כיצד להגדיר את התצורה של MSN לפעול עם Outlook

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 287604 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

המאמר שלהלן מתאר את אופן ההתחברות לחשבונות הדואר האלקטרוני ב-MSN, או Microsoft Network. בשלב זה מציעה רשת MSN את שלושת הסוגים הבאים של חשבונות דואר אלקטרוני:
 • חשבון MSN עם גרסה 3 של Post Office Protocol? (POP3). זהו חשבון בתשלום המספק גם גישה לאינטרנט ויתרונות רבים נוספים לחברים.
 • חשבון MSN המבוסס על האינטרנט. זהו חשבון בתשלום הזמין עבור מנויי MSN 9 Dial-up, ?MSN Premium וכן MSN Hotmail Plus.
 • Microsoft Outlook Connector for MSN. זהו מוצר המבוסס על רישום והזמין בשלב זה ללקוחות MSN 9.0 Premium.? Outlook Connector for MSN פועל ברקע. עם מוצר זה ניתן להשתמש ב-Microsoft Outlook כדי לנהל, במשרד או בבית, קבוצה אחת של כלי תקשורת, כגון רשימת אנשי הקשר, רשימת המשימות, תיבת הדואר הנכנס ולוח השנה. Outlook Connector for MSN תואם ל-Microsoft Outlook 2002 ול-Microsoft Office Outlook 2003 וכולל את התכונות הבאות:
  • תיבת דואר נכנס בנפח 25 מגה-בתים.
  • קובץ מצורף בנפח 10 מגה-בתים.
  • אחסון קבוצתי בנפח 39 מגה-בתים
כדי להמשיך ולקרוא על שני הסוגים הראשונים של חשבונות דואר אלקטרוני, בקר בדף האינטרנט הבא של Microsoft:
http://office.microsoft.com/he-il/help/HP030769311037.aspx (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת פרטים נוספים על Outlook Connector for MSN, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://office.microsoft.com/he-il/outlook/HA011000051037.aspx(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


שים לב לפני השימוש במידע שבמאמר זה, עליך לקבוע תחילה את הסוג של חשבון הדואר האלקטרוני שבו אתה משתמש כעת או שבו יש בכוונתך להשתמש.

מידע נוסף

לאחר התקנת Outlook וקבלת חשבון דואר אלקטרוני של MSN, באפשרותך לעשות שימוש במידע שבסעיף זה כדי להגדיר את אחד משני הסוגים של חשבון MSN.

כיצד להגדיר את Outlook עם חשבון POP3 של MSN

השתמש באחת מהשיטות שלהלן כדי להגדיר את Outlook עם חשבון POP3 של MSN:
שיטה 1: Microsoft Office Outlook 2007
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן על לוח הבקרה.
 2. אם התצוגה בחר קטגוריה מוצגת, לחץ על חשבונות משתמשים.

  הערה אם התצוגה בחר קטגוריה אינה מוצגת, עבור לשלב 3.
 3. לחץ פעמיים על דואר.
 4. לחץ על חשבונות דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על חדש.
 5. לחץ על Microsoft Exchange ,POP3 ,IMAP או HTTP ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. בחר בתיבת הסימון קבע באופן ידני את תצורת הגדרות השרת או סוגי שרתים נוספים ולאחר מכן, לחץ על הבא.
 7. לחץ על דואר אלקטרוני באינטרנט ולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. הוסף את הגדרות החשבון הבאות:
  1. בתיבה השם שלך, הקלד את השם שיוצג לנמענים.
  2. בתיבה כתובת דואר אלקטרוני, הקלד את כתובת הדואר אלקטרוני שלך. לדוגמה, הקלד yourusername@msn.com.
  3. בתיבה סוג חשבון, בחר ב-POP3.
  4. בתיבה שרת דואר נכנס, הקלד pop3.email.msn.com.
  5. בתיבה שרת דואר יוצא (SMTP), הקלד smtp.email.msn.com.
  6. בתיבה שם משתמש, הקלד את שם חשבון MSN שלך.
  7. בתיבה סיסמה, הקלד את הסיסמה שלך ב-MSN.
  8. סמן את תיבת הסימון זכור סיסמה.
  9. לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון דרוש כניסה באמצעות אימות סיסמה מאובטחת (SPA).
 9. לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.
שיטה 2: Microsoft Office Outlook 2003 וגירסאות קודמות של Outlook
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על הסמל דואר.
 3. לחץ על חשבונות דואר אלקטרוני.
 4. לחץ כדי לסמן את הוסף חשבון דואר אלקטרוני חדש ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. לחץ כדי לסמן את POP3 ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. הקלד את הפרטים הבאים בהגדרות:
  1. בתיבה השם שלך: הקלד את השם שיוצג לנמענים.
  2. בתיבה שרת דואר נכנס (POP3): הקלד pop3.email.msn.com.
  3. בתיבה כתובת דואר אלקטרוני: הקלד את כתובת הדואר אלקטרוני שלך, לדוגמה, myemail@msn.com.
  4. בתיבה שרת דואר יוצא (SMTP): הקלד smtp.email.msn.com.
  5. בתיבה שם משתמש, הקלד את שם חשבון MSN שלך.
  6. סמן את תיבת הסימון זכור סיסמה.
  7. בתיבה סיסמה, הקלד את הסיסמה שלך ב-MSN.
  8. לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון היכנס באמצעות אימות סיסמה מאובטחת (SPA).
 7. לחץ על הגדרות נוספות.
 8. בכרטיסייה שרת יוצא, בחר את תיבת הסימון שרת הדואר היוצא שלי (SMTP) דורש אימות.
 9. סמן את תיבת הסימון השתמש באותן הגדרות כמו שרת דואר נכנס ולאחר מכן לחץ על אישור.
 10. לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.
כעת יש באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות POP3 ב-MSN.

כיצד להגדיר את Outlook עם חשבון מבוסס-אינטרנט של MSN

השתמש באחת מהשיטות שלהלן כדי להגדיר את Outlook עם חשבון מבוסס-אינטרנט של MSN:
שיטה 1: Microsoft Office Outlook 2007
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן על לוח הבקרה.
 2. אם התצוגה בחר קטגוריה מוצגת, לחץ על חשבונות משתמשים.

  הערה אם התצוגה בחר קטגוריה אינה מוצגת, עבור לשלב 3.
 3. לחץ פעמיים על דואר.
 4. לחץ על חשבונות דואר אלקטרוני ולאחר מכן לחץ על חדש.
 5. לחץ על Microsoft Exchange ,POP3 ,IMAP או HTTP ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. בחר את תיבת הסימון קבע באופן ידני את תצורת הגדרות השרת או סוגי שרתים נוספים ולאחר מכן, לחץ על הבא.
 7. לחץ על דואר אלקטרוני באינטרנט ולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. הוסף את הגדרות החשבון:
  1. בתיבה השם שלך, הקלד את השם שיוצג לנמענים.
  2. בתיבה כתובת דואר אלקטרוני, הקלד את כתובת הדואר אלקטרוני שלך. לדוגמה, הקלד yourusername@msn.com.
  3. בתיבה סוג חשבון, בחר ב-HTTP.
  4. בתיבה סיסמה, הקלד את הסיסמה שלך ב-MSN.
  5. סמן את תיבת הסימון זכור סיסמה.
  6. אם תיבת הסימון דרוש כניסה באמצעות אימות סיסמה מאובטחת (SPA) מסומנת, נקה את תיבת הסימון.
 9. לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.
שיטה 2: Microsoft Office Outlook 2003 וגירסאות קודמות של Outlook
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על הסמל דואר.
 3. לחץ על חשבונות דואר אלקטרוני.
 4. לחץ כדי לסמן את הוסף חשבון דואר אלקטרוני חדש ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. לחץ כדי לסמן את HTTP ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. הקלד את הפרטים הבאים בהגדרות:
  • בתיבה השם שלך: הקלד את השם שיוצג לנמענים.
  • בתיבה כתובת דואר אלקטרוני: הקלד את כתובת הדואר אלקטרוני שלך, לדוגמה, myemail@msn.com. (שים לב לכך שההגדרה של ספק שירות הדואר HTTP מתחלפת באופן אוטומטי מ-Hotmail ל-MSN כאשר אתה יוצא מהתיבה 'כתובת דואר אלקטרוני').
  • בתיבה שם משתמש: הקלד את שם החשבון MSN שלך.
  • בתיבה סיסמה: הזן את הסיסמה שלך אם ברצונך לשמור אותה.
  • בתיבה זכור סיסמה: לחץ כדי לסמן אם ברצונך שהסיסמה שלך תישמר.
  • היכנס באמצעות אימות סיסמה מאובטחת (SPA): אל תסמן תיבה זו.
 7. לחץ על הגדרות נוספות.
 8. הגדר את הכרטיסייה חיבור לפי הצורך.
 9. לחץ על אישור.
 10. לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.
תיבת הדואר הנכנס מבוסס-האינטרנט של MSN מופיעה כעת בסרגל וברשימת התיקיות של Outlook.

מאפיינים

Article ID: 287604 - Last Review: יום שלישי 18 ספטמבר 2007 - Revision: 6.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook Connector
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Concise Edition
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Deluxe Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbdownload kbpubtypemsn kbfaq KB287604

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com