צג הביצועים משתמשת חישוב שגוי עבור סוגים מסוימים של המונים ב- Windows 8, 2012 שרת של Windows, Windows 7 SP1 או Windows Server 2008 R2 SP1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2877211 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר תשתמש בצג הביצועים כדי להציג קבצי יומן רישום בינאריים ביצועים של Windows (.blg) ב- Windows 8, 2012 שרת של Windows, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) או Windows Server 2008 R2 SP1, הערך הממוצע מחושבת באמצעות הנתונים בקובץ יומן הרישום מסוימים סוגי מונים שגויה. להלן שמספר דוגמאות של המונים כאלה typesthat מונה מושפעות משינוי זה:
 • \LogicalDisk\Avg. כתיבת דיסק
 • \LogicalDisk\Avg. קריאת דיסק
 • \LogicalDisk\Avg. העברת דיסק
 • \PhysicalDisk\Avg. כתיבת דיסק
 • \PhysicalDisk\Avg. קריאת דיסק
 • \PhysicalDisk\Avg. העברת דיסק
הטבלה הבאה מפרטת את כל סוגי מונה המושפע:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם מונהקישור הפניה
PERF_AVERAGE_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804010.aspx
PERF_COUNTER_COUNTERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803985.aspx
PERF_COUNTER_BULK_COUNThttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804018.aspx
PERF_SAMPLE_COUNTERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803775.aspx
PERF_AVERAGE_BULKhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803755.aspx
PERF_COUNTER_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803990.aspx
PERF_100NSEC_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803979.aspx
PERF_OBJ_TIME_TIMERhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758837 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_QUEUELEN_TYPEhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803978.aspx
PERF_COUNTER_LARGE_QUEUELEN_TYPEhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803863.aspx
PERF_COUNTER_100NS_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781696 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_OBJ_TIME_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756932 (v=ws.10).aspx
PERF_SAMPLE_FRACTIONhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803995.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803961.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803993.aspx
PERF_PRECISION_100NS_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804015.aspx
PERF_PRECISION_OBJECT_TIMERhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804006.aspx
PERF_COUNTER_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803514.aspx
PERF_100NSEC_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803963.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms803823.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMER_INVhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms804023.aspx

פתרון הבעיה

מידע עדכון עבור Windows 8 ו- Windows Server 2012

עדכון חלונות (מומלץ)

כדי לפתור בעיה זו, התקן את אוסף העדכונים 2876415 הכולל את התיקון (KB 2877211) מ- Windows Update. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעבור המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2876415 Windows RT, Windows 8 ו- Windows Server 2012 אוסף עדכונים: בספטמבר 2013

מרכז ההורדות של Microsoft

כדי להשיג את חבילת עדכון עצמאי עבור התיקון (KB 2877211), לחץ על אחד מהקישורים הבאים ממרכז ההורדות של Microsoft.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מערכת ההפעלהעדכון
כל מבוססי x86 הגירסאות הנתמכות של Windows 8הורד כעת את חבילת העדכון.
כל תמיכה גירסאות מבוססות x64 של Windows 8הורד כעת את חבילת העדכון.
כל תמיכה גירסאות מבוססות x64 של Windows Server 2012הורד כעת את חבילת העדכון.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע על תיקונים חמים עבור Windows 7 SP1 ו- Windows Server 2008 R2 SP1

כדי לפתור בעיה זו ב- Windows 7 SP1 או Windows Server 2008 R2 SP1, התקן את התיקון החם המתואר במאמר זה.

תיקון חם נתמך זמין מ- Microsoft. עם זאת, תיקון חם זה מיועד לפתור את הבעיה המתוארת במאמר זה. להחיל תיקון חם זה רק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "תיקון חם להוריד זמין" בראש מאמר Knowledge Base. אם מקטע זה אינו מופיע, שלח בקשה לשירות הלקוחות של Microsoft ותמיכה כדי לקבל את התיקון החם.

הערה אם בעיות נוספות קורות או אם נדרש פתרון בעיות כלשהו, ייתכן שתצטרך ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו על נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של התמיכה ושירות הלקוחות של Microsoft או כדי ליצור בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "תיקון חם להוריד זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, הסיבה לכך היא תיקון חם אינו זמין עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

כדי להחיל תיקון חם זה, אתה חייב לפעול Windows 7 SP1 או Windows Server 2008 R2 SP1.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההשגה של ערכת service pack Windows 7 או Windows Server 2008 R2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
976932מידע אודות ה-Service Pack 1 עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

מידע רישום

כדי להחיל תיקון חם זה, אין לך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת התיקון החם

תיקון חם זה אינו מחליף תיקון חם שפורסם בעבר.

פרטי קובץ

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הגירסה העולמית של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. את התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.
הערות מידע קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
חשוב תיקונים חמים של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2 חמים נכללים בחבילות זהה. עם זאת, תיקונים חמים בדף בקשת תיקון חם מפורטים תחת שתי מערכות ההפעלה. כדי לבקש את חבילת התיקון החם חל על מערכות הפעלה אחד או שניים, בחר את התיקון החם שמופיע תחת "Windows 7/Windows Server 2008 R2" בדף. עיין תמיד בסעיף 'חל על' במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה בפועל שחלה על כל תיקון חם.
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, SR_Level (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.760.171xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22-xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (. manifest) וקובצי MUM (. mum) המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף "פרטי הקובץ נוספים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2". MUM ו- MANIFEST, וקבצים קבצי קטלוג (. cat) המשויכים האבטחה, חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל מבוססי x86 הגירסאות הנתמכות של Windows 7
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-נוב-201309:55מעבד מסוג x86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 בנוב 201012:17מעבד מסוג x86
Perfmon.mscלא ישים145,51910 ביוני 200921:31לא ישים
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414 ביולי 200901:14מעבד מסוג x86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-נוב-201309:56מעבד מסוג x86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-נוב-201309:56מעבד מסוג x86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-נוב-201309:56מעבד מסוג x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Pdhui.dll6.1.7601.2250258,88005-נוב-201310:4864 סיביות
Perfmon.exe6.1.7601.17514172,54420 בנוב 201013:2564 סיביות
Perfmon.mscלא ישים145,51910 ביוני 200920:50לא ישים
Resmon.exe6.1.7600.16385103,93614 ביולי 200901:3964 סיביות
Sysmon.ocx6.1.7601.22502475,13605-נוב-201310:4964 סיביות
Wdc.dll6.1.7601.225021,363,96805-נוב-201310:4964 סיביות
Wvc.dll6.1.7601.22502594,43205-נוב-201310:4964 סיביות
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-נוב-201309:55מעבד מסוג x86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 בנוב 201012:17מעבד מסוג x86
Perfmon.mscלא ישים145,51910 ביוני 200921:31לא ישים
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414 ביולי 200901:14מעבד מסוג x86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-נוב-201309:56מעבד מסוג x86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-נוב-201309:56מעבד מסוג x86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-נוב-201309:56מעבד מסוג x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2 הנתמכות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
Pdhui.dll6.1.7601.22502136,19205-נוב-201309:48IA-64
Perfmon.exe6.1.7601.17514247,80820 בנוב 201010:23IA-64
Perfmon.mscלא ישים145,51910 ביוני 200920:55לא ישים
Resmon.exe6.1.7600.16385110,08014 ביולי 200901:44IA-64
Sysmon.ocx6.1.7601.22502960,00005-נוב-201309:49IA-64
Wdc.dll6.1.7601.225022,245,63205-נוב-201309:49IA-64
Wvc.dll6.1.7601.225021,208,32005-נוב-201309:49IA-64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-נוב-201309:55מעבד מסוג x86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420 בנוב 201012:17מעבד מסוג x86
Perfmon.mscלא ישים145,51910 ביוני 200921:31לא ישים
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414 ביולי 200901:14מעבד מסוג x86
Sysmon.ocx6.1.7601.22502390,65605-נוב-201309:56מעבד מסוג x86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-נוב-201309:56מעבד מסוג x86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-נוב-201309:56מעבד מסוג x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

סטטוס

מיקרוסופט מאשרת כי מדובר בבעיה במוצרי מיקרוסופט הרשומים בסעיף-'חל על'.

מידע נוסף

הבעיה טופלה ב- Windows 8.1 ו- Windows Server R2 2012 כחלק קילו-בתים 2883200.

לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft

מידע קובץ נוסף עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות מבוססי x86 הנתמכות של Windows 7
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מאפיין קובץערך
שם קובץX86_6d667b134aa23aa8f8f541cf4edda62e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_e0f77bc18edb9aaf.manifest
גירסת קובץלא ישים
גודל קובץ707
תאריך (UTC)05-נוב-2013
זמן (UTC)14:45
שם קובץX86_microsoft windows performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea37b8c184d76c0.manifest
גירסת קובץלא ישים
גודל קובץ32,568
תאריך (UTC)05-נוב-2013
זמן (UTC)14:49
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
קבצים נוספים עבור כל תמיכה גירסאות מבוססות x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מאפיין קובץערך
שם קובץAmd64_227d4d5361221be6d03992bf9dcb2bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_f1365077be1f9eb9.manifest
גירסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,064
תאריך (UTC)05-נוב-2013
זמן (UTC)14:45
שם קובץAmd64_microsoft windows performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_fac2170fd0aae7f6.manifest
גירסת קובץלא ישים
גודל קובץ32,572
תאריך (UTC)05-נוב-2013
זמן (UTC)14:52
שם קובץWow64_microsoft windows performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
גירסת קובץלא ישים
גודל קובץ25,078
תאריך (UTC)05-נוב-2013
זמן (UTC)14:52
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות המבוססות על IA-64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מאפיין קובץערך
שם קובץIa64_624b0cecf85b3c17cbcdf15a5b966be8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_dabe768a72ebbcc1.manifest
גירסת קובץלא ישים
גודל קובץ1,062
תאריך (UTC)05-נוב-2013
זמן (UTC)14:45
שם קובץIa64_microsoft windows performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea51f82184b7fbc.manifest
גירסת קובץלא ישים
גודל קובץ32,570
תאריך (UTC)05-נוב-2013
זמן (UTC)14:46
שם קובץWow64_microsoft windows performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
גירסת קובץלא ישים
גודל קובץ25,078
תאריך (UTC)05-נוב-2013
זמן (UTC)14:46
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מאפיינים

Article ID: 2877211 - Last Review: שבת 15 פברואר 2014 - Revision: 6.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
מילות מפתח 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2877211 KbMthe
תרגום מכונה
חשוב: מאמר זה תורגם באמצעות תוכנת תרגום מכונה של Microsoft וייתכן שנערך לאחר מכן על-ידי קהילת Microsoftבאמצעות טכנולוגייתCommunity Translation Framework (CTF) או באמצעות תרגום אנושי. Microsoft מציעה לך גם מאמרים בתרגום אנושי, מאמרים בתרגום מכונה ומאמרים שנערכו על ידי הקהילה כדי לאפשר גישה למאמרים הקיימים במאגר הידע (Knowledge Base) שלMicrosoft בשפות שונות. מאמרים מתורגמים יכולים להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק. Microsoft אינה אחראית לחוסר דיוק, שגיאות או נזקים שייגרמו כתוצאה מטעויות בתכנים או משימוש בתכנים על ידי לקוחותיה.
כותרת מאמר זה באנגלית: 2877211

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com