Article ID: 287563 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Outlook 2000, ראה 197907. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Outlook 98, ראה 180830. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Outlook 97, ראה 161349. (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר אתה משתמש בפנקס הכתובות כדי לבחור נמענים עבור הודעת דואר אלקטרוני או הודעת פקס ב-Microsoft Outlook, המידע שבתיקיית אנשי הקשר אינו מופיע ברשימה.

סיבה

אופן פעולה זה מתרחש כיוון ש-Outlook דורש את ביצוע השלבים הבאים כדי שפרטי אנשי הקשר יהיו זמינים להעברת הודעות באמצעות פנקס הכתובות:
 • התקנת השירות 'פנקס הכתובות של Outlook'.
 • סימון התיקייה 'אנשי קשר' לשימוש עם פנקס הכתובות.
 • ציון כתובת דואר אלקטרוני או מספר פקס עבור כל פריט שברצונך שיופיע כאשר אתה שולח הודעות.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות.

שלב 1: התקנת השירות פנקס הכתובות של Outlook

לשם כך, בצע את השלבים הבאים, בהתאם לגירסת Outlook שבה אתה משתמש.

Microsoft Outlook 2002 וכן Microsoft Office Outlook 2003

 1. בתפריט כלים, בחר בפריט חשבונות דואר אלקטרוני.
 2. לחץ כדי לסמן את הצג או שנה מדריכי כתובות או פנקסי כתובות קיימים ולאחר מכן לחץ על הבא.
 3. אם מופיע פנקס הכתובות של Outlook, לחץ על ביטול ולאחר מכן עבור לפעולות בסעיף 'סימון התיקייה אנשי קשר לשימוש עם פנקס הכתובות'.
 4. אם פנקס הכתובות של Outlook אינו מופיע, לחץ על הוספה.
 5. לחץ כדי לבחור באפשרות פנקסי כתובות נוספים ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. לחץ כדי לבחור באפשרות פנקס הכתובות של Outlook ולאחר מכן לחץ על הבא.
 7. לחץ על אישור כאשר מופיעה ההודעה המציינת כי פנקס הכתובות שהוספת לא יפעל עד שתלחץ על יציאה בתפריט קובץ.
 8. לחץ על סיום.
 9. לחץ על יציאה בתפריט קובץ והפעל מחדש את Outlook.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרות חשבון.
 2. לחץ על הכרטיסייה פנקסי כתובות.
 3. אם מופיע פנקס הכתובות של Outlook, לחץ על סגור ולאחר מכן עבור אל 'שלב 2: סימון תיקיית אנשי הקשר לשימוש עם פנקס הכתובות'.

  אם פנקס הכתובות של Outlook אינו מופיע, לחץ על חדש.
 4. בחר באפשרות פנקסי כתובות נוספים ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. בחר באפשרות פנקס כתובות של Outlook ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. כעת מופיעה הודעה המציינת כי פנקס הכתובות שהוספת לא יפעל עד שתלחץ על יציאה בתפריט קובץ. לחץ על אישור.
 7. לחץ על סיום.
 8. לחץ על סגור ולאחר מכן הפעל מחדש את Outlook.

Microsoft Office Outlook 2010

 1. בכרטיסייה קובץ ברצועת הכלים, ובחר בכרטיסייה מידע בתפריט.
 2. לחץ על הכרטיסייה הגדרות חשבון ולאחר מכן על הגדרות חשבון שוב.
 3. לחץ על הכרטיסייה פנקסי כתובות.
 4. אם מופיע פנקס הכתובות של Outlook, לחץ על סגור ולאחר מכן עבור אל 'שלב 2: סימון תיקיית אנשי הקשר לשימוש עם פנקס הכתובות'. אם פנקס הכתובות של Outlook אינו מופיע, לחץ על חדש.
 5. בחר באפשרות פנקסי כתובות נוספים ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. בחר באפשרות פנקס כתובות של Outlook ולאחר מכן לחץ על הבא.
 7. כעת מופיעה הודעה המציינת כי פנקס הכתובות שהוספת לא יפעל עד שתלחץ על יציאה בתפריט קובץ. לחץ על אישור.
 8. לחץ על סיום.
 9. לחץ על סגור ולאחר מכן הפעל מחדש את Outlook.

שלב 2: סימון תיקיית אנשי הקשר לשימוש עם פנקס הכתובות.

 1. בתפריט קובץ, הצבע על תיקייה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים עבור שם התיקייה שלך.
 2. בכרטיסייה פנקס הכתובות של Outlook, לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון הצג תיקיה זו כפנקס כתובות דואר אלקטרוני, הקלד שם תיאורי ולחץ על אישור.

Microsoft Office Outlook 2010

 1. בחר בתיקייה אנשי קשר, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה תיקייה ברצועת הכלים.
 2. לחץ על הכרטיסייה מאפייני תיקייה ברצועת הכלים.
 3. בכרטיסייה פנקס הכתובות של Outlook, לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון הצג תיקיה זו כפנקס כתובות דואר אלקטרוני, הקלד שם תיאורי ולחץ על אישור.

שלב 3: חיפוש אחר כתובת דואר אלקטרוני או מספר פקס

 1. ברשימה תיקייה, בחר בתיקייה אנשי קשר.
 2. לחץ פעמיים על איש הקשר כדי לפתוח את הפריט ולאחר מכן התבונן בשדה של כתובת הדואר האלקטרוני ובשדה של מספר הפקס.
אם לא קיימים כתובת דואר אלקטרוני או מספר פקס, Outlook אינו מציג איש קשר זה בפנקס הכתובות שלך כאשר אתה מנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני או הודעת פקס.

Microsoft Office Outlook 2010

 1. בחר את התיקייה איש קשר.
 2. לחץ פעמיים על איש הקשר כדי לפתוח את הפריט ולאחר מכן התבונן בשדה כתובת דואר אלקטרוני ובשדה מספר פקס.
אם לא קיימים כתובת דואר אלקטרוני או מספר פקס, Outlook אינו מציג איש קשר זה בפנקס הכתובות שלך כאשר אתה מנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני או הודעת פקס.

מידע נוסף

Outlook מאפשר לפנקס הכתובות להשתמש בתיקיית אנשי קשר כלשהי ולא רק בתיקיית 'אנשי קשר' העיקרית. לדוגמה, כאשר אתה יוצר תיקייה חדשה של אנשי קשר בשם 'חברים' (ללא הגרשיים), באפשרותך לציין כי אנשי הקשר בתיקייה 'חברים' יופיעו גם הם בפנקס הכתובות שלך. לשם כך, בצע את השלבים המתוארים בסעיף 'פתרון הבעיה'.

התיקייה 'אנשי קשר' מופיעה בפנקס הכתובות כקטגוריות משנה של ערך הנקרא פנקס הכתובות של Outlook. אם תלחץ על פנקס הכתובות של Outlook במקום ללחוץ על אחד משמות התיקיות, לא תראה כלל פרטים של אנשי קשר. כדי להציג את פרטי איש הקשר, עליך ללחוץ על השם הספציפי של התיקייה שכוללת את איש הקשר.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 287563 - Last Review: יום שלישי 10 אפריל 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2010
מילות מפתח 
kbaddressbook kbprb KB287563

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com