Λίστα δεσμευμένων λέξεων στην Access 2002 και σε νεότερες εκδόσεις της Access

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 286335 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αρχάριοι χρήστες: Απαιτείται γνώση του περιβάλλοντος εργασίας σε υπολογιστές για ένα χρήστη.

Αυτό το άρθρο αφορά μια βάση δεδομένων της Microsoft Access (.mdb) και ένα έργο της Microsoft Access (.adp).

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 209187.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα λέξεις και σύμβολα, τα οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ονόματα πεδίων, αντικειμένων και μεταβλητών στην Microsoft Access 2002 και σε νεότερες εκδόσεις της Access επειδή πρόκειται για "δεσμευμένες λέξεις". Οι δεσμευμένες λέξεις έχουν συγκεκριμένη σημασία για την Access ή το μηχανισμό διαχείρισης βάσης δεδομένων Microsoft Jet. Εάν χρησιμοποιείτε μια λέξη ή ένα σύμβολο που έχει δεσμευθεί, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως το εξής:
Ο οδηγός δεν είναι δυνατό να κάνει προεπισκόπηση της έκθεσής σας, πιθανώς επειδή ένας πίνακας που είναι απαραίτητος για την έκθεσή σας έχει κλειδωθεί για αποκλειστική χρήση.

(The wizard was unable to preview your report, possibly because a table needed by your report is exclusively locked.)
Εάν χρησιμοποιείτε μια λέξη που έχει δεσμευθεί, όπως ημερομηνία, τιμή, όνομα, κείμενο και έτος στην Access 2007, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το όνομα που πληκτρολογήσατε αποτελεί δεσμευμένη λέξη. Οι δεσμευμένες λέξεις έχουν συγκεκριμένη σημασία για την Microsoft Office Access ή το μηχανισμό διαχείρισης βάσης δεδομένων της Microsoft Office Access.

(The Name you supplied is a reserved word. Reserved words have a specific meaning to Microsoft Office Access or to the Microsoft Office Access database engine.)
Για υπάρχοντα αντικείμενα που έχουν ονόματα τα οποία περιέχουν δεσμευμένες λέξεις, μπορείτε να αποφύγετε την εμφάνιση σφαλμάτων, περικλείοντας το όνομα του αντικειμένου με αγκύλες ([ ]).

Περισσότερες πληροφορίες

Επειδή η παροχή μιας λίστας δεσμευμένων λέξεων, όπως τα ονόματα ενσωματωμένων συναρτήσεων ή ονόματα της Microsoft Access που ορίζονται από το χρήστη δεν είναι πρακτική, θα πρέπει να ελέγχετε την τεκμηρίωση του προϊόντος σας για πρόσθετες δεσμευμένες λέξεις. Σημειώστε ότι εάν ορίσετε αναφορά για μια βιβλιοθήκη τύπων, μια βιβλιοθήκη αντικειμένων ή ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX, οι δεσμευμένες λέξεις αυτής της βιβλιοθήκης θα είναι, επίσης, οι δεσμευμένες λέξεις της βάσης δεδομένων σας. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX σε μια φόρμα, ορίζεται μια αναφορά και τα ονόματα των αντικειμένων, οι μέθοδοι και οι ιδιότητες αυτού του στοιχείου ελέγχου μετατρέπονται σε δεσμευμένες λέξεις στη βάση δεδομένων σας.

-A
  ADD
  ALL
  Alphanumeric
  ALTER
  AND
  ANY
  Application
  AS
  ASC
  Assistant
  AUTOINCREMENT
  Avg
-B
  BETWEEN
  BINARY
  BIT
  BOOLEAN
  BY
  BYTE
-C
  CHAR, CHARACTER
  COLUMN
  CompactDatabase
  CONSTRAINT
  Container
  Count
  COUNTER
  CREATE
  CreateDatabase
  CreateField
  CreateGroup
  CreateIndex
  CreateObject
  CreateProperty
  CreateRelation
  CreateTableDef
  CreateUser
  CreateWorkspace
  CURRENCY
  CurrentUser
-D
  DATABASE
  DATE
  DATETIME
  DELETE
  DESC
  Description
  DISALLOW
  DISTINCT
  DISTINCTROW
  Document
  DOUBLE
  DROP
-E
  Echo
  Else
  End
  Eqv
  Error
  EXISTS
  Exit
-F
  FALSE
  Field, Fields
  FillCache
  FLOAT, FLOAT4, FLOAT8
  FOREIGN
  Form, Forms
  FROM
  Full
  FUNCTION
-G
  GENERAL
  GetObject
  GetOption
  GotoPage
  GROUP
  GROUP BY
  GUID
-H
  HAVING
-I
  Idle
  IEEEDOUBLE, IEEESINGLE
  If
  IGNORE
  Imp
  IN
  INDEX
  Index, Indexes
  INNER
  INSERT
  InsertText
  INT, INTEGER, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4
  INTO
  IS
-J
  JOIN
-K
  KEY
-L
  LastModified
  LEFT
  Level
  Like
  LOGICAL, LOGICAL1
  LONG, LONGBINARY, LONGTEXT
				
-M
  Macro
  Match
  Max, Min, Mod
  MEMO
  Module
  MONEY
  Move
-N
  NAME
  NewPassword
  NO
  Not
  Note
  NULL
  NUMBER, NUMERIC
-O
  Object
  OLEOBJECT
  OFF
  ON
  OpenRecordset
  OPTION
  OR
  ORDER
  Orientation
  Outer
  OWNERACCESS
-P
  Parameter
  PARAMETERS
  Partial
  PERCENT
  PIVOT
  PRIMARY
  PROCEDURE
  Property
-Q
  Queries
  Query
  Quit
-R
  REAL
  Recalc
  Recordset
  REFERENCES
  Refresh
  RefreshLink
  RegisterDatabase
  Relation
  Repaint
  RepairDatabase
  Report
  Reports
  Requery
  RIGHT
-S
  SCREEN
  SECTION
  SELECT
  SET
  SetFocus
  SetOption
  SHORT
  SINGLE
  SMALLINT
  SOME
  SQL
  StDev, StDevP
  STRING
  Sum
-T
  TABLE
  TableDef, TableDefs
  TableID
  TEXT
  TIME, TIMESTAMP
  TOP
  TRANSFORM
  TRUE
  Type
-U
  UNION
  UNIQUE
  UPDATE
  USER
-V
  VALUE
  VALUES
  Var, VarP
  VARBINARY, VARCHAR
  VERSION
-W
  WHERE
  WITH
  Workspace
-X
  Xor
-Y
  Year
  YES
  YESNO
				
Τα ακόλουθα σύμβολα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός ονόματος πεδίου ή ως μέρος ενός ονόματος αντικειμένου:
  . 
  / 
  *
  ;
  :
  !
  #
  &
  -
  ?
  "
  '
  $
				

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 286335 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2007 - Αναθεώρηση: 12.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Access 2007
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto KB286335

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com