Straipsnio ID: 285910 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Po to, kai ?Microsoft Windows NT 4.0?, ?Microsoft Windows 98?, ?Microsoft Windows 98 Second Edition?, ?Microsoft Windows Millennium Edition (Me)? arba ?Microsoft Windows 2000? atnaujinate ? ?Microsoft Windows XP? ir pam?ginate paleisti ?Easy CD Creator? arba ?Direct CD?, galite gauti tokius klaid? prane?imus:
Direct CD 3

?diegta tvarkykl?, d?l kurios sistemoje kyla stabilumo problem?.
?i tvarkykl? bus i?jungta; kreipkit?s ? tvarkykl?s gamintoj? d?l naujinimo, kuris suderinamas su ?ia ?Windows? versija.

Nor?dami paleisti program?, spustel?kite T?sti. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite I?sami informacija.
Spustel?j? T?sti, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
directcd.exe ? programos klaida

Nepavyko tinkamai inicijuoti programos (0xc0000142). Spustel?kite Gerai, nor?dami nutraukti programos darb?.
Pam?ginus paleisti ?Easy CD Creator 4?, gali pasirodyti toks klaidos prane?imas:
Easy CD Creator 4

?Easy CD Creator 4? turi ?inom? suderinamumo problem? su ?ia ?Windows? versija. D?l naujinimo, kuris suderinamas su ?ia ?Windows? versija, kreipkit?s ? ?Roxio, Inc?.

Nor?dami paleisti program?, spustel?kite T?sti. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite I?sami informacija.
Spustel?j? T?sti, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Adaptec CD Copier

?CD Copier? negali rasti ?Easy CD Creator?. I? naujo ?diekite ?Easy CD Creator?.

Gerai
Spustel?jus Gerai, gali pasirodyti toks klaidos prane?imas:
Adaptec CD Copier

?CD Copier? negali rasti palaikomo CD-ROM skaitytuvo. Nebus galima kopijuoti i? disko ? disk?.

Gerai

PRIE?ASTIS

Taip atsitinka, nes tam tikros ?Roxio? produkt? versijos yra nesuderinamos su ?Windows XP?.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, kreipkit?s ? ?Roxio?, kad gautum?te visi?kai suderinam? ?Easy CD Creator? versij?. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atnaujinkite ? ?Easy CD Creator 5.1?.

Pastaba ?ie veiksmai netinka norint ?diegti ?Direct CD?.
 1. Atsisi?skite 5.1 naujinim?, skirt? ?Easy CD Creator 5.0x?. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?Roxio? ?iniatinklio svetain?je:
  http://www.roxio.com/enu/support/ecdc/software_updates.html
  Pastaba ?Easy CD Creator 4.0x? reikia atnaujinti ? ?Easy CD Creator 5.0? arba naujesn? versij?, jei norite gauti pagalb? i? ?Roxio?.
 2. Arba du kartus spustel?kite Setup.exe, arba ?d?kite diegimo CD-ROM ir spustel?kite Diegti ?Easy CD Creator?.
 3. Spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite Sutinku su licencin?s sutarties s?lygomis ir spustel?kite Pirmyn.
 5. Spustel?kite Pasirinktinis, tada spustel?kite Pirmyn.
 6. Spustel?kite Direct CD, tada spustel?kite Pirmyn.
 7. Spustel?kite ?i funkcija nebus pasiekiama, tada spustel?kite Pirmyn.
 8. Spustel?kite Diegti, tada spustel?kite Baigti.
 9. Kai paraginama i? naujo paleisti kompiuter?, spustel?kite Ne (kompiuterio i? naujo paleisti nereikia).
 10. Du kartus spustel?kite 5.1 naujinim?.
 11. Spustel?kite Taip, tada spustel?kite Naujinti.
 12. Spustel?kite Taip, nor?dami i? naujo paleisti kompiuter?.

B?SENA

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?Roxio? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.roxio.com/enu/default.html
?Microsoft? pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? nor?dama pad?ti jums gauti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.
?iame straipsnyje apra?ytus tre?i?j? ?ali? produktus gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 285910 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 4.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbhowto kbenv kbprb kb3rdparty KB285910

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com