Saugumo problem?, apra?yt? ? saugos biuletenis MS13-061 i? Exchange serverio atnaujinimas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2874216 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Saugos problema atsiranda Microsoft Exchange serverio aplinkoje. Daugiau informacijos apie ?i? saugumo problem?, ie?kokite Microsoft saugos biuletenis MS13-061.

?inomos problemos atnaujintoje 2874216

  • "Microsoft" i?leido nauj? versij? atnaujinti iki Windows Update ir atsisiuntimo centre. Tai ?inoma problema bus i?spr?sta. Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r atnaujint? DUK skyrius, MS013-061 saugos biuletenyje.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2879739 Saugumo nustatyti MS13-061 pertraukos turinio indeks? Exchange serverio 2013

Sprendimas

Microsoft saugos biuletenis MS13-061 pateikiama i?sami informacija apie galima apeiti ir tr?kumui, Microsoft Exchange serverio naujinimus. Atnaujinimai yra prieinami ?ioms versijoms Microsoft Exchange serverio:


Savyb?s

Straipsnio ID: 2874216 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 15 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, naudojant su:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2874216 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2874216

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com