การแก้ไข: 8624 ภายใน SQL Server Error ใบแจ้งยอดการปรับปรุงที่ซับซ้อนส่งกลับ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 286249 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
BUG #: 351305 (SHILOH_bugs)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คำชี้แจงสิทธิ์ UPDATE ที่ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบย่อย ที่เลือกจากตารางที่ได้รับที่ต้องการจากการทั้งหมดสหภาพ อาจสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8624 ระดับ 16 สถานะ 21 บรรทัด 2
ข้อผิดพลาด SQL Server ที่ภายใน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: การรับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าเป็นไปได้ เขียนแบบสอบถาม โดยใช้เฉพาะตัวสหภาพดำเนิน โดยไม่มีคำสำคัญทั้งหมด

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการทบทวนเกิดข้อผิดพลาดนี้ รันสคริปต์นี้:
CREATE TABLE MaxCol(
PK INT PRIMARY KEY,
f1 INT,
f2 INT,
mx INT
)
GO

UPDATE MaxCol
SET mx =
  (SELECT MAX(f)
  FROM
    (
    SELECT f1 AS f
    FROM MaxCol AS A
    WHERE A.PK=MaxCol.PK
    UNION ALL
    SELECT f2
    FROM MaxCol AS B
    WHERE B.PK=MaxCol.PK
    ) AS TU
  )
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 286249 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbbug kbfix kbsqlserv2000sp1fix kbmt KB286249 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:286249

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com