Düzeltme: Üzerinde bir dizin oluşturulmuş görünüm, dolaylı bir UPDATE Suboptimal yürütme planı

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 286234 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
# HATA: 236137 (shiloh_bugs)
Hepsini aç | Hepsini kapa

Belirtiler

Dizin oluşturulmuş görünüm temel bir tablo için bir güncelleştirme, dizinlenmiş görünümün toplama işlevlerini içeren bir suboptimal planındaki neden olabilir.

Neden

Bir dizin Tarama sonucunda yanlış satır tahminleri yerine bir dizin toplama bilgileri hesaplanırken arama.

Çözüm

Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, SQL Server 2000 için en son hizmet paketini edinin. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290211BILGI: en son SQL Server 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir

Pratik Çözüm

Dizin oluşturulmuş görünüm toplama işlevlerinin kullanmaktan kaçının.

Durum

Microsoft SQL Server 2000'de bir sorun olduğunu onaylamıştır. Bu sorun ilk olarak SQL Server 2000 Service Pack 1'de giderilmiştir.

Daha fazla bilgi

Sorun görmek için şu kodu çalıştırın. "Bilgisayar skalar" adım bir dizin arama işlemi unutmayın.
use tempdb
go
IF EXISTS(SELECT * FROM information_schema.views where table_name = 'v1')
  drop view v1
IF EXISTS(SELECT * FROM information_schema.tables where table_name = 't1')
  drop table t1
go

create table t1 (a int, b bigint NOT NULL)

set nocount on
declare @i int
set @i=1
while (@i<100000)
begin
  insert into t1 values (@i,0)
  set @i=@i+1
end
go

SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF 
SET ANSI_PADDING,ANSI_WARNINGS,CONCAT_NULL_YIELDS_NULL,ARITHABORT,QUOTED_IDENTIFIER,ANSI_NULLS ON
GO
create view v1 (a,b,c) with schemabinding as select a, sum(b), count_big(*) from dbo.t1 group by a 
go
create unique clustered index i1 on v1(a)
go

set statistics profile on
insert into t1 values (1,1)
set statistics profile off
go
				

Özellikler

Makale numarası: 286234 - Last Review: 16 Ekim 2003 Perşembe - Gözden geçirme: 3.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbbug kbfix kbsqlserv2000sp1fix KB286234 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:286234

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com