KORRIGERA: Ogrupperat index kan skadas när du kör ett komplext UPDATE-uttryck med en ledtråd NOLOCK mot en tabell i SQL Server

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2878968 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Symptom

När du kör ett komplext UPDATE -uttryck med en ledtråd NOLOCK mot en tabell i Microsoft SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2 eller SQL Server-2014 skadas ogrupperat index. Dessutom loggas följande felmeddelande i felloggen för SQL Server:

Datum>tid> spid # fel: 8646, allvarlighetsgrad: 21 status: 1.
Datum>tid> spid # det gick inte att hitta en indexpost i index-ID 3 i tabell 2102402659, i databasen 'DatabaseName>'. Det angivna indexet är skadad eller det är problem med den aktuella planen för uppdatering. Köra DBCC CHECKDB eller DBCC CHECKTABLE. Om problemet kvarstår kan du kontakta support.
Datum>tid> spid # använda 'dbghelp.dll' version '4.0.5'
Datum>tid> spid # ** dumpa tråd - spid = 0, EG = 0x0000000BD70624C0
Datum>tid> spid # *** Stack Dump som skickas till Y:\MSSQL\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\LOG\SQLDump0003.txt
Date>Time> spid # * *******************************************************************************
Datum>tid> spid # *
Datum>tid> spid # * BÖRJA STACKEN DUMPA:
Datum>tid> spid # * datum>tid> spid #
Datum>tid> spid # *
Datum>tid> spid # * CPerIndexMetaQS::ErrorAbort - Index skadas
Datum>tid> spid # *

Observera
du kan använda en ledtråd NOLOCK för källtabeller i ett uttryck. Men kan inte du använda en ledtråd NOLOCK tabeller i ett uttryck.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom NOLOCK tips gör frågan att läsa värdena i tabellen fel när frågan läser samma värden flera gånger.

Lösning

Problemet korrigerades först i följande kumulativ uppdatering av SQL Server.

Kumulativ uppdatering 1 för SQLServer 2014

Kumulativ uppdatering 11 för SQLServer 2012

Kumulativ uppdatering 7 för SQL Server 2012 SP1

Kumulativ uppdatering 13 för SQL Server 2008 SP3

Kumulativ uppdatering 9 för SQL Server 2008 R2 SP2

Om samlade uppdateringar för SQL Server

Dölj bildenVisa bilden
assets folding start collapsed
Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingick i den tidigare kumulativa uppdateringen. Checka ut de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:
Dölj bildenVisa bilden
assets folding end collapsed

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Egenskaper

Artikel-id: 2878968 - Senaste granskning: den 22 april 2014 - Revision: 5.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 på följande plattformar
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
Nyckelord: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2878968 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 2878968

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com