Straipsnio ID: 2858725 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

?iame straipsnyje apra?oma Microsoft .NET Framework 4.5.1 ir jos atitinkam? kalbos paketus. Jos egzistuoja ant Windows Updateand Windows serverio naujinimo tarnybos (WSUS) Windows Vista Service Pack 2 (SP2), Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 SP2 ir Windows Server 2008 R2 SP1.

?io atnaujinimo yra i?leistas "Windows" naujinim? vis? palaikom? platform? taip:
 • .NET Framework 4.5.1 produktas kaiprekomenduojama naujinimas.
 • .NET Framework 4.5.1 kalbos paketai yra si?lomi kaiprekomenduojamanaujinimas. Kompiuteri?, turin?i? .NET Framework 4.5.1 ir kuriuose senesn?s versijos kalbos paket? .NET sistema 4 ir .NET sistem? 4.5 gaus ?? naujinim?. ?is naujinimas atnaujina visus ankstesnius kalbos paket? reikia 4.5.1.
 • .NET Framework 4.5.1 MUI paketai galimi taip pat atskirai kaip Pasirinktinis naujinimas. Ta?iau ?is naujinimas nesi?lo su .NET Framework 4.5.1 rekomenduojama naujinim?, yra apra?yta antr? ?trauk?. Kompiuteriai, kurie atitinka ?iuos kriterijus bus gauti ?? naujinim?:
  • .NET Framework 4.5.1 jau ?diegta.
  • N?ra joki? ankstesni? .NET sistema 4 arba .NET sistem? 4.5 kalbos paket? ?diegta.
  • Baz?s operacin?s sistemos yra Windows versijoje, ar kompiuteryje yra vienas ar daugiau ?diegti daugiakalb?s vartotojo s?sajos (MUI) paketai. Tai atitinka 23 palaikomos kalbos skirt? .NET Framework 4.5.1.
 • Daugiau informacijos apie .NET Framework palaikomos kalbos, eikite ? MSDN tinklalapyje:
  Bendra informacija apie .NET Framework 4.5.1 kalbos paketai
Pastabos
 • "Windows" naujinim?, rekomenduojama atnaujinimas gali b?ti ?diegtas automati?kai ? visi palaikomomis platformomis, pagal j?s? kompiuterio parametrus.Neprivaloma atnaujinimai gali tik ?diegta pasirinkdami rankiniu b?du atnaujinti galima naujinim? s?ra?e.
 • Windows 8, j?s taip pat galite ?diegti Microsoft .NET Framework 4.5.1 i? atnaujinti kompiuterio Windows 8.1.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie .NET Framework 4.5.1 arba .NET sistemos k?r?j? centre, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
.NET Framework 4.5.1
.NET sistemos k?r?j? centre
Daugiau informacijos apie .NET Framework 4.5.1 diegimo neprisijung?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2858728 Microsoft .NET Framework 4.5.1 (neprisijungus diegimo programa) yra skirta Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2008 R2 SP1 ir Windows Server 2012
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip blokuoti .NET Framework 4.5.1 i? si?lo "Windows Update", spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2721187 Kaip laikinai blokuoti .NET Framework 4.5.1 ir jos atitinkam? kalbos paketai

Atnaujinimo informacija

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti toliau nurodytus failus:

.NET Framework 4.5.1
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

.NET Framework 4.5.1 kalb? paketai
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus ?? naujinim?. Mes rekomenduojame, kad j?s i?eiti i? vis? parai?k?, kurios yra naudojant .NET Framework prie? diegdami ?? naujinim?.

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2858725 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 6 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft .NET Framework 4.5.1, naudojant su:
  • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Rakta?od?iai: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2858725 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2858725

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com