W dokumencie programu Word nie są wyświetlane obrazy lub inne obiekty

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 285957 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 98: 183343.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 97: 285987.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Jeśli w dokumencie programu Microsoft Word znajduje się obraz lub inny obiekt, może on nie być wyświetlany. Problem ten może dotyczyć obrazu, obrazu graficznego, autokształtu lub innego obiektu.

Obejście problemu

Obraz lub obiekt został sformatowany z użyciem stylu otaczania innego niż Równo z tekstem, a dokument programu Word jest wyświetlany w widoku normalnym lub widoku konspektu.

Należy zastosować jedną z następujących metod, odpowiednią do danej sytuacji.

Metoda 1. Zmiana widoku

Aby obraz lub obiekt sformatowany z użyciem stylu otaczania innego niż Równo z tekstem był wyświetlany w dokumencie programu Word, należy zmienić widok na taki, w którym jest wyświetlana warstwa rysunków. W tym celu kliknij polecenie Układ wydruku lub Układ sieci Web w menu Widok.

Metoda 2. Zmiana stylu otaczania obrazu lub obiektu na Równo z tekstem

Aby obraz lub obiekt był wyświetlany w dowolnym widoku, należy go sformatować jako obiekt Równo z tekstem, zmieniając jego styl otaczania. Aby to zrobić, wykonaj jedną z następujących czynności:

Uwaga W programach Microsoft Office Word 2003 i Microsoft Word 2002 można zmienić styl otaczania obrazu na Równo z tekstem, aby obraz był wyświetlany w dowolnym widoku. Jednak obiekty i autokształty nie będą wyświetlane w widoku normalnym nawet po zmianie ich stylu otaczania na Równo z tekstem. Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.
 • Aby zmienić styl otaczania obrazu lub obiektu, wykonaj następujące kroki:
  1. Zaznacz obraz lub obiekt.
  2. W menu Format kliknij polecenie Obraz (albo Obiekt lub Autokształt).
  3. Na karcie Położenie zaznacz pole wyboru Równo z tekstem, a następnie kliknij przycisk OK.
 • Jeżeli nie można zaznaczyć pola wyboru Równo z tekstem, wykonaj następujące kroki:
  1. Zaznacz obraz lub obiekt.
  2. W menu Edycja kliknij polecenie Wytnij.
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej specjalnie.
  4. W oknie dialogowym Wklejanie specjalne zaznacz opcję Obraz, a następnie kliknij przycisk OK.

Obraz lub obiekt został sformatowany z użyciem stylu otaczania innego niż Równo z tekstem; dokument jest wyświetlany w układzie wydruku lub układzie sieci Web, a opcja Rysunki jest wyłączona.

Aby obraz lub obiekt sformatowany z użyciem stylu otaczania innego niż Równo z tekstem był wyświetlany w układzie wydruku lub układzie sieci Web, należy włączyć opcję Rysunki. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Widok zaznacz pole wyboru Rysunki, a następnie kliknij przycisk OK.

Obraz lub obiekt został sformatowany z użyciem stylu otaczania innego niż Równo z tekstem, a opcja Obiekty rysunkowe jest wyłączona. Problem ten występuje podczas drukowania dokumentu lub wyświetlania go w podglądzie wydruku.

Aby obraz lub obiekt sformatowany z użyciem stylu otaczania innego niż Równo z tekstem był wyświetlany w podglądzie wydruku lub był drukowany, należy włączyć opcję Obiekty rysunkowe. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Drukowanie zaznacz pole wyboru Obiekty rysunkowe, a następnie kliknij przycisk OK.

Obraz lub obiekt został sformatowany jako Równo z tekstem, a opcja Wydruk roboczy jest włączona. Problem ten występuje podczas drukowania dokumentu lub wyświetlania go w podglądzie wydruku.

Aby obraz lub obiekt sformatowany z użyciem stylu otaczania innego niż Równo z tekstem był wyświetlany w podglądzie wydruku lub był drukowany, należy wyłączyć opcję Wydruk roboczy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Drukowanie wyczyść pole wyboru Wydruk roboczy, a następnie kliknij przycisk OK.

Obraz lub obiekt został sformatowany jako Równo z tekstem, a opcja Symbole zastępcze obrazów jest włączona.

Aby obraz lub obiekt sformatowany jako Równo z tekstem był wyświetlany we wszystkich widokach, należy wyłączyć opcję Symbole zastępcze obrazów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Widok wyczyść pole wyboru Symbole zastępcze obrazów, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga Opcja Symbole zastępcze obrazów nie wpływa na obrazy ani obiekty sformatowane z użyciem stylu otaczania innego niż Równo z tekstem. Opcja Symbole zastępcze obrazów wpływa na wyświetlanie obrazów i obiektów sformatowanych jako Równo z tekstem we wszystkich widokach.

Dla akapitu jest ustawiona określona wielkość interlinii.

Jeśli grafika jest równo z tekstem, a akapit musi mieć określoną wysokość, grafika może nie być wyświetlana lub może być obcięta. Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić interlinię akapitu na odstęp pojedynczy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaznacz grafikę, kliknij polecenie Akapit w menu Format, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy.
 2. W obszarze Odstępy zmień wartość Przed i wartość Po na 0 pt, a następnie zmień interlinię na odstęp pojedynczy.

Problem może dotyczyć sterownika wideo lub ustawień wyświetlania systemu Windows.

Jeśli problem nie został usunięty lub ten sam problem występuje często, być może problem dotyczy sterownika wideo lub ustawień wyświetlania systemu Windows. Aby zmniejszyć częstotliwość występowania tego problemu, zastosuj następujące metody:
 • Użyj bieżącego sterownika ekranu, ale zmniejsz rozdzielczość i głębię koloru. Jeśli dla sterownika jest wybrane ustawienie High Color lub True Color, zmień je na 256 kolorów.
 • Zmodyfikuj ustawienia przyspieszania sprzętowego, wykonując następujące kroki:
  1. W menu Start wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
  3. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
  4. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów.
  5. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć poziom przyspieszenia sprzętowego, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.
Jeśli te metody pozwolą rozwiązać problem, skontaktuj się z producentem komputera w celu uzyskania zaktualizowanych sterowników wideo. Jeśli karta graficzna została już wymieniona, skontaktuj się z jej producentem.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z producentem danej karty graficznej, kliknij odpowiedni numer artykułu na poniższej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z

Więcej informacji

Dokumenty programu Microsoft Word składają się z osobnych warstw tekstu i rysunków. Obraz lub obiekt sformatowany z użyciem stylu otaczania innego niż Równo z tekstem jest wstawiany w warstwie rysunków. Program Word nie wyświetla warstwy rysunków dokumentu w widoku normalnym ani w widoku konspektu.

Układ wydruku, układ sieci Web i podgląd wydruku to jedyne widoki, w których program Word może wyświetlać warstwy rysunków dokumentu programu Word. Ponieważ obrazy i obiekty, które zostały sformatowane z użyciem stylu otaczania innego niż Równo z tekstem, znajdują się w warstwie rysunków, są widoczne tylko w widokach układu wydruku, układu sieci Web i podglądu wydruku.

Właściwości

Numer ID artykułu: 285957 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 6.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbformat kbdisplay kblayout kbprb KB285957

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com