Zawartość pliku Read1st.txt systemu Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 286647 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL286647
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

**********************************************************************
Informacje o wersji do przeczytania na początku
Windows XP
**********************************************************************

======================================================================
ZAWARTOŚĆ
======================================================================

Więcej informacji

======================================================================
1.0 Przeczytaj to najpierw
======================================================================

Przed zainstalowaniem systemu Windows XP wydrukuj i przeczytaj ten dokument, aby uzyskać ważne informacje dotyczące preinstalacji związanie z tą wersją. Aby uzyskać najbardziej aktualną listę obsługiwanego sprzętu, zobacz listę zgodności sprzętu w witrynie firmy Microsoft w sieci Web http://www.microsoft.com/. Dodatkowo wydrukuj i przeczytaj następujące pliki zlokalizowane w folderze \docs na dysku CD z systemem Windows XP:

* Instrukcje dotyczące instalacji

* Informacje o wersji (relnotes.htm), ważne informacje dotyczące zgodności i późniejszej instalacji.

Nowe funkcje są opisane szczegółowo w Pomocy i obsłudze technicznej systemu Windows XP. Aby otworzyć stronę Pomoc i obsługa techniczna, po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.======================================================================
2.0 Wymagania systemowe instalacji
======================================================================

Aby uzyskać pełną listę wymagań systemowych, zobacz instrukcje dotyczące instalacji systemu operacyjnego, do których odwołuje się plik readme.htm na dysku CD z systemem Windows XP.======================================================================
3.0 Uwagi dotyczące preinstalacji
======================================================================

Przed instalacją systemu Windows XP na komputerze należy przeczytać tę sekcję. Ta sekcja zawiera informacje na temat problemów, które mają wpływ na proces instalacji. Używając tych informacji do wykonania instalacji można być pewnym, że proces instalacji przebiegnie bez problemów i że system Windows XP będzie poprawnie działać.3.1 Aktywacja produktu Windows (WPA)
======================================================================

Produkty: tylko systemy Windows XP Home Edition, Windows XP Professional

Jeżeli pojawi się monit o aktywację instalacji systemu Windows XP, należy odłożyć aktywację do czasu ukończenia planowanych uaktualnień lub wprowadzenia zmian do ustalonego sprzętu komputera i jego sterowników urządzeń. W innym przypadku może pojawić się konieczność ponownej aktywacji po wprowadzeniu takich zmian. Ustalony sprzęt/sterowniki obejmuje pierwsze wystąpienie urządzeń, takich jak wideo, sieć (z wyłączeniem modemów), urządzeń SCSI, dysków twardych, stacji dysków CD-ROM/DVD i pamięci systemu. Urządzenia USB lub inne urządzenia wymienne (takie jak aparaty i drukarki) nie mają wpływu na aktywację.3.2 Używanie haseł
======================================================================3.2.1 Dysk z kopią zapasową hasła
----------------------------------------------------------------------

Produkty: tylko Windows XP Home Edition, Windows XP Professional

Jeżeli został utworzony dysk z kopią zapasową hasła dla poprzedniej wersji systemu Windows, ten proces został zmieniony. Utwórz ponownie dysk z kopią zapasową hasła dla systemu Windows XP.3.2.2 Ograniczenia używania pustych haseł
----------------------------------------------------------------------

System Windows XP ma nową domyślną funkcję zabezpieczeń, która pomaga chronić użytkowników z pustymi hasłami przed atakami z sieci. Użytkownicy, którzy nie chronią hasłem kont, mogą logować się tylko do przy użyciu fizycznej konsoli komputera: monitora, klawiatury i myszy, które są fizycznie połączone z komputerem. To ograniczenie ma zastosowanie tylko do kont użytkowników lokalnych, a nie do kont użytkowników domeny.

Ostrzeżenie: Jeżeli komputer nie znajduje się w miejscu fizycznie bezpiecznym, należy przypisać hasła do wszystkich kont użytkowników lokalnych. Nieprzypisanie haseł umożliwi innym osobom, mającym fizyczny dostęp do komputera, zalogowanie się do niego przy użyciu hasła użytkownika, który nie ma hasła. Szczególnie istotne jest to w przypadku komputerów przenośnych, które zawsze powinny mieć hasła dla wszystkich kont użytkowników lokalnych.3.3 Problemy zgodności oprogramowania
======================================================================3.3.1 Kolejkowanie wiadomości
----------------------------------------------------------------------

Produkty: tylko system Windows XP Home Edition

Kolejkowanie wiadomości nie jest obsługiwane w systemie Windows XP Home Edition. Jeżeli uaktualniasz komputer z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition z uruchomionym kolejkowaniem wiadomości w wersji 1.0, zdecyduj się na uaktualnienie komputera do systemu Windows XP Professional.

======================================================================
4.0 Prawa autorskie
======================================================================

W tym dokumencie podano najnowsze lub inne informacje, które uzupełniają dokumentację systemu Windows XP.

Informacje zawarte w tym dokumencie, łącznie z adresami URL i innymi odwołaniami do internetowych witryn sieci Web, mogą zmieniać się bez powiadomienia i są podawane tylko dla celów informacyjnych. Ryzyko wynikające z użytkowania lub związane ze skutkami użytkowania spoczywa na użytkowniku, a firma Microsoft Corporation nie udziela żadnej rękojmi, wyrażonej wprost lub domyślnie. O ile nie zaznaczono, że jest inaczej, wszystkie firmy, produkty, osoby, postawy i/lub dane wymienione w tym dokumencie są fikcyjne i żadne skojarzenia z jakąkolwiek rzeczywistą firmą, organizacją, produktem, osobą lub zdarzeniem nie są zamierzone ani nie należy z nich wyciągać żadnych wniosków. Wypełnienie wszystkich stosownych praw autorskich spoczywa na użytkowniku. Bez ograniczenia praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie wolno powielać, przechowywać w systemach pobierania danych lub wprowadzać do nich, ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci kopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano na to pisemną zgodę firmy Microsoft Corporation.

Firma Microsoft może mieć patenty lub rozpoczęte postępowania patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa związane z własnością intelektualną, które odnoszą się do treści zawartej w niniejszym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych umowami licencyjnymi na piśmie, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa związane z własnością intelektualną.

(c) 2001 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, MS-DOS, Windows, oraz Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach.

Wymienione tu nazwy istniejących firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.Właściwości

Numer ID artykułu: 286647 - Ostatnia weryfikacja: 17 września 2001 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB286647

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com