[SDP 3][ab09ed03-7576-425f-aae0-8f36c0e8c662] ข้อมูลที่รวบรวม โดยการรวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2871695 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft SQL Server เชื่อมต่อการวินิจฉัยตัวเก็บรวบรวมสำหรับ Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 และ Windows Server 2012 R2 รวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคลากว้างของปัญหาการเชื่อมต่อกับ SQL Server รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server นอกจากนี้รวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยที่จำกัดสำหรับ Microsoft SQL Server Analysis Services

รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server สนับสนุน SQL Server เวอร์ชันต่อไปนี้:
 • SQL Server 2005
 • SQL Server 2008
 • SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2012

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นของซอฟต์แวร์

มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่แตกต่างกันเมื่อต้องการเรียกใช้แพคเกจการวินิจฉัย ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ปลายทาง การวิเคราะห์การเชื่อมต่อจะตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้โดยอัตโนมัติ และเริ่มดำเนินการถ้าพวกเขาจะถูกติดตั้งไว้แล้ว หรือ ได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นที่พวกเขาไม่มีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ Microsoft อัตโนมัติแก้ไขปัญหาบริการ (MATS) อาจจะติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้า Windows PowerShell ไม่มีบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง MATS จะติดตั้งได้โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2598970 ข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft อัตโนมัติบริการแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนการแพลตฟอร์มการวินิจฉัย

จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของ Windows

รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server ต้องรัน โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server

ความต้องการด้านความปลอดภัยของ SQL Server


รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server ตรวจพบว่าอินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้เครื่องมือการวินิจฉัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server พยายามเชื่อมต่อกับแต่ละอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่เครื่องมือวินิจฉัยที่ตรวจพบว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server ปัจจุบันและเซิร์ฟเวอร์ "รัฐ" มีสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows สำหรับงานชุดเก็บรวบรวมการวินิจฉัยต่อไปนี้ได้สำเร็จ ผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการเก็บรวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SQL ต้องมีการเข้าสู่ระบบ Windows ที่เป็นสมาชิกของ sysadmin แบบถาวรบทบาทเซิร์ฟเวอร์:
 • ชุดเก็บรวบรวมการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server ตลอดเวลา
 • SQLDIAG สคริปต์การเก็บรวบรวมข้อมูล

การสนับสนุนสำหรับคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows

ในการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ SQL Server ตลอดเวลาพร้อมใช้ งานหรือการเชื่อมต่อ SQL Server คลัสเตอร์ คุณอาจจะต้องเรียกใช้การเก็บการวินิจฉัยการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SQL กับโหนดคลัสเตอร์มากกว่าหนึ่งเพื่อรวบรวมทั้งหมดที่จำเป็นข้อมูลการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • เรียกใช้การเก็บการวินิจฉัยการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SQL กับโหนดคลัสเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเจ้าของทรัพยากรคลัสเตอร์พร้อมใช้ งานตลอดเวลาเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ SQL Server ที่กำลังประสบกับปัญหาการเชื่อมต่อ
 • เรียกใช้เก็บการวินิจฉัยการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SQL กับโหนดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ของความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ ซึ่งช่วยให้การรวบรวมแฟ้มบันทึกต่าง ๆ จากโหนดคลัสเตอร์ที่ความล้มเหลวเกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลทั่วไป
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ข้อมูลพื้นฐานของระบบหรือไม่ ซึ่งรวมถึงชื่อคอมพิวเตอร์ หมายเลขชุดบริการ แบบ จำลองคอมพิวเตอร์ และชื่อตัวประมวลผล และความเร็วCOMPUTER_NAME> _ System_Information.txt
การจำลองเสมือนของข้อมูลและอื่น ๆCOMPUTER_NAME> _ DiscoveryReport.xml
รายการของบทบาทและคุณลักษณะที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์สื่อ (Windows Server 2008 R2 และรุ่นที่ใหม่กว่า)COMPUTER_NAME> _ ResultReport.xml


Systemlog

หมายเหตุ รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server เก็บรวบรวมเหตุการณ์จาก 15 วันผ่านมา

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
Systemlog ในรูปแบบ TXT, CSV และ EVT หรือ EVTXCOMPUTER_NAME> _ evt_System.csv
COMPUTER_NAME> _ evt_System.txt
COMPUTER_NAME> _ evt_System.evt หรือ
COMPUTER_NAME> _ evt_System.evtx

บันทึกของโปรแกรมประยุกต์

หมายเหตุ
ที่ SQL Server เชื่อมต่อการวินิจฉัยเก็บรวบรวมเหตุการณ์จาก 15 วันผ่านมา

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
แฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบ TXT, CSV และ EVT หรือ EVTXCOMPUTER_NAME> _ evt_Application.csv
COMPUTER_NAME> _ evt_Application.txt
COMPUTER_NAME> _ evt_Application.evt หรือ
COMPUTER_NAME> _ evt_Application.evtx


รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรสภาพแวดล้อมของผู้ใช้และระบบบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และระบบตัวแปรสภาพแวดล้อมในบริบทของผู้ใช้ปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ปลายทางในรูปแบบ XML และ TXTCOMPUTER_NAME> _ EnvironmentVariables.xml
COMPUTER_NAME> _ EnvironmentVariables.txt


ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
รายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ปลายทางCOMPUTER_NAME> _SC_Services_Output.xml


ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมตัวกรองที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ระบุโปรแกรมควบคุมของตัวกรองที่ด้านบน และด้านล่าง โดยใช้ Fltrfind.exe COMPUTER_NAME> _FltrFind.txt

รายงานของไดรเวอร์ฟิลเตอร์ย่อส่วน

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ระบุโปรแกรมควบคุมมินิกรอง โดยใช้ Fltmc.exeCOMPUTER_NAME> _Fltmc.txt

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดและรายละเอียดโปรแกรมควบคุมร่วมกับรุ่นของแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ติดตั้งโปรแกรมควบคุมCOMPUTER_NAME> _sym_RunningDrivers.csv
ติดตั้งโปรแกรมควบคุมCOMPUTER_NAME> _sym_RunningDrivers.txt
%windir%\system32\drivers\*.*COMPUTER_NAME> _sym_Drivers.csv
%windir%\system32\drivers\*.*COMPUTER_NAME> _sym_Drivers.txt
การประมวลผลCOMPUTER_NAME> _sym_Process.csv
การประมวลผลCOMPUTER_NAME> _sym_Process.txt


ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ปลายทาง


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
SMB ตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลพื้นฐานเช่นผลลัพธ์ของคำสั่งย่อย net.exe เช่นสุทธิที่ใช้ร่วมกันเซสชันสุทธิใช้สุทธิบัญชีสุทธิและกำหนดค่าสุทธิCOMPUTER_NAME> _SMB Info.txt
พื้นฐาน TCP/IP และตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลเช่นรีจิสทรีคีย์ของ TCP/IP และแสดงผลลัพธ์จากคำสั่งipconfigเอาต์nbtstatและnetshระบบเครือข่ายCOMPUTER_NAME> _TcpIp Info.txt
ไฟล์ hosts ไคลเอ็นต์ DNSCOMPUTER_NAME> _DnsClient_HostsFile.txt
ผลลัพธ์จากคำสั่งIPCONFIG/DISPLAYDNSCOMPUTER_NAME> _DnsClient_ipconfig displaydns.txt
ผลลัพธ์จากคำสั่งNETSH สภาพการแสดง DNSCLIENT

หมายเหตุ คำสั่งนี้ไม่ถูกต้องบน Windows Server 2003
COMPUTER_NAME> _DnsClient_netsh_dnsclient แสดงสถานะTXT
รายการรีจิสทรีในไคลเอ็นต์ DNSCOMPUTER_NAME> _DnsClient_reg_.txt
พารามิเตอร์ TCP/IP รีจิสทรีคีย์ HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

COMPUTER_NAME> _TcpIp_Parameters_Registry.xml
คุณสมบัติของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายCOMPUTER_NAME> _NetworkAdapterConfigurations.xmlสำรองรีจิสทรีและข้อความการถ่ายโอนแฟ้มกลุ่มรีจิสทรีที่ขึ้นกับและ SQL Server

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
HKLM\System\CurrentControlSet\SessionManagersCOMPUTER_NAME> _CurrentControlSet_Reg.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LsaCOMPUTER_NAME> _CurrentControlSet_Reg.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSetCOMPUTER_NAME> _CurrentControlSet_Reg.hiv
เซิร์ฟเวอร์ SQL HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MicrosoftCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServerCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Redist Server 2005 ของ SQLCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\Software\Microsoft\MSFTESQLInstMapCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Native ClientCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
เซิร์ฟเวอร์ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OLAPCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SNACCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SQLXML4COMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\Software\Microsoft\VsaCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\ODBCCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSDTSCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
ตัวแยกวิเคราะห์ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSXML 6.0 และ SDK<COMPUTER_NAME>_REG_SQL.txt</COMPUTER_NAME>
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSXML60COMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
เซิร์ฟเวอร์ SQL HKCU\Software\Microsoft\MicrosoftCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
เซิร์ฟเวอร์ SQL HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MicrosoftCOMPUTER_NAME> _REG_SQL.txt
เซิร์ฟเวอร์ SQL HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MicrosoftCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSSQLServerCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft Redist Server 2005 ของ SQLCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Native ClientCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Microsoft SQL Native Client 10.0COMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SNACCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SQLXML4COMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\VsaCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBCCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSDTSCOMPUTER_NAME> _Wow6432Node_REG_SQL.txt
สำเนาสำรองของคีย์ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server ในรูปแบบ HIVCOMPUTER_NAME> _Microsoft_SQL_Server.hivผลลัพธ์ของโปรแกรมอรรถประโยชน์ PSTAT นี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ผลผลิตจาก PSTATEXECOMPUTER_NAME> _PStat.txtข้อมูลของไฟร์วอลล์ Windows

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
เอาพุตของคำสั่งnetsh advfirewall แสดงพร้อมกับตัวเลือกต่าง ๆCOMPUTER_NAME> _Firewall_netsh_advfirewall.txt
เอาพุตของnetsh advfirewall consec แสดงชื่อกฎ =ทั้งหมดCOMPUTER_NAME> _Firewall_netsh_advfirewall-consec-rules.txt
ผลลัพธ์ของการส่งออก netsh advfirewallCOMPUTER_NAME> _Firewall_netsh_advfirewall export.wfw
เอาพุตของไฟร์วอลล์ advfirewall netsh แสดงชื่อกฎ =ทั้งหมดCOMPUTER_NAME> _Firewall_netsh_advfirewall rules.txt ไฟร์วอลล์
เอาพุตของnetsh wfp แสดง neteventsCOMPUTER_NAME> แสดง-_Firewall_netsh_wfp-netevents.txt
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewallCOMPUTER_NAME> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BFE COMPUTER_NAME> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXTCOMPUTER_NAME> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MpsSvcCOMPUTER_NAME> _Firewall_reg_.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess"COMPUTER_NAME> _Firewall_reg_.txt


ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ภายในCOMPUTER_NAME> _UserRights.txt


ข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ปลายทาง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ปลายทาง COMPUTER_NAME> _DSMisc.txt


ตั๋ว Kerberos และ TGT

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ตั๋ว Kerberos และ TGTCOMPUTER_NAME> _ Kerberos_klist.txt


รีจิสทรีคีย์ Kerberos, LSA และ SChannel บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Lsa
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters
HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL
COMPUTER_NAME> _ Authentication_Registry.xml


เซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าเครือข่ายของอินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
กำหนด SQL Server ค่าเครือข่าย (TCP/IP, NP หน่วยความ จำที่ใช้ร่วมกัน และอื่น ๆ) สำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดของ SQL Server นอกจากนี้, (Database Engine) สแตนซ์บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง ซึ่งรวมถึงอินสแตนซ์ทั้ง 64 และ 32 บิตบนคอมพิวเตอร์แบบ 64 บิตCOMPUTER_NAME> _ SqlServer_Network_Configurations.xml


คุณสมบัติของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และ SPNs ของ SQL Server บริการบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
คุณสมบัติของ active directory และบัญชีบริการ SPNs ของ SQL Server บนคอมพิวเตอร์ปลายทางCOMPUTER_NAME> _ SqlServiceAccounts_SPN_ADProperties.xml
COMPUTER_NAME> _ SQLInstances_Spn_Summary.xml


แฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของ SQL Server

รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server จะเก็บรวบรวมแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server 20 สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ที่พบซึ่งตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ขนาดของแฟ้มแต่ละแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดต้องเป็น 200 เมกะไบต์ หรือน้อยกว่านั้น
 • ขนาดไม่ถูกบีบอัดโดยรวมสูงสุดของแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดที่รวบรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 250 MB เมื่อถึงขีดจำกัด 250 MB ไม่มีแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดเพิ่มเติมรวบรวมสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Serverยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
เก็บรวบรวมแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server สำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่เครื่องมือวินิจฉัยจะดำเนินการ อินสแตนซ์ที่มีชื่อ:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _1033_ERRORLOG [.n]

อินสแตนซ์เริ่มต้น:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_ERRORLOG [.n]

หมายเหตุ รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server จะใช้กับคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows ล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server เฉพาะรวบรวมถ้าจะถูกเก็บไว้บนไดรฟ์ที่มี "เจ้าของ" และ "ออนไลน์" เพื่อโหนดคลัสเตอร์ปลายทาง

แฟ้มบันทึกของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL

รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server จะเก็บรวบรวมแฟ้มบันทึกของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL 20 สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ที่พบซึ่งตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ขนาดของแฟ้มแต่ละแฟ้มบันทึกของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL ต้องเป็น 200 เมกะไบต์ หรือน้อยกว่านั้น
 • ขนาดไม่ถูกบีบอัดโดยรวมสูงสุดของแฟ้มบันทึกของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL รวบรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 250 MB เมื่อถึงขีดจำกัด 250 MB มีการรวบรวมแฟ้มบันทึกของตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่มีเพิ่มเติมสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
เก็บรวบรวมแฟ้มบันทึกของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่เครื่องมือวินิจฉัยจะดำเนินการ อินสแตนซ์ที่มีชื่อ:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _1033_SQLAGENT[เช็คเอาท์ | n]

อินสแตนซ์เริ่มต้น:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER__1033_SQLAGENT[หมด |n]

หมายเหตุ รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server จะใช้กับคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows การล็อก SQL Server แทนเฉพาะรวบรวมถ้าจะถูกเก็บไว้บนไดรฟ์ที่มี "เจ้าของ" และ "ออนไลน์" เพื่อโหนดคลัสเตอร์ปลายทาง


แฟ้ม minidump ของ SQL Server

รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server จะเก็บรวบรวมแฟ้ม minidump SQL Server ได้ถึง 10 สำหรับแต่ละอินสแตนซ์พบใหม่ของ SQL Server แฟ้มมีการรวบรวม โดยเรียงลำดับ ตามวันสร้างแฟ้ม minidump ซึ่งหมายความ ว่า มีการรวบรวมแฟ้มที่สร้างขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ก่อน แฟ้มถูกเก็บรวบรวมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ขนาดของแฟ้มแต่ละแฟ้ม minidump ต้องเป็น 100 เมกะไบต์ (MB) หรือน้อยกว่านั้น
 • แฟ้มแต่ละแฟ้ม minidump ต้องเก่า หรือน้อยกว่า 30 วัน
 • ขนาดไม่ถูกบีบอัดโดยรวมสูงสุดของแฟ้ม minidump รวบรวมทั้งหมดสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่กำหนดต้องไม่เกิน 200 เมกะไบต์ เมื่อถึงขีดจำกัด 200 เมกะไบต์ ไม่มีแฟ้ม minidump เพิ่มเติมรวบรวมสำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server


หมายเหตุ แฟ้มทั้งหมดสำหรับอินสแตนซ์ที่ระบุจะถูกรวมไว้ในที่เก็บถาวรแบบ zip ก่อนที่จะรวบรวม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
แฟ้ม minidump ของ SQL Server อินสแตนซ์ที่มีชื่อ:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _1033_SqlMiniDumps.zip

อินสแตนซ์เริ่มต้น:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_1033_SqlMiniDumps .zip
รายงานการถ่ายโอนข้อมูลสินค้าคงคลังจะถูกสร้างขึ้น และรวบรวมไว้สำหรับแต่ละอินสแตนซ์พบใหม่ของ SQL Server อินสแตนซ์ที่มีชื่อ:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _DumpInventory.log

อินสแตนซ์เริ่มต้น:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_DumpInventory.log


หมายเหตุ
เมื่อตัว SQL Server เชื่อมต่อการวินิจฉัยเก็บจะดำเนินการกับคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows, SQL Server minidump แฟ้มรวบรวมเฉพาะถ้าพวกเขาถูกเก็บไว้บนไดรฟ์ที่เป็น "ของ" และ "ออนไลน์" เพื่อโหนดคลัสเตอร์ปลายทาง


SQLDIAG สคริปต์การรวบรวมข้อมูล

SQLDIAG สคริปต์เก็บรวบรวมข้อมูลจะดำเนินการกับแต่ละอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่มีสถานะการบริการ "รัน" แสดงผลสคริปต์ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแฟ้ม และรวบรวม โดยการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ผลผลิตสคริปต์ SQLDIAGอินสแตนซ์ที่มีชื่อ:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _1033_sp_sqldiag_Shutdown.out

อินสแตนซ์เริ่มต้น:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_1033_sp_sqldiag_Shutdown.out

ข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกตลอดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ SQL

หมายเหตุ เก็บรวบรวมข้อมูลการกำหนดค่าตลอดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ SQL จากอินสแตนซ์ของ SQL Server 2012 เท่านั้น

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกตลอดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ SQLอินสแตนซ์ที่มีชื่อ:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _1033_AlwaysOn.out

อินสแตนซ์เริ่มต้น:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_1033_AlwaysOn.out

บันทึกสุขภาพตลอดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ล็อกเซสชันสุขภาพตลอดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ SQL รวบรวมจากแต่ละอินสแตนซ์ของ SQL Server 2012 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง แฟ้มถูกรวบรวม และบีบอัดเป็นแฟ้มเก็บถาวร "สแตนซ์เฉพาะ" ถูกบีบอัด

จำนวนสูงสุดของแฟ้มบันทึกสถานภาพตลอดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่จะรวบรวมไว้สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ที่พบคือ 20 แฟ้มมีการรวบรวมเรียงลำดับ ตามวันสร้างแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
บันทึกสุขภาพตลอดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ SQLอินสแตนซ์ที่มีชื่อ:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _AlwaysOn_health_XeLogs.zip

อินสแตนซ์เริ่มต้น:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_AlwaysOn_health_XeLogs.zip

หมายเหตุรวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server จะใช้กับคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows บันทึกสุขภาพตลอดเวลาของเซิร์ฟเวอร์ SQL รวบรวมเฉพาะเมื่อพวกเขาถูกเก็บไว้บนไดรฟ์ที่มี "เจ้าของ" และ "ออนไลน์" เพื่อโหนดคลัสเตอร์ปลายทาง


บันทึกความสมบูรณ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ SQL

บันทึกความสมบูรณ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ SQL รวบรวมจากแต่ละอินสแตนซ์ "คลัสเตอร์" ของ SQL Server 2012 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง แฟ้มถูกรวบรวม และบีบอัดเป็นแฟ้มเก็บถาวร "สแตนซ์เฉพาะ" ถูกบีบอัด

จำนวนสูงสุดของล็อกความสมบูรณ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลวที่จะรวบรวมไว้สำหรับแต่ละอินสแตนซ์คือ 20 แฟ้มมีการรวบรวมเรียงลำดับ ตามวันสร้างแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
บันทึกความสมบูรณ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ SQLอินสแตนซ์ที่มีชื่อ:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _FailoverCluster_health_XeLogs.zip

อินสแตนซ์เริ่มต้น:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_FailoverCluster_health_XeLogs.zip

หมายเหตุมีการรวบรวมแฟ้มบันทึกความสมบูรณ์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ล้มเหลวคลัสเตอร์เท่านั้นถ้าที่เก็บอยู่บนไดรฟ์ที่มี "เจ้าของ" และ "ออนไลน์" เพื่อโหนดคลัสเตอร์ปลายทาง

บันทึกความสมบูรณ์ของระบบเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SQL

บันทึกความสมบูรณ์ของระบบเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SQL รวบรวมจากแต่ละอินสแตนซ์ของ SQL Server 2012 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง แฟ้มถูกรวบรวม และบีบอัดเป็นแฟ้มเก็บถาวร "สแตนซ์เฉพาะ" ถูกบีบอัด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
บันทึกความสมบูรณ์ของระบบเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SQLอินสแตนซ์ที่มีชื่อ:
COMPUTER_NAME>_INSTANCE_NAME> _system_health_XeLogs.zip

อินสแตนซ์เริ่มต้น:
COMPUTER_NAME> _MSSQLSERVER_system_health_XeLogs.zip

หมายเหตุ รวบรวมการวินิจฉัยการเชื่อมต่อ SQL Server จะใช้กับคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows บันทึกความสมบูรณ์ของระบบค่าเริ่มต้น SQL Server จะรวบรวมเฉพาะเมื่อพวกเขาถูกเก็บไว้บนไดรฟ์ที่มี "เจ้าของ" และ "ออนไลน์" เพื่อโหนดคลัสเตอร์ปลายทาง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2871695 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 ตุลาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Evaluation Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbmt KB2871695 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2871695

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com