การรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 2862063 จะพร้อมใช้งานสำหรับ 4.5 กรอบของ.NET ใน Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2862063 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายถึงการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน 2862063 ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft .NET Framework 4.5 ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน 4.5 Framework .NET สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนสามารถแก้ไข ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม นั้นมุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกได้ถ้า Microsoft Support Professional พบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี 4.5 Framework .NET ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Vista SP2

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้ามีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้.NET Framework ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน 4.5 Framework .NET รุ่นที่ใช้ x86 ใน Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
clr.dll4.0.30319.191186,882,87227-ก.ค.-201304:37
mscordacwks.dll4.0.30319.191181,299,54427-ก.ค.-201304:37
mscordbi.dll4.0.30319.191181,096,78427-ก.ค.-201304:37
mscorlib.dll4.0.30319.191185,173,32827-ก.ค.-201302:58
SOS.dll4.0.30319.19118747,06427-ก.ค.-201304:37
System.Management.dll4.0.30319.19118405,61627-ก.ค.-201302:58
WMINet_Utils.dll4.0.30319.1911842,08027-ก.ค.-201304:37
สำหรับ 4.5 Framework .NET รุ่นที่ใช้ x64 ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดใน Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
clr.dll4.0.30319.191189,814,07227-ก.ค.-201305:03
clr.dll4.0.30319.191186,882,87227-ก.ค.-201304:37
mscordacwks.dll4.0.30319.191181,742,93627-ก.ค.-201305:03
mscordacwks.dll4.0.30319.191181,299,54427-ก.ค.-201304:37
mscordbi.dll4.0.30319.191181,497,16827-ก.ค.-201305:03
mscordbi.dll4.0.30319.191181,096,78427-ก.ค.-201304:37
mscorlib.dll4.0.30319.191185,122,12827-ก.ค.-201305:03
mscorlib.dll4.0.30319.191185,173,32827-ก.ค.-201302:58
SOS.dll4.0.30319.19118785,46427-ก.ค.-201305:03
SOS.dll4.0.30319.19118747,06427-ก.ค.-201304:37
System.Management.dll4.0.30319.19118405,61627-ก.ค.-201302:58
WMINet_Utils.dll4.0.30319.1911847,71227-ก.ค.-201305:03
WMINet_Utils.dll4.0.30319.1911842,08027-ก.ค.-201304:37

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ปัญหาการรันไทม์ (CLR) ภาษาทั่วไป

ปัญหาที่ 1

เมื่อคุณกด F5 เพื่อดีบักโปรแกรมประยุกต์ใน Microsoft Visual Studio, Visual Studio ล้มเหลวในระหว่างรอบระยะเวลาหลัง จากที่มีการคอมไพล์แอพลิเคชัน แต่ ก่อนที่จะเริ่มทำงาน

ปัญหาที่ 2

เมื่อคุณเรียกใช้การรวมทั้งปริมาณงาน Microsoft SQL Server ที่ใช้หน่วยความจำขนาดใหญ่ ข้อผิดพลาดออกความจำเกิดขึ้นได้แม้ว่าหน่วยความจำที่เพียงพอจะพร้อมใช้งาน

ปัญหาที่ 3

เมื่อแอพลิเคชันสร้างเธรดสำหรับการประมวลผลแบบขนานเป็นจำนวนมาก แต่ละเธรดอาจพบการรั่วไหลของ 100 ไบต์โดยประมาณ

การตัดสินค้าจากคลัง 4

เมื่อคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำเหลือน้อยและการรวมทั้งปริมาณงานสูง ตัวเก็บรวบรวมขยะจะกระชับฮีปการกู้คืนหน่วยความจำ ในบางกรณี ตัวเก็บรวบรวมขยะจะทำการรวบรวมขยะ back-to-back สำหรับแอพลิเคชัน ลักษณะการทำงานนี้อาจเป็นสาเหตุให้แอพลิเคชันจะไม่ตอบสนอง

ปัญหา Windows Management Instrumentation (WMI)

เมื่อโปรแกรมประยุกต์ใช้System.Management namespace เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระยะไกล การรั่วไหลของหน่วยความจำอาจเกิดขึ้น ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • แอพลิเคชันใส่ credentialsfor คอมพิวเตอร์ระยะไกล โดยใช้พารามิเตอร์ConnectionOption
  • แอพลิเคชันใช้พารามิเตอร์ConnectionOptionเป็นส่วนหนึ่งของพารามิเตอร์ManagementScopeเพื่อเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล
  • พารามิเตอร์ManagementScopeถูกใช้เพื่อดำเนินการ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2862063 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 4.5
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbmt KB2862063 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2862063

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com