FIX: Diagramos duomenys negali b?ti atnaujinti naudodami ataskaitos per?i?ros programos ?iniatinklio dalyje Nor?dami per?i?r?ti ataskait? ? SSRS

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2868348 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Simptomai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Turite su Microsoft SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos (SSRS 2008 R2), SQL Server 2012 m. ataskait? paslaugas (SSRS 2012) arba SQL Server 2014 m. ataskait? paslaugos (SSRS 2014) apie tai yra vietiniu re?imu.
 • Tu jis automati?kai atkurti nuosavyb?s kad diagramos ir jo duomenys gali b?ti ?ra?omi automati?kai ataskaitoje ataskaita.
 • Naudojate ataskaitos per?i?ros programos ?iniatinklio dalyje Per?i?r?ti diagram? i? SharePoint svetain?s ataskait?.
 • Ataskaitos per?i?ros programos ?iniatinklio dalyje ?ranki? juostos dyd? ypatyb? nustatoma kaip n? vienas.
Tokiu atveju diagramos duomenys bus ataskaitoje kai atnaujinta ataskaita atlieka Automatinis atnaujinimas i? SharePoint svetain?s.

Pastabos
 • Duomenis galima atnaujinti teisingai kai ?ranki? juostos dyd? ypatyb? nustatyta kaip ma?a arba visos.
 • Tik atsitinka kai ataskaitoje yra diagramos.
 • ?i problema taip pat kyla kai ataskait? generuojamas ? nar?ykl?s be ?ranki? juostoje naudodami URL susipa?inti su parametru rc:Toolbar nustatytas false.

Sprendimas

Kaupiamasis naujinimas informacija

Klausimas pirm? kart? nustatyta ?i? kaupiamajame naujinime SQL serverio.

Kaupiamasis naujinimas 1 SQL Server 2014 m.

Kaupiamasis naujinimas 7 SQL serverio 2012 SP1

Kaupiamasis naujinimas 10 SQL Server 2012

Kaupiamasis naujinimas 8 SQL Server 2008 R2 SP2

Apie kaupiamieji naujinimai SQL Server

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kiekvienas naujas Kaupiamasis naujinimas SQL Server yra visos kar?tosios pataisos ir visi saugumo pataisymai, buvo ?traukta ? ankstesni? atnaujinim?. Check out naujausia kaupiamieji naujinimai SQL serverio:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Problemos sprendimas

I?spr?sti ?i? problem?, nustatykite ypatyb? ?ranki? juostos dydis ma?as arba visi?kai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2868348 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 22 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2868348 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2868348

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com