของ Windows จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละสถานการณ์จำลอง
สถานการณ์สมมติที่ 1: รหัสผ่านของผู้ใช้ไม่ได้ซิงค์หลังจากเปิดใช้งานการซิงโครไนส์ของรหัสผ่าน
มีผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของตน เอง
สถานการณ์สมมติที่ 2: เลือกกล่องกาเครื่องหมาย "ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไป" สำหรับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ในคุณสมบัติบัญชีผู้ใช้ในผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ ยกเลิกเลือกในผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไปกล่องกาเครื่องหมาย
  • มีผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่
 2. รอสองนาทีจนถึงการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันระหว่างในสถานที่ใช้งานอยู่บริการไดเรกทอรีโดเมน (AD DS) และ Azure Active Directory (Azure AD)
สถานการณ์สมมติที่ 3: ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนในเว็บไซต์บริการ cloud
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. มีผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่
 2. รอจนถึงห้านาทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกันระหว่างสถานที่บน DS โฆษณาและโฆษณา Azure
สถานการณ์สมมติที่ 4: ผู้ใช้ไม่ สามารถซิงค์โฆษณา Azure
ไปได้เป็นสาเหตุของปัญหานี้คือ ชื่อผู้ใช้ที่ซ้ำกัน หรือที่อยู่อีเมล

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้เครื่องมือด้านข้อผิดพลาดของ DirSync IdFix (IdFix) เพื่อช่วยในการระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่เป็นไปได้ในในสถานที่บน DS โฆษณารับสมัครงาน คุณสามารถติดตั้ง IdFix ที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
เครื่องมือด้านของ IdFix DirSync ข้อผิดพลาด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2643629อย่าง น้อยหนึ่งวัตถุไม่ซิงค์เมื่อใช้เครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

ซิงโครไนส์ของไดเรกทอรีที่กำลังทำงานอยู่ แต่รหัสผ่านจะไม่ถูกทำข้อมูลให้ตรง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปิดใช้งานการซิงโครไนส์ของรหัสผ่าน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ Azure ที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีซิงค์เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิกตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น และจากนั้น บนหน้าการซิงโครไนส์รหัสผ่าน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการซิงโครไนส์รหัสผ่าน

คุณกำลังเปลี่ยนจากเครื่องเดียวบน (SSO) โซลูชันการซิงโครไนส์ของรหัสผ่าน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดู wiki บทต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:
วิธีการสลับจากการเข้าสู่ระบบเดียวเพื่อซิงค์รหัสผ่าน

ข้อความ ID เหตุการณ์ใน Event Viewer

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ event ID ข้อความในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการซิงโครไนส์ของรหัสผ่าน
ให้ข้อมูล (ไม่ต้องดำเนินการ)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสเหตุการณ์คำอธิบายสาเหตุ
650สำรองข้อมูลประจำตัวเริ่มต้นชุดงาน จำนวน: 1ซิงโครไนส์รหัสผ่านเริ่มต้นกำลังเรียกข้อมูลการปรับปรุงรหัสผ่านจากสถานที่บน DS โฆษณา
651สิ้นสุดชุดข้อมูลประจำตัวเตรียมใช้งาน จำนวน: 1ซิงโครไนส์รหัสผ่านเสร็จสิ้นการเรียกการปรับปรุงรหัสผ่านจากสถานที่บน DS โฆษณารับสมัครงาน
653สำรองข้อมูลประจำตัวเริ่มต้น pingซิงโครไนส์รหัสผ่านเริ่มแจ้งโฆษณา Azure ที่มีอยู่ไม่มีรหัสผ่านเพื่อที่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกัน ซึ่งเกิดขึ้นทุก 30 นาทีถ้าไม่มีรหัสผ่านได้ถูกปรับปรุงในสถานที่บน DS โฆษณารับสมัครงาน
654จุดสิ้นสุด ping สำรองข้อมูลประจำตัวซิงโครไนส์รหัสผ่านเสร็จสิ้นแจ้งโฆษณา Azure ที่มีอยู่ไม่มีรหัสผ่านเพื่อที่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกัน เกิดขึ้นทุก 30 นาทีถ้าไม่มีรหัสผ่านได้ถูกอัพเดตในสถานที่บน DS โฆษณา
656รหัสผ่านคำขอเปลี่ยนแปลง - จุดยึด: H552hI9GwEykZwof74JeOQ ==, Dn: CN = Viola Hanson, OU =วัตถุเมฆ DC = contoso, DC =ท้องถิ่น เปลี่ยนวัน: 05/01/2013 16:34:08ซิงโครไนส์รหัสผ่านบ่งชี้ว่า จะพยายามทำข้อมูลให้ตรงกับโฆษณา Azure และตรวจพบการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ซึ่งระบุผู้ใช้หรือผู้ใช้รหัสผ่านที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะทำข้อมูลให้ตรงกัน แต่ละชุดประกอบด้วยผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ใช้ที่ 50 มากที่สุด
657รหัสผ่านเปลี่ยนผลลัพธ์ - จุดยึด: eX5b50Rf + UizRIMe2CA/tg ==, Dn: CN = Viola Hanson, OU =วัตถุเมฆ DC = contoso, DC =ท้องถิ่น ผลลัพธ์: ความสำเร็จ.ผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วทำข้อมูลให้ตรงกัน
657รหัสผ่านเปลี่ยนผลลัพธ์ - จุดยึด: eX5b50Rf + UizRIMe2CA/tg ==, Dn: CN = Viola Hanson, OU =วัตถุเมฆ DC = contoso, DC =ท้องถิ่น ผลลัพธ์: ล้มเหลวผู้ใช้รหัสผ่านไม่ได้ทำข้อมูลให้ตรงกัน
รายละเอียด (อาจจำเป็นต้องมีการดำเนินการ)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสเหตุการณ์คำอธิบายสาเหตุข้อมูลเพิ่มเติม
0การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านต่อไปนี้ล้มเหลวเพื่อให้ตรงกัน และมีการจัดกำหนดการสำหรับการลองส่งใหม่

DN = CN = Eli McLean, OU =วัตถุเมฆ DC = contoso, DC =ท้องถิ่น
ผู้ใช้หรือผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านไม่ตรง
115การเข้าถึง Active Directory ของ Windows Azure ถูกปฏิเสธ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลประจำตัวของ Active Directory azure ถูกปรับปรุงโดยใช้ตัวจัดการ Forefront Identity (FIM)เรียกใช้ Azure ใช้งานไดเรกทอรีนั้นอีกครั้ง ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2962509 ซิงโครไนส์แฮชของรหัสผ่านหยุดทำงานหลังจากที่คุณปรับปรุงข้อมูลประจำตัวของ Azure Active Directory ใน FIM
657รหัสผ่านเปลี่ยนผลลัพธ์ - จุดยึด: B0H + OD3LM0GEnYODwdPhpg ==, ผลลัพธ์: ล้มเหลว ข้อผิดพลาดแบบขยาย: ผู้ใช้หรือผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านไม่ตรง
ข้อผิดพลาด (ต้องดำเนินการใด ๆ)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัสเหตุการณ์คำอธิบายสาเหตุข้อมูลเพิ่มเติม
0ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ของคุณ และจากนั้น พิมพ์รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง ข้อมูลประจำตัวของ Active Directory azure ถูกปรับปรุงโดยใช้ตัวจัดการ Forefront Identity (FIM)เรียกใช้ Azure ใช้งานไดเรกทอรีนั้นอีกครั้ง Seethe ดังต่อไปนี้ของบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
2962509ซิงโครไนส์แฮชของรหัสผ่านหยุดทำงานหลังจากที่คุณปรับปรุงข้อมูลประจำตัวของ Azure Active Directory ใน FIM
611ซิงโครไนส์รหัสผ่านสำหรับโดเมนล้มเหลว: Contoso.com

Microsoft.Online.PasswordSynchronization.SynchronizationManagerException: งานการกู้คืนล้มเหลว ---> Microsoft.Online.PasswordSynchronization.DirectoryReplicationServices.DrsException: ข้อผิดพลาด RPC 8439: ชื่อที่ระบุสำหรับการดำเนินการจำลองแบบนี้ไม่ถูกต้องแตกต่างกัน มีข้อผิดพลาดในการเรียก _IDL_DRSGetNCChanges
ตัวควบคุมโดเมนของเซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 จัดการสถานการณ์บางอย่างไม่คาดคิด 2867278ซิงโครไนส์แฮชของรหัสผ่านสำหรับโฆษณา Azure หยุดทำงาน และ 611 ID เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้
611ซิงโครไนส์รหัสผ่านสำหรับโดเมนล้มเหลว: Contoso.com

Microsoft.Online.PasswordSynchronization.DirectoryReplicationServices.DrsException: ข้อผิดพลาด RPC 8593: บริการไดเรกทอรีไม่สามารถทำการดำเนินการที่ร้องขอได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ของ epochs การจำลองแบบที่แตกต่างกัน (ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อโดเมนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ) ได้
ปัญหาที่ทราบที่ถูกแก้ไขในการสร้างเครื่องมือซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของ Azure 1.0.6455.0807 นี้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับปรุงรุ่นล่าสุดของเครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
611ซิงโครไนส์รหัสผ่านสำหรับโดเมนล้มเหลว: Contoso.com
System.ArgumentOutOfRangeException: ไม่มี Win32 ที่ถูกต้อง
ปัญหาที่ทราบที่ถูกแก้ไขในการสร้างเครื่องมือซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของ Azure 1.0.6455.0807 นี้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับปรุงรุ่นล่าสุดของเครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
611ซิงโครไนส์รหัสผ่านสำหรับโดเมนล้มเหลว: Contoso.com
System.ArgumentException: รายการที่ มีคีย์เดียวกันถูกเพิ่มขึ้น
ปัญหาที่ทราบที่ถูกแก้ไขในการสร้างเครื่องมือซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของ Azure 1.0.6455.0807 นี้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับปรุงรุ่นล่าสุดของเครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
652ไม่สามารถเตรียมใช้งานชุดข้อมูลประจำตัว ข้อผิดพลาด: Microsoft.Online.Coexistence.ProvisionException: มีข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาด: 90 คำอธิบายข้อผิดพลาด: การซิงโครไนส์รหัสผ่านไม่ได้ใช้สำหรับบริษัทนี้ ID การติดตาม: ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ 07e93e8a-cf2d-4f67-9e95-53169c4875e0: BL2GR1BBA003 ---> System.ServiceModel.FaultException'1[Microsoft.Online.Coexistence.Schema.AdminWebServiceFault]: ไม่ได้เรียกใช้การซิงโครไนส์รหัสผ่านสำหรับบริษัทนี้ (รายละเอียดข้อบกพร่องอยู่เท่ากับ Microsoft.Online.Coexistence.Schema.AdminWebServiceFault)ซิงโครไนส์รหัสผ่านล้มเหลวเมื่อเรียกรหัสผ่านจากสถานที่ในการปรับปรุง DS โฆษณารับสมัครงาน
652ไม่สามารถเตรียมใช้งานชุดข้อมูลประจำตัว ข้อผิดพลาด: Microsoft.Online.CoexistenceProvisionRetryException: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น รหัสข้อผิดพลาด: 81 คำอธิบายข้อผิดพลาด: Windows Azure Active Directory ไม่ว่างในขณะนี้ การดำเนินการนี้จะดำเนินใหม่โดยอัตโนมัติซึ่งมีปัญหาที่ทราบที่ถูกแก้ไขในการสร้างเครื่องมือซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของ Azure 1.0.6455.0807เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับปรุงรุ่นล่าสุดของเครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
655ไม่สามารถเตรียมใช้งาน ping ข้อมูลประจำตัว ข้อผิดพลาด: Microsoft.Online.Coexistence.ProvisionException: มีข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาด: 90 คำอธิบายข้อผิดพลาด: การซิงโครไนส์รหัสผ่านไม่ได้ใช้สำหรับบริษัทนี้ ID การติดตาม: ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ 0744fa31-1d9b-453a-83d8-c2555d843802: BL2GR1BBA005 ---> System.ServiceModel.FaultException'1[Microsoft.Online.Coexistence.Schema.AdminWebServiceFault]: ไม่ได้เรียกใช้การซิงโครไนส์รหัสผ่านสำหรับบริษัทนี้ (รายละเอียดข้อบกพร่องอยู่เท่ากับ Microsoft.Online.Coexistence.Schema.AdminWebServiceFault)ซิงโครไนส์รหัสผ่านไม่อาจแจ้งให้โฆษณา Azure ว่า จะไม่มีรหัสผ่านเพื่อที่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกัน ซึ่งเกิดขึ้นทุก ๆ 30 นาที
655ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ของคุณ และจากนั้น พิมพ์รหัสผ่านของคุณอีกครั้งข้อมูลประจำตัวของ Active Directory azure ถูกปรับปรุงผ่าน FIMเรียกใช้ Azure ใช้งานไดเรกทอรีนั้นอีกครั้ง Seethe ดังต่อไปนี้ของบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
2962509ซิงโครไนส์แฮชของรหัสผ่านหยุดทำงานหลังจากที่คุณปรับปรุงข้อมูลประจำตัวของ Azure Active Directory ใน FIM
6900เซิร์ฟเวอร์พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดขณะประมวลผลการแจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่าน:

"ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ของคุณ และจากนั้น พิมพ์รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง
ข้อมูลประจำตัวของ Active Directory azure ถูกปรับปรุงผ่าน FIMเรียกใช้ Azure ใช้งานไดเรกทอรีนั้นอีกครั้ง Seethe ดังต่อไปนี้ของบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
2962509ซิงโครไนส์แฮชของรหัสผ่านหยุดทำงานหลังจากที่คุณปรับปรุงข้อมูลประจำตัวของ Azure Active Directory ใน FIM

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม azure ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2855271 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มิถุนายน 2557 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Keywords: 
o365 o365a o365e o365m o365062011 o365022013 pre-upgrade after upgrade hybrid kbmt KB2855271 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2855271

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com