วิธีการค้นหาเรกคอร์ด N ในลำดับสุ่มใน Access 2002

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 287682 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ฝึกหัด: ต้องทราบของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ผู้ใช้

สำหรับข้อมูล Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู128874.
สำหรับรุ่น Microsoft Access 2000 ของบทความนี้ ดู208855.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการสลับเร็กคอร์ดในตารางในลำดับสุ่ม คุณยังแสดงวิธีการขอ <n>ระเบียนจากตารางที่สุ่ม (โดยที่ <n>คือ จำนวนของเรกคอร์ดที่คุณต้องการ) คุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้แน่ใจว่า เร็กคอร์ดที่จะไม่ถูกทำซ้ำ </n></n>

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการสลับเร็กคอร์ดในตาราง สร้างการสอบถามที่ใช้ในตารางนั้นและเขตข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของ เพิ่มฟิลด์คำนวณขึ้นซึ่งประกอบด้วยRndฟังก์ชัน()กับพารามิเตอร์ที่ตัวแปรของจำนวนเต็มบวก จาก นั้น เรียงลำดับตามฟิลด์การคำนวณนี้ ทุกครั้งที่ให้คุณประเมินแบบสอบถาม เร็กคอร์ดที่จะถูก shuffled

เมื่อต้องการรับ <n>เร็กคอร์ดที่กำหนดที่สุ่ม การ</n>TopValuesคุณสมบัติของแบบสอบถามกับจำนวนของเรกคอร์ดที่คุณต้องการ

กระบวนการRndฟังก์ชัน()ต้องมีอาร์กิวเมนต์ตัวเลขที่จะส่งกลับหมายเลขแบบสุ่ม ถ้าอาร์กิวเมนต์มีค่ามากกว่าศูนย์ หมายเลขสุ่มถัดไปในลำดับที่ถูกส่งกลับ รับการออกได้เนื่องจากลักษณะของ แบบสอบถามเป็นแบบ ถ้าคุณสร้างฟิลด์คำนวณขึ้นกับอาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลขเช่น
Expr1:Rnd(1)
				
คำนวณการสอบถามRnd()ฟังก์ชันหนึ่งครั้ง และจากนั้น ทำซ้ำค่าเดียวกันตลอดทั้งชุดระเบียน เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการ repetition สร้างฟิลด์คำนวณขึ้นกับอาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลขตัวแปร ตัวอย่างเช่น ถ้าตารางมีฟิลด์มีรหัสของพนักงาน คุณสามารถใช้นิพจน์ต่อไปนี้เป็นอาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลขตัวแปร:
Expr1:Rnd([Employee ID])
				
ถ้าตารางไม่มีเขตข้อมูลตัวเลข เขียนนิพจน์เช่นเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อคำนวณค่าตัวเลขที่เป็นไปตามฟิลด์อื่น:
Expr1:Rnd(Len([First Name]))
				
กระบวนการRndฟังก์ชัน()ละเว้นนิพจน์ แต่ลักษณะตัวแปรของอาร์กิวเมนต์บังคับให้แบบสอบถามการประเมินRndฟังก์ชัน()สำหรับเรกคอร์ดที่ทุก ๆ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ TopValues คลิกวิธีใช้ Microsoft Accessในการวิธีใช้เมนู ชนิดtopvaluesในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 287682 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbdta kbhowto kbmt KB287682 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:287682

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com