Thng bao li xay ra khi ban chay Easy CD Creator trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 285910 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi ban nng cp ln Microsoft Windows XP t Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), hoc Microsoft Windows 2000 va ban c chay Easy CD Creator hoc Direct CD, ban co th nhn c cac thng bao li sau:
Direct CD 3

Trinh iu khin c cai t gy ra vn mt n inh i vi h thng cua ban.
Trinh iu khin nay se bi v hiu hoa, hay lin h nha san xut trinh iu khin co ban cp nht tng thich vi phin ban Windows nay.

chay chng trinh, hay bm Tip tuc. bit thm thng tin, hay bm Chi tit.
Nu ban bm Tip tuc, ban co th nhn c thng bao li sau y:
directcd.exe - Li ng dung

Khi tao ng dung tht bai (0xc0000142). Hay bm vao OK kt thuc ng dung.
Nu ban c khi ng Easy CD Creator 4, ban co th nhn c thng bao li sau y:
Easy CD Creator 4

Easy CD Creator 4 xay ra s c tng thich a bit vi phin ban Windows nay. co ban cp nht tng thich vi phin ban Windows nay, hay lin h vi Roxio, Inc.

chay chng trinh, hay bm Tip tuc. bit thm thng tin, hay bm Chi tit.
Nu ban bm Tip tuc, ban co th nhn c thng bao li sau y:
Adaptec CD Copier

CD Copier khng th tim thy Easy CD Creator. Hay cai t lai Easy CD Creator.

Ok.
Nu ban bm OK, ban co th nhn c thng bao li sau y:
Adaptec CD Copier

CD Copier khng th tim thy u oc CD-ROM c h tr. Ban se khng th sao chep t ia sang ia.

Ok.

NGUYN NHN

Hin tng nay xay ra vi cac phin ban san phm Roxio nht inh khng tng thich vi Windows XP.

GI?I PHP

giai quyt hin tng nay, hay lin h vi Roxio co phin ban Easy CD Creator tng thich y u. giai quyt hin tng nay, hay nng cp ln Easy CD Creator 5.1.

Chu y Ban khng th lam theo cac bc sau cai t Direct CD.
 1. Tai xung ban cp nht 5.1 cho Easy CD Creator 5.0x. thc hin vic nay, hay ghe thm Web site sau cua Roxio:
  http://www.roxio.com/enu/support/ecdc/software_updates.html
  Chu y Ban phai nng cp t phin ban Easy CD Creator 4.0x ln phin ban Easy CD Creator 5.0 hoc phin ban cao hn nu mun nhn c h tr t Roxio.
 2. Bm up vao Setup.exe hoc cho ia CD-ROM cai t vao, ri bm vao Cai t Easy CD Creator.
 3. Bm Tip.
 4. Bm Ti Chp nhn cac iu khoan trong thoa thun cp phep, ri bm Tip theo.
 5. Bm Tuy chinh, ri bm Tip theo.
 6. Bm Direct CD, ri bm Tip theo.
 7. Bm Tinh nng nay se khng kha dung, ri bm Tip theo.
 8. Bm Cai t, ri bm Kt thuc.
 9. Khi ban c nhc khi ng lai may tinh, bm Khng (khng khi ng lai may tinh).
 10. Bm up vao ban cp nht 5.1.
 11. Bm Co, sau o bm Cp nht.
 12. Bm Co khi ng lai may tinh.

T?NH TR?NG

HIn tng nay la do thit k.

THNG TIN THM

bit thm thng tin, hay ghe thm web site sau cua Roxio:
http://www.roxio.com/enu/default.html
Microsoft cung cp thng tin lin h cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 285910 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbenv kb3rdparty kberrmsg kbhowto kbprb KB285910

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com