FIX: App-V 4.5 SP2 serveryje negalima atkurti, kai parai?ka yra Virtualizacija duomen? baz? persijungs

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2873468 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Programos virtualizavimo duomen? baz?je, Microsoft taikom?j? program? virtualizavimo (App-V) 4.5 2 pakeitim? paket? (SP2) yra talpinama egzempliorius, Microsoft SQL Server permetimo klasteris. Jei duomen? baz? per, App-V serverio negali atsigauti, ir App-V vartotojai gauti tok? klaidos prane?im?:

Programos virtualizavimo serveris gr??ino vidaus sistemos klaida. Prane?ti apie ?? klaidos kod? ? savo sistemos administratori?:
0A-200001F4

Tokiu atveju, klientams negali atnaujinti skelbti informacij?, ir paleid?iama programa fail. Be to, App-V serverio programa ?urnale u?registruojamas ?vykio ID 41543.

Sprendimas

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais? (App-V 4.5 SP2 HF03), turite tur?ti 2 Pakeitim? paketas Microsoft programa Virtualizacija 4.5 ?diegtas.

I? naujo paleiskite informacija

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?ios kar?tosios pataisos angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
AppV45SP2-MGMT-KB2873468-x86.mspNegalioja8,420,35231-Aug-201310:45
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i? naujo paleiskite programos Virtualizacija valdymo serverio paslauga. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Administravimo ?rankiai, atidarykite paslaugos MMC prid?tiniame ?rankyje.
  2. Suraskite programos Virtualizacija valdymo serverio paslauga.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Programos Virtualizacija valdymo server?, o tada spustel?kite paleisti i? naujo.

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Nuorodos

Matyti, kad terminologija "Microsoft" naudoja programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2873468 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 19 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Application Virtualization 4.5 for Terminal Services
  • Microsoft Application Virtualization 4.5 for Windows Desktops
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2873468 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2873468

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com