Framework ทดสอบโปรแกรมประยุกต์การ “ออกแบบมาสำหรับ Microsoft Windows XP ” 1.1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 286575 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการขอรับ Framework การทดสอบการแอพลิเคชัน "Designed สำหรับ Microsoft Windows XP" 1.1

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรอบงานการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ "Designed สำหรับ Microsoft Windows XP" คือ เอกสารที่ให้ methodology ที่ทดสอบเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมที่ตรงกับความต้องการข้อมูลจำเพาะโลโก้ของแอพลิเคชัน “ Designed สำหรับ Microsoft Windows XP ” เมื่อทำงานบน Windows XP Home Edition และ Windows XP Professional เอกสารนี้จะพร้อมใช้งานในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=12769 & clcid = 0x409
ปรับปรุงล่าสุด: 2003 มกราคม version1.1.1
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดโปรแกรมของโลโก้ Windows อื่น ๆ ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/partners/isvs/cfw.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 286575 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB286575 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:286575

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com