ตัวเตือนของปฏิทินและงานใน Outlook ไม่ปรากฏขึ้นอย่างที่คาดไว้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 286166 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 97 โปรดดูที่ 161033 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 โปรดดูที่ 179393 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 โปรดดูที่ 195964 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ตัวเตือนของปฏิทินหรืองานใน Outlook ไม่ปรากฏขึ้นตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้เมื่อคลิก บันทึกและปิด การนัดหมายใหม่กับตัวเตือน:
ตัวเตือน<เรื่อง> อาจไม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากรายการนี้ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ปฏิทินหรืองาน ตกลงหรือไม่ <ตกลง> <ไม่ตกลง>

สาเหตุ

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุทั่วไปสี่ประการของลักษณะที่เกิดขึ้น:
 • Microsoft Outlook ไม่ทำงาน โปรแกรม Outlook หลักจะควบคุมตัวเตือนซึ่งต่างจาก Microsoft Schedule+ ที่มีไฟล์จัดการตัวเตือนแยกต่างหาก หาก Outlook ไม่ทำงาน ตัวเตือนจะไม่ปรากฏให้เห็น
 • ปฏิทินหรือตัวเตือนงานไม่อยู่ในโฟลเดอร์หลัก ตัวเตือนจะสั่งการทำงานจากในโฟลเดอร์หลักของปฏิทินหรืองานเท่านั้น และโฟลเดอร์หลักจะอยู่ในที่ที่คุณได้รับข้อความ เมื่อคุณตั้งค่าบริการอีเมล คุณกำหนดกล่องจดหมายเข้าของกล่องจดหมายหรือกล่องจดหมายเข้าในโฟลเดอร์ส่วนตัว (.pst) เป็นจุดนัดส่งจดหมาย

  ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับข้อความในกล่องจดหมายเข้าในโฟลเดอร์ส่วนตัว (.pst) และคุณสร้างตัวเตือนการนัดหมายในปฏิทินของกล่องจดหมาย ตัวเตือนจะไม่ปรากฏขึ้น หากคุณสร้างตัวเตือนเหมือนกันในปฏิทินในโฟลเดอร์ส่วนตัว ตัวเตือนจะปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสม

  หมายเหตุ ตัวเตือนทำงานจากโฟลเดอร์ปฏิทินและงานอื่นใน Microsoft Office Outlook 2007
 • มีการตั้งค่าตัวเลือก การส่ง ของบริการอีเมลเป็น "ไม่มี" (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) คุณต้องระบุตำแหน่งการส่งที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตัวเตือนที่จะประมวลผล
 • โฟลเดอร์ตัวเตือนเสียหายหรือมีรายการของตัวเตือนที่เสียหาย

การแก้ไข

ทำตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:
 • หาก Outlook ไม่ทำงาน ให้เริ่ม Outlook แล้วเรียกใช้ Outlook ต่อไปเพื่อรับตัวเตือน
 • เมื่อคุณสร้างตัวเตือนแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการบันทึกตัวเตือนเหล่านั้นไว้ในโฟลเดอร์ปฏิทินหรืองานหรือไม่
 • ออกจาก Outlook คลิก เริ่ม เลือก เรียกใช้ พิมพ์ outlook /cleanreminders แล้วคลิก ตกลง
 • ออกจาก Outlook คลิก เริ่ม เลือก เรียกใช้ พิมพ์ outlook /resetfolders แล้วคลิก ตกลง ใช้วิธีการนี้หากสวิตช์ /cleanreminders ไม่แก้ปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296192 สวิตช์บรรทัดคำสั่งเพิ่มเติม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 286166 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 มกราคม 2551 - Revision: 5.1
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbcalendar kbtasks KB286166

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com