วิธีการแก้ไขปัญหา Outlook เมื่อคุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 286040 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุปบทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหา Microsoft Outlook เมื่อคุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้ บทความนี้สรุปขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสำหรับ Outlook 2007, Outlook 2003 และ Outlook 2002 หากคุณใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ ให้ดูที่หัวข้อ "ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่คล้ายกัน" เพื่อค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับรุ่นที่คุณใช้งาน บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ก่อนเริ่มการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบว่าคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

ก่อนอื่น ตรวจสอบว่าคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ ถ้าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว แต่ไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้ ไปที่วิธีที่ 1 เพื่อสร้างโปรไฟล์อีเมลใหม่

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หลังจากกู้คืนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณแล้ว ลองส่งอีเมลถึงตัวเองเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าคุณยังไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้หลังจากกู้คืนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว ไปที่วิธีที่ 1

วิธีที่ 1: สร้างโปรไฟล์อีเมลใหม่

วิดีโอ: วิธีสร้างและกำหนดค่าโปรไฟล์อีเมลใน Outlook (วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid=2a3ef886-a3b7-4e34-a13d-65b7ffb41737 VideoUrl=http://aka.ms/y0njgx
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าจดหมาย

 1. คลิก เริ่ม, เรียกใช้ พิมพ์ Control ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
  • Windows XP:

   ถ้าคุณอยู่ในมุมมอง หมวดหมู่ คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จดหมาย
   ถ้าคุณไม่อยู่ในมุมมอง หมวดหมู่ คลิกสองครั้งที่จดหมาย
  • Windows Vista:

   คลิก บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก จดหมาย
 3. กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าจดหมาย จะปรากฏขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: เปิดตัวช่วยสร้างโปรไฟล์ใหม่

 1. คลิก แสดงโปรไฟล์
 2. คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดตัวช่วยสร้างโปรไฟล์ใหม่

ขั้นตอนที่ 3: สร้างโปรไฟล์

 1. ในกล่อง ชื่อโปรไฟล์ พิมพ์ Test แล้วคลิก ตกลง เพื่อตั้งชื่อโปรไฟล์อีเมลใหม่
 2. ทำตามขั้นตอนตามรุ่นของ Outlook ที่ใช้งาน:
  • Microsoft Office Outlook 2010
   1. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
   2. คลิก ถัดไป
   3. ที่หน้า เลือกบริการ คลิก อินเทอร์เน็ตอีเมล
   4. คลิก ถัดไป
   5. ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล ตรวจสอบว่าการตั้งค่า ประเภทบัญชี เป็น POP3

    หมายเหตุ ป้อนข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือจากผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณในช่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า และ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)
   6. คลิก ถัดไป ทำตามพร้อมท์เพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณให้เสร็จสิ้น แล้วคลิก เสร็จสิ้น
   7. โปรไฟล์ใหม่ของคุณถูกสร้างแล้ว ไปที่ขั้นตอนที่ 4
  • Microsoft Office Outlook 2007
   1. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
   2. คลิก ถัดไป
   3. ที่หน้า เลือกบริการอีเมล คลิก อินเทอร์เน็ตอีเมล
   4. คลิก ถัดไป
   5. ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล ตรวจสอบว่าการตั้งค่า ประเภทบัญชี เป็น POP3

    หมายเหตุ ป้อนข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือจากผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณในช่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า และ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)
   6. คลิก ถัดไป ทำตามพร้อมท์เพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณให้เสร็จสิ้น แล้วคลิก เสร็จสิ้น
   7. โปรไฟล์ใหม่ของคุณถูกสร้างแล้ว ไปที่ขั้นตอนที่ 4
  • Microsoft Office Outlook 2003 และ Outlook รุ่นก่อนหน้า
   1. คลิก เพิ่มบัญชีอีเมลใหม่
   2. คลิก ถัดไป
   3. คลิก POP3
   4. คลิก ถัดไป
   5. ป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล ตรวจสอบว่าการตั้งค่า ประเภทบัญชี เป็น POP3

    หมายเหตุ ป้อนข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือจากผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณในช่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า และ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP)
   6. คลิก ถัดไป
   7. คลิก เสร็จสิ้น
   8. โปรไฟล์ใหม่ของคุณถูกสร้างแล้ว ไปที่ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าโปรไฟล์เริ่มต้น

 1. ที่กล่องโต้ตอบ จดหมาย ใต้ช่อง ใช้โปรไฟล์นี้เมื่อเปิดทำงาน Microsoft Outlook คลิกเพื่อเลือกโปรไฟล์ใหม่ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 3
 2. คลิก ตกลง
 3. ใช้ Outlook ส่งอีเมลถึงตัวคุณเอง

  ถ้าคุณรับอีเมลได้ แสดงว่าคุณแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้ว

  ถ้าคุณไม่ได้รับอีเมล แสดงว่าการสร้างโปรไฟล์ใหม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณ ลองวิธีที่ 2

  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Dial-Up Networking ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บทความนี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาของคุณได้ ดูที่หัวข้อ "ขั้นตอนถัดไป" เพื่อหาตัวเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาอื่นๆ

วิธีที่ 2: ตั้งค่า TCP/IP เป็นโปรโตคอลเริ่มต้น

ถ้าการสร้างโปรไฟล์ใหม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณ อาจเป็นไปได้ว่า TCP/IP ไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเริ่มต้นของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า TCP/IP เป็นโปรโตคอลเริ่มต้นของคุณเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1: เปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่าย

 1. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
  • Windows XP หรือ Windows 2000: คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
  • Windows Vista: คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   VistaStartButton
 2. พิมพ์ ncpa.cpl แล้วกด Enter เพื่อเปิดหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย
 3. คลิกขวาที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  หมายเหตุ ถ้ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากกว่าหนึ่งรายการแสดงอยู่ในหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย การเชื่อมต่อที่คุณใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะแสดงเป็น เชื่อมต่อแล้ว หรือข้อความที่คล้ายกัน

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อใช้ TCP/IP

 1. ที่แท็บ ทั่วไป ตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP) ถ้าไม่ได้เลือกไว้ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (TCP/IP)
 2. คลิก ตกลง
 3. คลิก ใช่ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
 4. ใช้ Outlook ส่งอีเมลถึงตัวคุณเอง

  ถ้าคุณรับอีเมลได้ แสดงว่าคุณแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้ว

  ถ้าคุณยังคงไม่ได้รับอีเมล บทความนี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ ดูที่หัวข้อ "ขั้นตอนถัดไป" เพื่อหาตัวเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาอื่นๆ

ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่คล้ายกัน

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 โปรดดูที่ 254832. (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 โปรดดูที่ 256572. (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 97 โปรดดูที่ 256574. (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

ขั้นตอนต่อไป

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Customer Support Services เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอื่นๆ สำหรับปัญหาของคุณ บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Microsoft Customer Support Services มีดังนี้:
 • ฐานความรู้ที่ค้นหาได้: ค้นหาข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคและเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือด้วยตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
 • ศูนย์โซลูชัน: ดูคำถามที่พบบ่อยและการสนับสนุนเฉพาะผลิตภัณฑ์
 • ตัวเลือกการสนับสนุนอื่นๆ: ใช้เว็บเพื่อตั้งคำถาม ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือให้ข้อเสนอแนะ
ถ้าคุณยังคงประสบปัญหาการส่งและรับอีเมลใน Outlook โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนที่:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่นๆ

รายการต่อไปนี้อธิบายสาเหตุที่อาจเป็นไปได้อื่นๆ ของปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:
 • การตั้งค่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ต้องตรงตามตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตรวจสอบตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-เล็กให้ถูกต้อง
 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเปิดทำงาน Outlook ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามส่งหรือรับอีเมล ยืนยันการตั้งค่าจดหมายอินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ คุณอาจพิมพ์ที่อยู่ DNS หรือที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ข่าวสารแทนที่จะพิมพ์ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์จดหมาย
 • การกำหนดค่าจดหมายระยะไกลอาจทำให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด ถ้าคุณกำหนดค่าบริการสำหรับจดหมายระยะไกล คุณอาจถูกตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้ตามที่คาดหวัง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 286040 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseinter kbceip kbtshoot kbemail kbconfig kbvideocontent KB286040

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com