วิธีการลบอีเมลขยะกฎ โดยใช้ MFCMAPI ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2860406 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการลบอีเมลขยะกฎด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือ MAPI เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft (MFCMAPI) ในสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการลบอีเมลขยะกฎ

หมายเหตุ ถ้าคุณลบกฎอีเมลขยะอย่างถาวร คุณไม่สามารถกู้คืนใด ๆ ที่อยู่ที่ปรากฏในอีเมลขยะอีเมลของตัวกรองรายการข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณส่งรายการก่อนที่จะลบกฎอีเมลขยะ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งที่อยู่จากอีเมลกรองรายการลขยะ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
การส่งออกที่อยู่จากอีเมลขยะอีเมลรายการตัวกรอง

เมื่อต้องการลบอีเมลขยะกฎ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในฐานะผู้ดูแล สร้างโปรไฟล์จดหมาย โดยใช้ Outlook ในโหมดออนไลน์
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง และตั้งค่าคอนฟิกโพรไฟล์จดหมาย ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 2. ส่งออกรายการที่อยู่ที่ประกอบด้วยผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อกไปยังแฟ้มข้อความ (.txt)
 3. ดาวน์โหลด MFCMAPI จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  http://mfcmapi.codeplex.com

  หมายเหตุเฉพาะผู้ดูแลระบบ Exchange ที่มีสิทธิ์แบบเต็มของกล่องจดหมายสามารถใช้เครื่องมือ MFCMAPI เพื่อเอากฎอีเมลขยะ
 4. ปิดไคลเอนต์ Outlook ทั้งหมดที่เข้าถึงกล่องจดหมาย มิฉะนั้น เครื่องมือ MFCMAPI ไม่ถูกต้องลบกฎอีเมลขยะ
 5. ใช้เครื่องมือ MFCMAPI เพื่อลบกฎอีเมลขยะ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิด MFCMAPI
  2. คลิกที่แท็บเซสชันและเลือกการเข้าสู่ระบบ (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   จอสำหรับขั้นตอนนี้
  3. คลิกสองครั้งที่เก็บกล่องจดหมาย Exchange เริ่มต้นในรายการ แสดงเป็น ชื่อผู้ใช้@DomainName.com. MFCMAPI หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้น
  4. ขยายรูทคอนเทนเนอร์ของและขยายที่ด้านบนของเก็บข้อมูล (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   จอสำหรับขั้นตอนนี้


   หมายเหตุถ้าคุณเห็นIPM_SUBTREEในรายการแล้วคุณกำลังเข้าถึงกล่องจดหมาย โดยใช้โหมด cached Exchange จบการทำงานของ MFCMAPI และเปลี่ยนแปลงส่วนกำหนดค่าจดหมายจะใช้โหมดออนไลน์
  5. ภายใต้การเก็บบนข้อมูลเลือกกล่องขาเข้า
  6. คลิกขวาที่กล่องขาเข้าและเลือกตารางเปิดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง MFCMAPI หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้น
  7. เรียงลำดับคอลัมน์แมสเสจคลาสบานหน้าต่างด้านบน และค้นหาIPMExtendedRule.Messageขาเดียวเท่านั้นจะแสดงขึ้น
  8. เลือกIPMExtendedRule.Messageในบานหน้าต่างด้านบน
  9. ในบานหน้าต่างด้านล่าง เรียงลำดับตามคอลัมน์แท็กและค้นหา0x65EB001E แท็กนี้สอดคล้องกับค่าJunkEmailRule (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   จอสำหรับขั้นตอนนี้
  10. หลังจากที่คุณค้นหากฎอีเมลขยะ ด้วยการค้นหาแท็ก0x65EB001EคลิกเลือกIPMExtendedRule.Messageอีกครั้งในบานหน้าต่างด้านบนเท่านั้น
  11. คลิกขวาที่IPMExtendedRule.Messageและลบข้อความที่เลือก หน้าต่างลบรายการจะเปิดขึ้น
  12. ในรายการแบบหล่นลงลักษณะการลบเลือกลบถาวรส่งผ่าน DELETE_HARD_DELETE (ไม่สามารถกู้คืน), และจากนั้น คลิกตกลง (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   จอสำหรับขั้นตอนนี้
  13. IPMExtendedRule.Messageควรหายไปจากบานหน้าต่างด้านบนหลังจากกฎนี้จะถูกลบออก
  14. ปิดหน้าต่าง MFCMAPI สองครั้งแรก
  15. บนหน้าต่างสุดท้าย MFCMAPI คลิกที่แท็บเซสชันและเลือกออกจากระบบการปิดเซสชัน MAPI (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   จอสำหรับขั้นตอนนี้
  16. ปิดหน้าต่าง MFCMAPI ขั้นสุดท้าย

 6. เริ่มโปรแกรม Outlook อีกครั้ง
 7. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มลบคลิกขยะและจากนั้น เลือกตัวเลือกอีเมลขยะ
 8. ตรวจสอบแต่ละแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัยผู้รับที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่บล็อกAddresseswill ไม่สามารถแสดงในรายการใด ๆ ถ้ายังคงปรากฏอยู่ แล้วกฎอีเมลขยะไม่ถูกลบอย่างไม่ถูกต้อง
 9. นำเข้าอีเมลอยู่ในการแสดงรายการตัวกรองอีเมลขยะ โดยใช้รายการที่คุณส่งออกในขั้นตอนที่ 2
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าที่อยู่อีเมลในการแสดงรายการตัวกรองอีเมลขยะ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  ที่อยู่อีเมลที่นำเข้าลงในการแสดงรายการตัวกรองอีเมลขยะ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของตัวกรองอีเมลขยะ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาพรวมของตัวกรองอีเมลขยะ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบางอีเมลขยะที่ตั้งปัญหาหลังจากที่คุณไปยังกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2655142 หลังจากที่คุณไปยังกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ละเว้นการตั้งค่าอีเมลขยะ outlook
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่วงเงินมีรายการอีเมลขยะ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2669081 ข้อผิดพลาด outlook ที่บ่งชี้ว่า คุณมีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดรายการอีเมลขยะ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการจัดการกฎเป็นอีเมลขยะ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2591572 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบอีเมลข" เมื่อคุณจัดการอีเมลขยะกฎสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2860406 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbgraphxlink kbmt KB2860406 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2860406

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com