Microsoft .NET Framework 4.5.1 RC (web installer) Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8 ir Windows Server 2012

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2872775 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Microsoft .NET Framework 4.5.1 Release Candidate (RC) yra labai suderinami, vietoje atnaujinti Microsoft .NET Framework 4 ir Microsoft .NET Framework 4.5.

Web installer yra ma?a pakuot? (ma?esni nei 1 megabaitas), kuri automati?kai nustato ir parsisi?sti tik komponentus taikomas tam tikrai platformai. Web installer taip pat ?diegs kalbos paket?, kuris atitinka vartotojo operacin?s sistemos kalba.

Daugiau informacijos

Parsisi?sti informacij?

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Kas yra naujas .NET Framework 4.5.1 RC?

.NET Framework 4.5.1 RC remia kodas ra?tu, C#, Visual Basic, ir F # programavimo kalbas, ir apima ?i? daug kalba ir sistemos patobulinim?:
 • Geresni? rezultat? ir patikimumo
 • ASP.NET programai sustabdyti ir v?l
 • Pareikalavus tankinimo dideli? objekt? kr?va
 • 64 bit? redaguoti ir toliau
 • Veiklos paie?kos ir atrankos
 • SQL ry?ys atsarginiai
 • Valdomos gr??ina reik?m?
Daugiau informacijos apie ?ias ir kitas savybes, .NET Framework 4.5.1, matyti, kad .NET sistemos k?r?j? centras svetain?je ir dienora?tyje. .NET Framework versija veikia side-by-side su Microsoft .NET Framework 3.5 1 pakeitim? paketas (SP1) ir ankstesn?se versijose, ta?iau atlieka vietoje atnaujinti .NET sistema 4 ir .NET sistem? 4.5.

Komand? eilut?s perjungikliai programai ?? naujinim?

Daugiau informacijos apie ?vairi? komand? eilut?s jungiklius, kuriuos palaiko ?? naujin?, eikite ? ?iuos MSDN svetain?s "Komand? eilut?s parinktis" skyriuje:

.NET sistemos diegimo vadov? k?r?jams

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus ?i? programin? ?rang? jei nukent?jo failus yra naudojami. Mes rekomenduojame, kad j?s u?darykite visas programas, kurios naudoja .NET Framework prie? taikydami ?? naujinim?.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2872775 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 10 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft.NET Framework 4.5.1, naudojant su:
  • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows 8
  • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix atdownload kbmt KB2872775 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2872775

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com