Poznámky k vydaniu pre inštaláciu systému Windows XP nachádzajúce sa v súbore Pro.txt

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 286463 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

**********************************************************************

Poznámky k vydaniu pre Inštalátor
Microsoft Windows XP Professional

**********************************************************************

(c) 2001 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.

Pri inštalovaní nového operačného systému sa potrebujete vytvoriť niekoľko voľby. Sprievodca inštaláciou systému Windows XP a tento dokument vás sprevádzať týmito voľbami. Môžete tiež Naučte pripojenie počítača na sieť.

Dôležité: Skôr ako začnete, môžete by tiež prečítať súbor Read1st.txt, ktorý sa nachádza na CD systému Windows XP Professional. Tento súbor obsahuje najnovšie informácie, ktoré bolo k dispozícii keď tieto Pozn?ímky poznámky a dokumentácie k produktu bolo napísané, vrátane predinštalovaním poznámok, ktoré sú životne dôležité pre úspešné dokončenie inštalácie.

Tieto poznámky k vydaniu popisujú ako spustiť Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP a nainštalujte systém Windows XP Professional na jednom počítači.

======================================================================
OBSAH
======================================================================

DALSIE INFORMACIE

======================================================================
1.0 Skôr, než začnete
======================================================================

Ak ste nastavili systém Windows XP Professional, aby ste Ak sa chcete dozvedieť, ako ako chcete nainštalovať operačný systém. V postupy v týchto uvoľnenia notes vám pomáha poskytovať potrebné information. Ak chcete zabezpečiť úspešnú inštaláciu, použite nasledovné úlohy, ktoré sú opísané v nasledujúcich častiach, pred inštaláciou systému Windows XP:

* Skontrolujte, či hardvérové súčasti spĺňajú minimálne požiadavky.

* Získať kompatibilný hardvér a softvér, napríklad balíky inovácií a nové ovládače.

* Získať informácie o sieti.

* Zálohujte svoje aktuálne súbory v prípade, že potrebujete obnoviť aktuálny operačný systém.

* Určiť, či chcete vykonať inováciu alebo nainštalovať nový kópia systému Windows XP Professional.

* Ak inštalujete novú kópiu, identifikovať a plán pre všetkých rozšírených možností budete chcieť.

1.1 Hardvérové požiadavky
======================================================================

Pred inštaláciou systému Windows XP Professional, presvedčte sa, či počítač spĺňa minimálne hardvérové požiadavky:

* 233 megahertzoch (MHz) Pentium alebo vyšší mikroprocesor (alebo ekvivalent)
* 128 megabajtov (MB) odporúča (64 MB RAM minimálnych; 4 gigabajty (GB) pamäte RAM maximálne)
* 1,5 GB voľného miesta na pevnom disku,
* monitor VGA,
* klávesnica,
* myš alebo kompatibilné ukazovacie zariadenie,
* jednotka CD-ROM alebo jednotka DVD-ROM.

Pre inštaláciu siete:

* Kompatibilné sieťovej karty a súvisiacich kábel

Ďalšie informácie nájdete v téme zoznam kompatibility hardvéru (HCL) alebo vidieť "Kontrola hardvéru a softvéru kompatibilita" neskôr v tomto dokumente.

* Prístup k zdieľanej sieťovej položke, ktorá obsahuje inštalačné súbory

1.2 Kontrola hardvéru a softvéru kompatibility
======================================================================

Sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP automaticky skontroluje hardvér a softvér a správy akékoľvek potenciálne konflikty. Zabezpečiť úspešný Inštalácia, však ste mali určiť či počítač hardvér je kompatibilný so systémom Windows XP Professional, pred spustením Sprievodcu.

Môžete zobraziť zoznam kompatibility hardvéru (HCL) spoločnosti Microsoft Webová lokalita:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Dôležité: Windows XP Professional podporuje iba zariadenia uvedené v zozname HCL. Ak váš hardvér nenachádza v zozname, obráťte sa na výrobcu hardvéru a požiadať a Windows XP Professional ovládač pre zložku. Aby programy používajúce 16-bitové ovládače správne fungovanie neskôr, požiadať 32-bitové ovládače od dodávateľa softvéru.

Počas procesu inštalácie môžete použiť balíky inovácií urobiť váš existujúci softvér kompatibilný so systémom Windows XP Professional. Inovácia balíčky sú k dispozícii od výrobcov príslušný softvér.

1.3 Získania informácie o sieti
======================================================================

Ak počítač nebude pripojený na sieť, môžete preskočiť tento sekcia.

Po prvé, musíte sa rozhodnúť, či počítač je pripojením k doméne alebo pracovnej skupiny. Ak neviete, ktorú možnosť použiť, alebo ak váš počítač nebude pripojený na sieť, vyberte možnosť pracovnej skupiny. (Vždy môžete zapojiť domény po nainštalovaní systému Windows XP Professional.) Ak vyberiete možnosť doméne, požiadajte správcu siete vytvoriť nové konto počítača v tejto doméne alebo reset existujúceho konta.

Ak váš počítač je momentálne pripojený k sieti, požiadať tieto informácie od správcu siete pred vami začať inštalačný proces:

* Názov počítača
* Názov pracovnej skupiny alebo domény
* Adresa TCP/IP (ak je vaša sieť nemá Dynamic Host Server Configuration Protocol (DHCP))

Ak chcete pripojiť do siete počas procesu inštalácie, musíte mať Opravte hardvéru nainštalovaného v počítači a byť napojená na sieťový kábel.

1.4 Zálohovaním súborov
======================================================================

Ak inovujete zo staršej verzie systému Windows, mali by ste Zálohujte svoje aktuálne súbory. Súbory môžete zálohovať na disk, páska jednotku alebo iný počítač v sieti.

Spôsob zálohovania súborov závisí od aktuálneho operačného systému. Ak váš počítač je spustený systém Microsoft Windows 95 alebo Windows 98, musíte nainštalovať program Zálohovanie systému Windows. Ak používate systém Windows NT 4.0, zálohovanie systému Windows je predvolene nainštalovaný. Musíte mať páskovú jednotku je nainštalovaný nástroj Zálohovanie v systéme Windows NT.

Ďalšie informácie o inštalácii alebo pomocou Windows zálohovanie, nájdete v časti Pomocník a technická podpora.

1.5 Modernizácie vs inštalácia novej kópie
======================================================================

Po vás spustiť Sprievodcu Windows XP Setup, jeden z prvých rozhodnutia, budete musieť urobiť je, či inovovať aktuálnej operačného systému alebo vykonať úplne novú inštaláciu. Počas procesu inštalácie, musíte zvoliť medzi inovácii alebo inštalácii novú kópiu systému Windows (len „čistú inštaláciu ”).

Počas inovácie, Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP nahradí existujúce Windows súbory, ale zachováva svoje existujúce nastavenia a aplikácií. Niektoré aplikácie nemusí byť kompatibilný so systémom Windows XP Professional a preto nemusia pracova správne po inovácii. Inovovať na systém Windows XP Professional z nasledovných operačných systémov:

* Windows 98 (všetky verzie)
* Windows Millennium Edition
* Windows NT 4.0 Workstation (Service Pack 6 a neskôr)
* Windows 2000 Professional (vrátane balíky service pack)
* Windows XP Home Edition

Ak je počítač spustený v súčasnosti nepodporovaný operačný systém, musíte nainštalovať novú kópiu. Sprievodca nainštaluje systém Windows XP Professional do nového priečinka. Po dokončení inštalácie budete musieť preinštalovať aplikácií a vynulovať vaše preferencie.
You should UPGRADE if all      You should INSTALL a new copy 
of the following are true:     if any of the following are true:
=========================      ==============================

You're already using an earlier   Your hard disk is blank. 
version of Windows that 
supports upgrading.
   
- and -               - or - 

You want to replace your      Your current operating system 
Windows operating          doesn't support an upgrade to 
system with Windows XP.       Windows XP. 

- and -               - or - 

You want to keep your existing   You already use an operating 
files and preferences.       system, but you don't want to 
                  keep your existing files and
                  preferences, so that you
                  can cleanly install.
				

Ak chcete upraviť spôsob, akým sprievodca nainštaluje systém Windows XP Professional, kliknite na tlačidlo Rozšírené možnosti a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich úloh:

* Zmeňte predvolené umiestnenie súborov Inštalátora.
* Uložte systémové súbory do iného priečinka ako je predvolený priečinok (\Windows).
* Skopírujte inštalačné súbory z disku CD na pevný disk.
* Vyberte oblasť na ktorý sa má inštalovať systém Windows XP Professional.

Pokiaľ nie ste pokročilým používateľom, mali by použiť predvolené nastavenie.

======================================================================
2.0 Spustenie Inštalátora systému Windows XP
======================================================================

Sprievodca inštaláciou aktualizácie Windows XP zhromažďuje informácie, vrátane regionálnych nastavení, mená a heslá. Sprievodca potom skopíruje príslušné súbory na pevný disk, skontroluje hardvér a nakonfiguruje inštalácie. Po dokončení inštalácie ste pripravený na prihlásenie do systému Windows XP Professional. Všimnite si, že počítač sa reštartuje niekoľkokrát počas procesu.

Ako začnete Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP závisí od či ste inovácii alebo inštalácii novú kópiu systému Windows. Určiť metódu inštalácie, vyhľadajte príslušnú časť v týchto poznámky, a potom postupujte podľa postupov pre vaše nastavenie scenár.


>


2.1 Inštalácia novej kópie (čistá inštalácia)
======================================================================

Ak má počítač prázdny pevný disk alebo váš aktuálny prevádzkový systém nie je podporovaný, musíte počítač spustiť pomocou CD systému Windows XP Professional. Niektoré novšie disky CD-ROM môžete spustiť inštaláciu z CD a automaticky spustí Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP.

>>> Chcete inštalovať novú kópiu pomocou disku CD:

1. Spustite počítač spustením aktuálneho operačného systému, a potom vložte do jednotky CD-ROM disk CD systému Windows XP Professional.

2. Ak systém Windows automaticky zistí disk CD, kliknite na položku Inštalácia systému Windows. Zobrazí sa Sprievodca inštaláciou systému Windows XP.

Ak systém Windows automaticky nezisťuje disku CD, kliknite na tlačidlo Štart, a potom kliknite na položku Spustiť. Zadajte nasledovnú cestu k inštalačnému súboru, nahradenie by "v prípade potreby s písmenom disku CD-ROM jednotku:

d:\setup.exe

3. Stlačte kláves ENTER.

4. Keď výzva na výber typu inštalácie, vyberte novú inštaláciu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

>>> Chcete inštalovať novú kópiu pomocou sieťového pripojenia:

1. Prostredníctvom využitia existujúceho operačného systému, vytvoriť pripojenie zdieľaný sieťový priečinok, ktorý obsahuje inštalačné súbory. Môžete použiť aj systém MS-DOS alebo sieťového inštalačného disku na pripojenie na sieťový server, ak disk obsahuje siete klientsky softvér.

Správca siete bude môcť poskytnúť vám s touto cestou.

2. Ak v súčasnosti používate Windows 98, Windows Millennium Edition alebo staršiu verziu systému Windows NT, do príkazového riadka, zadajte cestu k súboru setup.exe.

3. Stlačte kláves ENTER.

4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
2.2 Ak ste upgrade
======================================================================

Proces inovácie je jednoduchý. Sprievodca inštaláciou systému Windows XP zistí a nainštaluje príslušné ovládače alebo vytvorí zostavu výpis zariadeniami, ktoré nemožno inovovať, takže si môžete byť istí váš hardvér a softvér je kompatibilný so systémom Windows XP Professional.

>>> Na upgrade z CD:

1. Spustite počítač spustením aktuálneho operačného systému, a potom vložte CD systému Windows XP Professional do vášho Jednotka CD-ROM.

2. Ak systém Windows automaticky zistí disk CD, zobrazí sa dialógové okno disk CD systému Windows XP Professional. Inovácie, kliknite na položku Inštalácia systému Windows.

Ak systém Windows automaticky nezisťuje disku CD, kliknite na tlačidlo Štart, a potom kliknite na položku Spustiť. Potom zadajte cestu k inštalačnému súboru, nahradí nemal "v prípade potreby s písmenom disku CD-ROM jednotku:

d:\setup.exe

3. Stlačte kláves ENTER.

4. Keď výzva na výber typu inštalácie, vyberte Upgrade a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

>>> Na upgrade od sieťového pripojenia:

1. Použitím aktuálneho operačného systému, vytvoriť pripojenie na zdieľaný sieťový priečinok, ktorý obsahuje inštalačné súbory. Ak máte MS-DOS alebo sieť inštalačnú disketu obsahujúcu sieť klientsky softvér, že disku môžete použiť na pripojenie k zdieľaný priečinok.

Správca siete bude môcť poskytnúť vám táto cesta.

2. V príkazovom riadku, zadajte cestu k súboru setup.exe.

3. Stlačte kláves ENTER.

4. Vyberte Upgrade, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
2.3 Zber používateľa a informácie o počítači
======================================================================

Sprievodca inštaláciou systému Windows XP umožňuje zhromažďovať informácie o vás a váš počítač. Hoci veľká časť procesu inštalácie automatická, budete musieť zadať informácie alebo vybrať nastavenia na tieto stránky, v závislosti od aktuálnej konfigurácie počítača:

* Licenčná zmluva. Ak súhlasíte s podmienkami a chcete pokračovať proces nastavenia, vyberte akceptovať tejto dohody.

* Vyberte špeciálne možnosti. Prispôsobiť inštalácie systému Windows XP jazyk a nastavenia zjednodušenia ovládania pre nové zariadenia. Ste môžete nastaviť systém Windows XP na používanie viacerých jazykov a regionálnych nastavenia.

* Vyberte systém súborov. Windows XP Professional je možné automaticky konvertovať oddiely na pevnom disku na systém súborov NTFS, odporúčané súbor systému Windows XP Professional, alebo si môžete vybrať zachovať existujúce systémy súborov. Ak ste upgrade, Sprievodca používa váš súčasný systém súborov.

* Miestne nastavenia. Zmena miestneho nastavenia systému a používateľa pre rôzne regióny a jazyky.

* Prispôsobiť softvér. Zadajte celé meno osoby, na ktorej túto kópiu systému Windows XP Professional je licencovaný a, nepovinne, organizácie.

* Názov počítača a heslo správcu. Zadajte jedinečné počítača názov, ktorý sa líši od ostatných počítača, pracovnej skupiny alebo domény názvy v sieti. Sprievodca naznačuje názov počítača, ale názov môžete zmeniť.

Počas inštalácie, Sprievodca automaticky vytvorí konto správcu. Keď použijete toto konto, máte plné práva nad nastavenie počítača a môžete vytvoriť používateľské kontá v počítači. To je prihlásenie ako správca po inštaláciou systému Windows XP Professional poskytuje vám administratívne výsady, ktoré potrebujete prihlásiť a spravovať počítač. Zadajte heslo pre konto správcu. Z bezpečnostných dôvodov by mali vždy priradiť heslo na konto správcu. Pozor, aby pamätajú a chrániť svoje heslo.

* Nastavenia dátumu a času. Skontrolujte dátum a čas pre váš región, vyberte vhodné časové pásmo a potom vyberte či chcete, aby systém Windows XP Professional automaticky prispôsobil letný čas.

* Nastavenia sietí. Pokiaľ nie ste pokročilý používateľ, vyberte Typické nastavenie možnosť konfigurácii siete. Na manuálnu konfiguráciu sieťových klientov, služby a protokoly, vyberte možnosť vlastné nastavenia.

* Pracovná skupina alebo doména počítača. Počas procesu inštalácie, musíte vybrať pripojiť sa k pracovnej skupine alebo v doméne.

Ďalšie informácie nájdete "Poskytovanie sietí informácie" neskôr v tomto dokumente.

* Sprievodca identifikácie siete. Ak váš počítač je pripojený k siete, sprievodca zobrazí výzvu na identifikáciu používateľov, ktorí budú používať váš počítač. Ak označíte, že ste len užívateľ, ste pridelené práva správcu.
2.4 Spravodajské Networking
======================================================================

Počas alebo po procesu inštalácie, musíte pripojiť buď pracovnej skupiny alebo domény. Ak pracujete nebude v sieti, vybrať pripojiť pracovnej skupiny.

2.4.1 Spájajúcej pracovnej skupiny
----------------------------------------------------------------------
Pracovná skupina je jeden alebo viac počítačov s rovnakým názvom pracovnej skupiny (pre napríklad sieť "peer-to-peer"). Každý používateľ môže pripojiť pracovnej skupiny sa uvedie názov pracovnej skupiny - nemusíte špeciálne povolenia na vstup do pracovnej skupiny. Musíte poskytnúť existujúcich alebo nových názov pracovnej skupiny, alebo môžete použiť názov pracovnej skupiny, ktorý naznačuje Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP.

2.4.2 Pripájaním na doménu
----------------------------------------------------------------------

Konto počítača identifikuje váš počítač do domény a používateľské konto identifikuje vás do počítača.

Doména je súbor počítačov definovaný správcom siete. Na rozdiel od spájajúcej pracovnej skupiny, ktoré môžete urobiť sami, prihlásenia do domény vyžaduje povolenie od správcu siete.

Pripojenie k doméne počas procesu inštalácie, musíte mať konto počítača v doméne, ktorú chcete pripojiť. Ak inovujete zo systému Windows NT, Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP používa existujúceho konta počítača. V opačnom prípade budete požiadaní o poskytnutie nového konta počítača.

Pred spustením Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP, požiadajte správcu siete na vytvorenie konta počítača. Alebo, ak máte príslušné oprávnenia, môžete vytvoriť konto počas procesu inštalácie a pripojenie k doméne. Pripojenie k doméne počas procesu inštalácie, musíte poskytnúť vaše meno používateľa a heslo.

Poznámka: Ak máte ťažkosti spájajúcej domény počas procesu inštalácie namiesto toho pripojiť pracovnej skupiny, a po dokončení inštalácie systému Windows XP Professional pripojenie k doméne.

======================================================================
3.0 Prispôsobenie inštalácie pomocou režime inštalácie bez obsluhy
======================================================================

Môžete prispôsobiť inštalácie systému Windows XP Professional. Pomocou režime inštalácie bez obsluhy môžete predvolené informácie, takže nemusíte manuálne zadať počas procesu inštalácie.

Používate súbor odpovedí, správcov siete a skúsených používateľov môžete vykonať novú inštaláciu v režime inštalácie bez obsluhy. V automatickej Režime inštalácie, žiadny zásah používate?a nevyžaduje počas procesu inštalácie pretože súbor odpovedí obsahuje všetky informácie, ktoré vyžaduje Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP, vrátane prijatia Licenčnej zmluvy, názov počítača a sieťového adaptéra. Súbory odpovedí vám pomôže rýchlo nainštalovať systém Windows XP Professional na viac ako jednom počítači.

Vzorky odpoveď súbor Unattend.txt, je zahrnutý v priečinku i386 na disku CD Windows XP Professional. Pomocou súboru ako šablónu môžete vytvoriť svoj vlastný súbor odpovedí na prispôsobenie procesu inštalácie.

======================================================================
4.0 Spustenie systému Windows XP Professional
======================================================================

Po zhromaždení požadovaných informácií, Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP dokončí inštaláciu. Počítač sa reštartuje niekoľkokrát, a potom sa systém Windows XP Professional výzva na prihlásenie. Po prihlásení, Ak máte práva správcu, môžete aktivovať svoju kópiu Windows XP Professional, vytvárať používateľské účty a prekonfigurovať akékoľvek nastavenia, ktoré ste zadali počas procesu inštalácie.

4.1 Prihlásenie do systému Windows XP Professional
======================================================================

Keď nainštalujete systém Windows XP Professional, inštalačný program vyzve vytvoriť používateľské konto pre seba a jeden pre každú osobu, ktorá sa pravidelne používa počítač, či v kancelárii alebo doma.

Dôležité: Ak máte práva správcu, môžete priradiť povolenia pre každé používateľské konto. Napríklad, môžete určiť či používateľa môže nainštalovať softvér, zobraziť dokumenty ostatným používateľom, alebo prevádzkovať sieťových zdrojov ako sú napríklad tlačiarne a servery.

4.2 Vytvorenie používateľského konta
======================================================================

Vaše používateľské konto identifikuje meno používateľa a heslo, skupiny ste členom, ktorých sieťové zdroje máte prístup k, a osobné súbory a nastavenia. Každej osobe, ktorá sa pravidelne používa počítač by mala mať používateľské konto. Používateľské konto je identifikovaný meno používateľa a heslo, ktoré používateľ zadá pri prihlasovaní na počítač. Môžete vytvoriť individuálnym používateľským kontám po prihlásenie do počítača použitím konta správcu práv.

>>> Na vytvorenie používateľského konta:

1. Prihláste do počítača ako používateľ s právami správcu.

2. Kliknite na tlačidlo Štart, na položku Ovládací Panel a potom kliknite na položku Používateľské kontá.

3. Kliknite na tlačidlo Pridať.

4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vlastnosti

ID článku: 286463 - Posledná kontrola: 24. októbra 2011 - Revízia: 2.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbinfo kbmt KB286463 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:286463

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com