Internet Explorer อาจไม่ถูกต้องแจ้งผู้ใช้สำหรับข้อมูลประจำตัว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 286338
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ภายใต้เงื่อนไขบาง Internet Explorer จะไม่ถูกต้องพร้อมท์ผู้ใช้ข้อมูลประจำตัวถึงแม้ว่าผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

เงื่อนไขสำหรับปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ที่มีอินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของเบราว์เซอร์ Internet Explorer 5.5 ที่ทำงานในเซสชันที่ระบุ ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ เป็นไปได้ว่า ผู้ใช้อย่างเหมาะสม authenticated อาจได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวเมื่อมีการเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ นี่เป็นปัญหาเมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายที่ใช้ Windows NT LAN Manager (NTLM) รองรับและตอบสนองต่อความปลอดภัยแบบ

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อเบราว์เซอร์กำลังใช้แฟ้มการกำหนดค่า.ins ปัญหานี้ isolated และเกิดขึ้นเมื่ออินสแตนซ์แรกของเบราว์เซอร์ที่คุณได้พยายามอ่านข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของโซนจากรีจิสทรี และที่อินสแตนซ์ของเบราว์เซอร์ที่ไม่สามารถตรวจสอบโซนความปลอดภัยที่เหมาะสมของเว็บไซต์ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากอินสแตนซ์อื่นของเบราว์เซอร์ในกระบวนการเข้าถึงรีจิสตรีคีย์เดียวกัน กระทำการกำหนดภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ อินสแตนซ์แรกของ Internet Explorer อยู่กลับไปยังจำกัดมากที่สุดโหมด ซึ่งก็คือการแสดงพร้อมท์ให้ผู้สู่ใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Internet Explorer รุ่น 5.5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
276369วิธีการรับล่าสุด Internet Explorer 5.5 Service Pack
รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า::
  Date    Time  Version     Size    File name
  -----------------------------------------------------------
  10/20/2000 03:50p 5.50.4522.1800 4,153,296 Advpack.dll
  03/12/2001 10:17a 5.50.4522.1800   31,080 Ieexcep.cat
  09/19/2000 04:42p 5.50.4522.1800   10,240 Instcat.exe
  03/12/2001 10:17a 5.50.4522.1800   7,470 Q286338.cat
  03/12/2001 10:17a 5.50.4522.1800   1,552 Q286338.inf
  03/08/2001 11:41a 5.50.4522.1800  456,976 Urlmon.dll
  11/21/1997 08:10a 5.50.4522.1800   21,504 Verinst.exe
  10/20/2000 03:50p 5.50.4522.1800   2,272 W95inf16.dll
  10/20/2000 03:50p 5.50.4522.1800   4,608 W95inf32.dll
				

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ข้อคิดเห็นออกคีย์การตั้งค่าโซนในไฟล์การตั้งค่าคอนฟิก.ins

ตัวอย่าง: การกำหนดค่าที่ก่อนหน้าของแฟ้ม.INS

[ExtRegInf]
inetcorp=*,inetcorp.inf,DefaultInstall
SecZones=*,seczones.inf,DefaultInstall
[การนำเข้าความปลอดภัย]
ImportSecZones =% 1
[ExtRegInf.Hklm]
SecZones=seczones.inf,IeakInstall.Hklm
inetcorp=inetcorp.inf,IeakInstall.Hklm
[ExtRegInf.Hkcu]
SecZones=seczones.inf,IeakInstall.Hkcu
inetcorp=inetcorp.inf,IeakInstall.Hkcu

ตัวอย่าง: การกำหนดค่าแฟ้ม.INS ที่แนะนำ

[ExtRegInf]
inetcorp=*,inetcorp.inf,DefaultInstall
SecZones=*,seczones.inf,DefaultInstall
[การนำเข้าความปลอดภัย]
ImportSecZones =% 1
[ExtRegInf.Hklm]
; SecZones=seczones.inf,IeakInstall.Hklm
inetcorp=inetcorp.inf,IeakInstall.Hklm
[ExtRegInf.Hkcu]
; SecZones=seczones.inf,IeakInstall.Hkcu
inetcorp=inetcorp.inf,IeakInstall.Hkcu

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ก่อนที่ถูกแก้ไขใน Internet Explorer รุ่น 5.5 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อมีการกำหนดค่า Internet Explorer ใช้เป็นแฟ้ม.ins แฟ้ม.ins จะทำงานต่าง ๆ .inf ไฟล์ ที่กำหนดเอง Internet Explorer การกำหนดค่าเองอย่างใดอย่างหนึ่งคือการกำหนดเองเขตพื้นที่ ซึ่งกำหนดไว้ในแฟ้ม Seczones.inf

เมื่อ Internet Explorer ดาวน์โหลดแฟ้ม.ins และกำหนดค่านั้น มันไม่ต่าง ๆ รีจิสทรีดำเนิน หนึ่งซึ่งถูกลบ และ re-creating คีย์ settings\zonemap ของอินเทอร์เน็ต Internet Explorer เก็บหมายเลขการอ้างอิงคีย์นี้เป็นการภายใน และใช้หมายเลขอ้างอิงนี้ในการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ภายใต้คีย์นี้ เมื่อมีเปิดอินสแตนท์ใหม่ของ Internet Explorer นั้นหนึ่งครั้งดาวน์โหลดแฟ้ม.ins และกำหนดค่านั้น ตั้งค่า Internet Explorer หนึ่งครั้งลบ และ re-creates คีย์ zonemap

เป็นไปได้ว่า อินสแตนซ์แรกจะพยายามที่จะใช้คีย์รีจิสทรี และว่า Internet Explorer จะปิดได้เนื่องจากระบบปฏิบัติการทำเครื่องหมายคีย์นี้เป็นลบ และการดำเนินการใด ๆ ของรีจิสทรีจะไม่สำเร็จ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากอินสแตนซ์ที่สองของ Internet Explorer กำลังทำการดำเนินงานที่เปิดและการลบในรีจิสตรีคีย์ zonemap เมื่อเกิดขึ้น ผู้ใช้เห็นกล่องโต้ตอบการรับรองความถูกต้องในอินสแตนซ์แรกของ Internet Explorer เนื่องจากอินสแตนซ์แรกของ Internet Explorer จะไม่สามารถกำหนด zonemap สำหรับ URL ที่กำหนด และไม่สามารถกำหนด safest ค่า ซึ่งก็คือการแสดงพร้อมท์ให้ผู้ใช้ข้อมูลประจำตัว

เนื่องจากคีย์การตั้งค่าโซนภายใต้ทั้ง HKCU และ HKLM และเนื่องจากทั้งสองอย่างเหมือนกัน นี้ป้องกันโปรแกรม Internet Explorer ลบส่วน HKCU zonemap คีย์ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำคือ สำหรับผู้ใช้ใด ๆ บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น Internet Explorer จะเดี๋ยวนี้ไม่เขียนคีย์ HKCU และมันอ่านข้อมูลทั้งหมดจาก HKLM คีย์

นี่คือเล็ก ๆ perfectly ในกรณีที่เกือบทั้งหมดยกเว้นสำหรับทั้งสองดังต่อไปนี้:
 • หากผู้ดูแลระบบได้ล็อกแป้น HKLM สำหรับการเข้าถึงเขียนค้าง และคุณต้องการเพิ่ม/เอาออกในรายชื่อของโดเมนที่คุณพิจารณาว่าเป็นอินทราเน็ต หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ ของเขตพื้นที่ นี้อาจไม่ทำงานได้เนื่องจากมีล็อกคีย์ HKLM ลง
 • If the .ins file is rebuilt, the customer needs to remember to comment out this line at that time.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 286338 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbfix kbie550presp2fix kbprb kbmt KB286338 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:286338
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com