OL2002: Jak utworzyć nowy profil e-mail programu Outlook

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 287072 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL287072
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób utworzenia nowego profilu e-mail w programie Outlook 2002 oraz podano instrukcje dotyczące sposobu ustawienia programu Outlook, tak aby był uruchamiany w określonym profilu lub monitował o profil przy uruchamianiu programu.

Więcej informacji

Jak utworzyć nowy profil z kontem e-mail

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.
 3. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty kliknij przycisk Pokaż profile.

  UWAGA: Na karcie Ogólne kliknij opcję Monituj o profil, który ma być używany, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Umożliwia to wybranie innego profilu przy każdym uruchamianiu programu Outlook.
 4. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz opisową nazwę nowego profilu w polu Nazwa profilu, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Konta e-mail kliknij, aby zaznaczyć opcję Dodaj nowe konto e-mail w obszarze E-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij typ serwera, z którym pracuje konto e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Wypełnij wszystkie wymagane pola, włącznie z kartami wyświetlanymi po kliknięciu przycisku Więcej ustawień.
 8. Kliknij przycisk Zakończ po wprowadzeniu wymaganych informacji.
UWAGA: Książka adresowa programu Outlook i pliki folderów osobistych (.pst) są domyślnie automatycznie dodawane do każdego nowego profilu, wyjątkiem jest program Microsoft Exchange Server. Pliki folderów osobistych (.pst) nie są dodawane domyślnie w programie Exchange Server.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony Microsoft Outlook na pulpicie, a następnie kliknięciu polecenia Właściwości otworzy się okno dialogowe Konfiguracja poczty i będzie można dodać nowy profil, wykonując kroki od 3 do 8 opisane w poprzedniej sekcji.

Jak utworzyć nowy profil tylko z plikiem folderów osobistych (.pst) i książką adresową programu Outlook

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.
 3. W oknie dialogowym Konfiguracja poczty kliknij przycisk Pokaż profile.
 4. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 5. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz nazwę opisową nowego profilu w polu Nazwa profilu, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W oknie dialogowym Konta e-mail kliknij, aby zaznaczyć opcję Wyświetl lub zmień istniejące katalogi lub książki adresowe w obszarze Katalog, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Aby zmienić ustawienie w polu Dostarcz nową pocztę do następującej lokalizacji, kliknij przycisk Nowy plik danych programu Outlook.
 8. Nadaj nazwę plikowi folderów osobistych i kliknij przycisk OK.
 9. Pozostaw domyślne właściwości folderu osobistego, kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij przycisk OK po pojawieniu się następującego monitu:
  Jeżeli chcesz utworzyć profil bez kont e-mail, kliknij przycisk OK. Jeżeli nie chcesz tworzyć żadnego profilu, kliknij przycisk Anuluj.
  Profil zostanie dodany do karty Ogólne w oknie dialogowym Poczta.
 11. Kliknij przycisk OK.

Jak ustawić program Outlook, tak aby monitował o profil

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.
 3. Na karcie Ogólne kliknij, aby zaznaczyć opcję Monituj o profil, który ma być używany w obszarze Podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook użyj tego profilu.
 4. Kliknij przycisk OK.

Jak uruchomić program Outlook z określonym profilem

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.
 3. Na karcie Ogólne kliknij, aby zaznaczyć opcję Monituj o profil, który ma być używany w obszarze Podczas uruchamiania programu Microsoft Outlook użyj tego profilu.
 4. Kliknij rozwijaną strzałkę, a następnie kliknij żądany profil.
 5. Kliknij przycisk OK.

Właściwości

Numer ID artykułu: 287072 - Ostatnia weryfikacja: 26 września 2001 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto KB287072

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com