เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Outlook: "กฎนี้บนเครื่องนี้ไม่ตรงกับกฎใน Exchange Server ของคุณ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 287640 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Microsoft Outlook คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
กฎบนเครื่องนี้ไม่ตรงกับกฎใน Exchange Server ของคุณ สามารถถูกเก็บไว้เพียงหนึ่งชุดของกฎ โดยปกติแล้วคุณจะต้องรักษากฎบนเซิร์ฟเวอร์ กฎใดที่คุณต้องการเก็บ
ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานเฉพาะเพื่อปิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีไคลเอ็นต์,เซิร์ฟเวอร์:และยกเลิก.

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:

คอมพิวเตอร์ Outlook สองเชื่อมต่อกับกล่องเดียวกันกับ Microsoft Exchange Server จดหมาย

ถ้าคอมพิวเตอร์สองเครื่องเชื่อมต่อกับ Exchange Server เดียวกันกับกล่องจดหมาย คุณสามารถกำหนดค่าแต่ละโพรไฟล์การปรับปรุงกฎบนเซิร์ฟเวอร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งได้

ซึ่งจะมีภาพประกอบตามสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

W (คอมพิวเตอร์ทำงานของคุณ) คอมพิวเตอร์:
 1. สร้างโพรไฟล์ที่ Exchange Server ส่งไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)
 2. สร้างโฟลเดอร์การอีเมล์ใหม่ที่เรียกว่าโฟลเดอร์ "PST ย่อย" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)
 3. สร้างกฎต่อไปนี้:

  เงื่อนไข: เรื่องประกอบด้วย "PST"
  การทำงาน (Action): ย้ายไปยังโฟลเดอร์ "โฟลเดอร์ย่อย PST"
 4. ตรวจสอบว่า กฎนี้ทำได้อย่างถูกต้อง
 5. ปิด Outlook
H (คอมพิวเตอร์ในบ้านของคุณ) คอมพิวเตอร์:
 1. สร้างโปรไฟล์มี Exchange Server เดียวกันกับบัญชีที่ส่งไปยังกล่องจดหมาย
 2. เปิด Outlook ด้วยโพรไฟล์นี้
 3. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวช่วยสร้างกฎ. ขอให้สังเกตว่า กฎถูกปิดใช้งานได้เนื่องจากเป็นเท่านั้นสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแฟ้ม.pst
 4. ยกเลิกตัวช่วยสร้างกฎ
 5. ออกจาก Outlook
คอมพิวเตอร์ W:

 1. เริ่ม Outlook
 2. กระบวนการไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
ถ้าคุณคลิกการเซิร์ฟเวอร์:ปุ่ม ตามที่แนะนำในการโต้ตอบ คุณจะสูญเสียกฎของคุณ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกฎที่สัมพันธ์กับกล่องจดหมาย Exchange Server (มีไม่ใด ๆ ในสถานการณ์นี้) แทนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณควรเลือก "Client" ในการเก็บสำเนาของกฎ

รุ่นต่าง ๆ ของ Outlook ที่มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของ Exchange เดียวกัน

เกิดข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันเมื่อมีการเข้าถึงกล่องจดหมาย Exchange Server เดียว โดยแสดงทั้ง Outlook 2002 หรือใหม่กว่า และ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของสถานการณ์สมมตินี้เข้าที่ Outlook 2002 และ Microsoft Outlook 2000 ถึงกล่องจดหมาย Exchange Server เดียวกันที่ใช้งาน:

คอมพิวเตอร์ A (เรียกใช้ Outlook 2000):

 1. สร้างโพรไฟล์กับการบริการเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่กล่องจดหมาย Exchange Server เป็นตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้น
 2. สร้างกฎ และตรวจสอบว่า พวกเขาทำได้อย่างถูกต้อง
B (เรียกใช้ Outlook 2002) คอมพิวเตอร์:

 1. สร้างโพรไฟล์กับ Exchange Server เดียวกันเป็นบนคอมพิวเตอร์ A. เก็บกล่องจดหมาย Exchange Server เป็นตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้น
 2. เริ่มต้น Outlook 2002
 3. กระบวนการไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
ถ้าคุณเลือกนั้นเซิร์ฟเวอร์:ตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์ Outlook 2002 แล้วคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดียวกันบนคอมพิวเตอร์ของ Outlook 2000

การแก้ไข

ใช้ วิธี การ ต่อ ไป นี้ เพื่อ แก้ ปัญหา นี้:
 1. เลือกเพื่อให้กฎฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือกฎฝั่งไคลเอ็นต์
 2. หากยังคงเกิดข้อผิดพลาดปรากฏอยู่ คุณอาจต้องลบกฎทั้งหมดของคุณ และนำเข้าอีกครั้งได้
 3. ใช้ MDBVu การลบกฎทั้งหมด และการนำเข้าอีกครั้งได้

ทำให้เป็นแบบเซิร์ฟเวอร์เอ็นต์ หรือกฎเอ็นต์ไคลเอนต์

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณเลือกด้านที่ใช้กับส่วนใหญ่ของกฎของคุณ ตัวอย่าง ถ้าข้อความของคุณจะถูกเก็บไว้ใน Exchange Server กล่องจดหมาย ส่วนใหญ่เป็นกฎของคุณมีกฎฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ถ้าข้อความของคุณถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ของกฎของคุณอยู่ฝั่งไคลเอ็นต์ หลังจากที่คุณได้ตัดสินใจด้านที่ใช้ คุณอาจจำเป็นต้องมี re-adjusted บางกฎเพื่อที่จะทำงานอย่างถูกต้องได้

วิธีการลบ และ Re-Import กฎของคุณ

ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนนี้ ส่งออกสำเนาของกฎของคุณไปยัง.RWZ แฟ้มเพื่อให้คุณสามารถนำเข้าในภายหลัง ด้วยวิธีการดังนี้::
 1. ใน Outlookเครื่องมือเมนู คลิกตัวช่วยสร้างกฎ.
 2. คลิกการตัวเลือกปุ่ม
 3. คลิกส่งออกกฎ.
 4. เรียกดูเพื่อที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม.RWZ กำหนดชื่อแฟ้มที่จำง่าย และจากนั้น คลิกบันทึก.
 5. คลิกตกลงสองครั้ง
หลังจากที่คุณส่งออกสำเนาของกฎของคุณ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบกฎทั้งหมดของคุณ และนำเข้าจากแฟ้ม.RWZ คุณส่งออกการในขั้นตอนก่อนหน้านี้:
 1. ใน Outlookเครื่องมือเมนู คลิกตัวช่วยสร้างกฎ.
 2. ในการตัวช่วยสร้างกฎกล่องโต้ตอบ คลิก การเลือกกฎ แล้ว คลิกการลบปุ่ม
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 จนกว่าจะมีไม่กฎใด ๆ ที่เหลืออยู่
 4. ปิด และเริ่ม Outlook ใหม่
 5. ใน Outlookเครื่องมือเมนู คลิกตัวช่วยสร้างกฎ.
 6. คลิกตัวเลือก.
 7. คลิกนำเข้ากฎ.
 8. ค้นหาแฟ้ม.RWZ คุณส่งออกคุณกฎเพื่อ และจากนั้น คลิกOPEN.
 9. ตรวจสอบว่า กฎการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง
 10. คลิกตกลง.

วิธีการใช้ MDBVu เมื่อต้องการลบและกฎ Re-Import

ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนนี้ ให้แน่ใจว่าจะส่งออกสำเนาของกฎของคุณไปยังแฟ้ม.RWZ เพื่อให้คุณสามารถนำเข้าในภายหลัง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ MDBVu การลบกฎในกล่องจดหมายของคุณ:
 1. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Mdbvu32.exe และเลือกส่วนกำหนดค่าที่เหมาะสมเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 2. ในการMAPILogonEX(MAPI_LOGON_UI)กล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 3. ในการตัวแสดง mdbกล่องโต้ตอบ คลิกmdbแล้ว คลิกOpenMessageStore.
 4. คลิกกล่องจดหมายแล้ว คลิกOPEN.
 5. ในการตัวแสดง mdbกล่องโต้ตอบ คลิกmdbแล้ว คลิกOpenRootFolder.
 6. ในการMAPI_FOLDER - รากกล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหา และคลิกสองครั้งด้านบนของที่เก็บข้อมูลในการChildFoldersกล่อง
 7. ในการMAPI_FOLDER - ด้านบนของที่เก็บข้อมูลกล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหา และคลิกสองครั้งกล่องจดหมายเข้าในการChildFoldersกล่อง
 8. ในการMAPI_FOLDER - กล่องขาเข้ากล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหานี้ข้อความที่เกี่ยวข้องใน Fldกล่อง และค้นหา แล้วคลิกตัวจัดระเบียบกฎของ outlook.

  หมายเหตุ:คลิกสองไม่ครั้งตัวจัดระเบียบกฎของ Outlook
 9. ในการการดำเนินงานที่พร้อมใช้งานรายการ คลิกIpFld-> DeleteMessaes() (ON MSGS SELECTED)แล้ว คลิกเรียกฟังก์ชัน. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับหน้าต่างยืนยัน
 10. ทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ แต่ไม่สามารถลบตัวจัดระเบียบกฎของ Outlook แทน ให้ดูที่แต่ละสินค้าที่เริ่มต้นด้วย " cb: 40| * pb: " (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) คลิกสองครั้งที่รายการเหล่านี้ และตรวจสอบว่า บรรทัดต่อไปนี้อยู่:
  pr_mesage_class pt_string8 ipm.rule.message
  แต่ละรายการควรมีคลาสของข้อความแบบ แต่เป็นส่วนหนึ่งส่วน IPM.RULE.MESSAGE ที่คุณสนใจ ลบรายการที่มีการนำเสนอ IMP.RULE.MESSAGE
 11. คลิกปิดจนกระทั่งคุณกลับไปตัวแสดง mdbกล่อง
 12. คลิกการเซสชันเมนู แล้วคลิกexit.
 13. คลิกตกลงไปยังกล่องโต้ตอบทั้งหมดที่คุณได้รับ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อ "ไคลเอนต์อย่างเดียว" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) อยู่ถัดจากกฎ นั่นหมายความ ว่า ไคลเอ็นต์ต้องล็อกออสำหรับกฎการดำเนินการ (ตัวอย่างเช่น "เล่นเสียง" จะเป็นการกระทำ meaningless ถ้าไคลเอ็นต์ไม่ได้ถูกบันทึกไว้บน) ใน contrast กฎฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถทำการดำเนินการโดยไม่ต้องไคลเอ็นต์กำลังเข้าสู่ระบบใน เช่นการดำเนินการการย้ายสินค้าไปยังโฟลเดอร์อื่น (โดยที่โฟลเดอร์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคล) กฎของไคลเอ็นต์เท่านั้นจะยังถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ พวกเขาจะถูกประเมินเมื่อข้อความที่มีเข้ามาในอินบ็อกซ์เซิร์ฟเวอร์ คำนึงถึงว่าไคลเอนต์ได้เข้าสู่ ถ้าจะกำหนดว่า ไคลเอนต์ที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสำหรับการดำเนินการที่เกิดขึ้น ข้อความการดำเนินการล่วงหน้าถูกสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ ดาวน์โหลดไปยังไคลเอนต์ในครั้งถัดไปที่ไคลเอ็นต์ล็อกออ และส่วนของข้อมูลที่ ถูกส่งไปยังไคลเอนต์

ข้อมูลอ้างอิง

แฟ้ม Mdbvu32.exe สามารถพบได้บน 5.5 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ซีดี ภายใต้ไดเรกทอรี Support\Utils\I386 ได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 287640 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbbug kberrmsg kbpending kbmt KB287640 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:287640

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com