Biuro 2013 Kaupiamasis naujinimas 2013 m. bir?elio

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2855356 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

2013 m. bir?elio, kaupiamojo naujinimo paketai yra naujausia kar?t?sias pataisas, esan?ias Microsoft Office 2013 ir Office 2013 serveri?.

Mes rekomenduojame, kad j?s i?bandyti kar?t?j? patais? prie? diegdami j? gamybos aplinkoje. Nes stato yra kumuliacin?s, kiekviena nauja fix spaudai yra visos kar?tosios pataisos ir visi saugumo pataisymai, buvo ?traukta ? ankstesni? naujinimo paket?. Mes rekomenduojame, kad j?s nusprend?te taikant naujausius fix spaudai, kuriame yra kar?tosios pataisos, jums reikia.

Sprendimas

Kaip gauti 2013 m. bir?elio Kaupiamasis naujinimas paketai

Palaikomos Kaupiamasis naujinimas pakuo?i? rinkinys dabar yra i? Microsoft. Ta?iau kiekvienos pakuot?s skirta spr?sti tik program?, kurios yra i?vardyti ?iame straipsnyje. Paketai taikomi tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. Jei jums yra ne i? bet kurios i? ?i? problem?, rekomenduojame palaukti kito naujinimo paket?, kuriame yra kar?t?sias pataisas, esan?ias ?i? atnaujinim? pakuot?se.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba reikalingas sprendimas, turite sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka specifini? atnaujinim? paket?. Nor?dami sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support

Paketus, kurie yra ?traukti ? 2013 m. bir?elio Kaupiamasis naujinimas

Nuoroda ? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?, aptaria kiekviena kar?toji pataisa bus i?leistas straipsnis tampa prieinama. Gauti specifini? kar?t?j? patais?, registruojama ir papra?yti kar?t?sias pataisas blokuojamus ?ini? baz?s straipsnio numerio.

Daugiau informacijos apie Office 2013 problemas, kurios yra nustatomos ?iuo Suvestiniu naujinimu spustel?kite ?ios straipsnio numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?ini? baz?s.

Biuro 2013 kliento atnaujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinim??ini? baz?s straipsnio numerioProduktas
Excel-x-none.msp
2817339 Apra?ymas Excel 2013 kar?t?j? patais? paketo (Excel-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Excel 2013
OArt-x-none.msp
2768347 Apra?ymas Excel 2013 kar?t?j? patais? paketo (Oart-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Excel 2013
"Lync"-x-none.msp
2768354 Apib?dinimas "Lync" 2013 kar?t?j? patais? paket? ("Lync"-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
"Lync" 2013
CSI-x-none.msp
2817351 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Csi-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Biuro 2013
Msyubin7-x-none.msp
2817324 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Msyubin7-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Biuro 2013
Oscli-x-none.msp
2760566 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Oscli-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Biuro 2013
Oscfb-x-none.msp
2760559 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Oscfb-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Biuro 2013
Msoshext-x-none.msp
2760502 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Msoshext-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Biuro 2013
Oscmoss-x-none.msp
2738008 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Oscmoss-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Biuro 2013
Vbe7-x-none.msp
2737949 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Vbe7-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Biuro 2013
Owssupp-x-none.msp
2726997 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Owssupp-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Biuro 2013
Mso-x-none.msp
2817352 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Mso-x-none.msp): bir?elio 20, 2013
Biuro 2013
Mso-x-none.msp; Msores-x-none.msp
2760426 Apra?ymas tarnyba 2013 kar?t?j? patais? paketo (Mso-x-none.msp; Msores-x-none.msp): bir?elio 20, 2013
Biuro 2013
Outlook-x-none.msp
2768340 Apra?ymas Outlook 2013 kar?t?j? patais? paketo (Outlook-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
"Outlook" 2013
PowerPoint-x-none.msp
2817334 Apra?ymas PowerPoint 2013 kar?t?j? patais? paketo (Powerpoint-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
PowerPoint 2013
OArt-x-none.msp; PowerPoint-x-none.msp
2760441 Apra?ymas PowerPoint 2013 kar?t?j? patais? paketo (Oart-x-none.msp; PowerPoint-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
PowerPoint 2013
Projektas-x-none.msp
2817338 Apra?ymas projekto 2013 kar?t?j? patais? paket? (projekto-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Projekto 2013
BPD-x-none.msp
2768343 Apra?ymas SharePoint Designer 2013 kar?t?j? patais? paketo (BPD-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
SharePoint Designer 2013
Msores-x-none.msp
2752084 Apra?ymas, OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro) kar?t?j? patais? paket? (Msores-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 28
OneDrive verslo (anks?iau SkyDrive Pro)
Word-x-none.msp
2817342 Apra?ymas ?odis 2013 kar?t?j? patais? paketo (Word-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
?odis 2013

Apibendrinimo naujinim? SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 ir projekto serverio 2013

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinim??ini? baz?s straipsnio numerioProduktas
Projekto serverio-paketas
2817415 Apra?ymas projekto serverio 2013 atnaujinim? paket? (projekto server-package): bir?elio 26, 2013
Projekto serverio 2013
SharePoint server-package
2817414 Apra?ymas SharePoint Server 2013 atnaujinim? paketo (SharePoint server-package): bir?elio 26, 2013
SharePoint Server 2013
SharePoint Foundation server-package
2817346 Apra?ymas SharePoint Foundation 2013 atnaujinim? paketo (SharePoint Foundation server-package): 2013 m. bir?elio 11
SharePoint Foundation 2013

Individuali? serverio atnaujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinim??ini? baz?s straipsnio numerioProduktas
Xlsrvwfe-x-none.msp
2817345 Apra?ymas Excel Web App kar?t?j? patais? paketo (Xlsrvwfe-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
"Excel Web App"
Wacserver-x-none.msp
2817350 Apra?ymas Office Web Apps serverio 2013 kar?t?j? patais? paketo (Wacserver-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Office Web Apps Server 2013
Projectserverwfe-x-none.msp
2817341 Apra?ymas projekto serverio 2013 kar?t?j? patais? paketo (Projectserverwfe-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
Projekto serverio 2013
STS-x-none.msp
2817343 Apra?ymas SharePoint Server 2013 kar?t?j? patais? paketo (Sts-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
SharePoint Server 2013
Ppsmawfe-x-none.msp
2760330 Apra?ymas SharePoint Server 2013 kar?t?j? patais? paketo (Ppsmawfe-x-none.msp): 2013 m. bir?elio 11
SharePoint Server 2013
Coreserver-x-none.msp
2817416 Apra?ymas SharePoint Server 2013 kar?t?j? patais? paketo (Coreserver-x-none.msp): bir?elio 25, 2013
SharePoint Server 2013
Coreserver-x-none.msp; Ifswfe-x-none.msp
2760460 Apra?ymas SharePoint Server 2013 kar?t?j? patais? paketo (Coreserver-x-none.msp; Ifswfe-x-none.msp): bir?elio 25, 2013
SharePoint Server 2013

B?tinosios s?lygos

B?tinos atskiros pakuot?s i?d?styti atitinkamuose Microsoft ?ini? baz?s straipsniuose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2855356 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 22 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Web Apps Server 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project 2013 Standard
 • Microsoft Project Server 2013
 • Microsoft SharePoint Designer 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • OneDrive
 • Microsoft Excel Web App
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2855356 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2855356

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com