ตัวแบ่งบรรทัดที่จะถูกเอาออกในประกาศทั้งในรูปแบบข้อความล้วนใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 287816 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสร้างการติดประกาศข้อความล้วนการจัดรูปแบบใหม่ที่ประกอบด้วยตัวแบ่งบรรทัดในหนึ่งใน Microsoft Outlook รุ่นต่อไปนี้:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002
ในสถานการณ์สมมตินี้ Outlook เอาตัวแบ่งบรรทัด และแสดงข้อความ อย่างไรก็ตาม โพสต์ไม่ต้องแสดงการบ่งชี้ใด ๆ ที่ว่า นี้เกิดขึ้น นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ ข้อความแถบข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบ่งบรรทัดที่เกินไม่ปรากฏ ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง หรือ เมื่อคุณอ่านประกาศ กระบวนการนี้จะ เกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นการลงรายการบัญชีข้อความ

หมายเหตุ สินค้าอี mailmessage แสดงแถบข้อมูลตามที่คาดไว้เมื่อมีเอาตัวแบ่งบรรทัด

สาเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะอัตโนมัติเอาตัวแบ่งบรรทัดใน Outlook จะเปิดใช้งาน ซึ่งทำให้เกิดการแบ่งบรรทัดจะถูกเอาออก มีตัวแบ่งบรรทัดต่อ ๆ มาสองตัว หรือมากกว่าไม่ถูกเอาออก

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

หมายเหตุ ถ้าคุณแก้ไขการลงรายการบัญชีที่มีอยู่แล้ว และคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ การแบ่งบรรทัดจะหายไป และสามารถเท่านั้นแทนด้วยตนเอง

วิธีที่ 1 ปิดใช้งานคุณลักษณะที่เอาตัวแบ่งบรรทัดที่เกิน

วิธีการนี้ปิดใช้งานคุณลักษณะนี้สำหรับรายการทั้งหมดของข้อความล้วน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับ Outlook 2013 และ Outlook 2010:
 1. เปิด Outlook
 2. ในการแฟ้ม แท็บ คลิกตัวเลือก
 3. ในการตัวเลือก โต้ตอบ คลิกจดหมาย
 4. ในการรูปแบบข้อความ ส่วน ล้างเอาตัวแบ่งบรรทัดที่เกินในข้อความธรรมดา กล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลง
สำหรับ Outlook 2007 หรือรุ่นก่อนหน้านี้:
 1. เปิด Outlook
 2. ในการเครื่องมือ เมนู คลิกตัวเลือก
 3. บนแท็บการกำหนดลักษณะคลิกปุ่มตัวเลือกอีเมล
 4. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายเอาตัวแบ่งบรรทัดที่เกินในข้อความธรรมดา
 5. คลิก ตกลง สองครั้ง

วิธีที่ 2 ใช้รูปแบบ HTML หรือ Rich Text

คุณสามารถใช้รูปแบบ HTML หรือ Rich Text เมื่อคุณสร้างรายการใหม่ หรือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อความติดประกาศที่มีอยู่ไปเป็นรูปแบบเหล่านี้

ข้อความติดประกาศใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบ สำหรับแต่ละข้อความ หรือข้อความทั้งหมด เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบสำหรับข้อความทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สำหรับ Outlook 2013 และ Outlook 2010:
 1. เปิด Outlook
 2. ในการแฟ้ม แท็บ คลิกตัวเลือก
 3. ในการตัวเลือก โต้ตอบ คลิกจดหมาย
 4. ในการเขียนข้อความ ส่วน คลิกHTML หรือRich Text ในการเขียนข้อความในรูปแบบนี้ รายการแบบหล่นลง
 5. คลิกตกลง
สำหรับ Outlook 2007 หรือรุ่นก่อนหน้านี้:
 1. เปิด Outlook
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 3. คลิกแท็บรูปแบบจดหมาย
 4. คลิกHTMLหรือRich Textในการรูปแบบข้อความ ส่วน
 5. คลิกตกลง

เมื่อคุณสร้างสินค้าลงรายการบัญชี คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบสำหรับแต่ละข้อความ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับ Outlook 2013 และ Outlook 2010:
 1. เปิด Outlook
 2. บนHome แท็บสินค้าใหม่คลิก และภายใต้รายการเพิ่มเติม คลิกติดประกาศในโฟลเดอร์นี้
 3. บนข้อความในรูปแบบ แท็บ คลิกเป็น HTML หรือคลิกเป็น Rich Text ในการรูปแบบ ส่วน
สำหรับ Outlook 2007 หรือรุ่นก่อนหน้านี้:
 1. เปิด Outlook
 2. บนเมนูแฟ้มคลิกสร้างและจากนั้น คลิกประกาศในโฟลเดอร์นี้
 3. ใน Outlook 2007 คลิกHTMLหรือRich Textการคลิกบนแท็บตัวเลือกในกลุ่มรูปแบบ

  ใน Outlook 2003 หรือ Outlook 2002 คลิกข้อความล้วนและจากนั้น คลิกHTMLหรือRich Text

ข้อความติดประกาศที่มีอยู่

 • ใน Outlook 2007 คลิกการดำเนินการอื่นหลังจากที่คุณเปิดรายการลงรายการบัญชีบนแท็บการสนทนาในกลุ่มการกระทำ แล้ว คลิกแก้ไขเนื้อหาก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบ
 • ใน Outlook 2003 หรือ Outlook 2002 เปิดรายการลงรายการบัญชี คลิกแก้ไขแล้ว คลิ กแก้ไขเนื้อหาก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบ

วิธีที่ 3 คืนค่าตัวแบ่งบรรทัดใน Outlook 2003 หรือ Outlook 2002

วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถคืนค่าการแบ่งบรรทัดที่ถูกเอาออก ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิด Outlook
 2. เปิดรายการลงรายการบัญชี
 3. คลิก'รูปแบบ'
 4. คลิกเพื่อล้างเครื่องหมายไม่ตัดข้อความ
หมายเหตุตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2007

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 287816 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 เมษายน 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbbug kbnofix kbmt KB287816 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:287816

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com