คำอธิบายของ Update Rollup 4 สำหรับ System Center 2012 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2879276 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายปัญหาที่ได้รับการแก้ไขใน 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft System Center 2012 Service Pack 1 (SP1) นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับ 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ SP1 System Center 2012

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตัวควบคุมโปรแกรมประยุกต์ (KB2887822)

ปัญหาที่ 1
คุณไม่สามารถดู หรือรีสตาร์ทเครื่องเสมือน Microsoft Azure ที่อยู่ในสถานะหยุดทำงาน(deallocated)

ปัญหาที่ 2
แสดงขนาดของเครื่องจักร A6 และ a7 วาง Microsoft Azure เสมือน มีขนาดของ "Unknown"

ปัญหาที่ 3
รูปภาพสำหรับเครื่องเสมือน Microsoft Azure จะแสดงรายการเมื่อรูปไม่พร้อมใช้งานในพื้นที่ที่เลือก

การตัดสินค้าจากคลัง 4
คุณไม่สามารถระบุผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลเมื่อมีการปรับใช้เครื่องเสมือน Microsoft Azure

ตัวจัดการการดำเนินงาน (KB2880799)

ปัญหาที่ 1
เมื่อคุณพยายามเรียกใช้สคริปต์ใน Windows PowerShell หรือโมดูลในสภาพแวดล้อม AllSigned คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

สคริปต์ของ PowerShell ล้มเหลวโดยมีข้อยกเว้นที่ด้านล่าง

System.Management.Automation.CmdletInvocationException: การตรวจสอบ AuthorizationManager ล้มเหลว


ปัญหาที่ 2
จะไม่แสดงในแดชบอร์ด GSM แมปจุดที่ตั้งได้เนื่องจาก มีข้อผิดพลาดการหมดเวลาของ SQL เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของตัวจัดการการดำเนินงาน

รหัสเหตุการณ์ 33333

รหัสเหตุการณ์: 33333
ประเภทของงาน: ไม่มี
แหล่งที่มา: DataAccessLayer
คำอธิบาย
ชั้นของการเข้าถึงข้อมูลปฏิเสธการลองส่งใหม่บน SqlError:
คำขอ: Composite_Select_Seed_90abbed0-9744-b360-2908-8bb6e00a0e63
คลาส: 16
หมายเลข: 8622
ข้อความ: ตัวประมวลผลแบบสอบถามไม่สามารถสร้างแผนการสอบถามเนื่องจากคำแนะนำกำหนดไว้ในแบบสอบถามนี้ ส่งแบบสอบถามโดย ไม่ระบุคำแนะนำใด ๆ และไม่ มีการใช้การตั้งค่า FORCEPLAN


รหัสเหตุการณ์ 26319

รหัสเหตุการณ์: 26319
ประเภทของงาน: ไม่มี
แหล่งที่มา: บริการ OpsMgr SDK
คำอธิบาย
มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นขณะประมวลผล GetProjectionsByCriteria สำหรับเซสชัน ID uuid:e3999b5c-870f-42cb-9e78-f7a0850a7c29 ข้อความ id=1175.Exception: ตัวประมวลผลแบบสอบถามไม่สามารถสร้างแผนการสอบถามเนื่องจากคำแนะนำกำหนดไว้ในแบบสอบถามนี้ได้ ส่งแบบสอบถามโดย ไม่ระบุคำแนะนำใด ๆ และไม่ มีการใช้การตั้งค่า FORCEPLANข้อยกเว้นแบบเต็ม: ตัวประมวลผลแบบสอบถามไม่สามารถสร้างแผนการสอบถามเนื่องจากคำแนะนำกำหนดไว้ในแบบสอบถามนี้ ส่งแบบสอบถามโดย ไม่ระบุคำแนะนำใด ๆ และไม่ มีการใช้การตั้งค่า FORCEPLAN


ปัญหาที่ 3
มีสร้างคำอธิบายข้อความที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีการตรวจสอบเหตุการณ์การรักษาความปลอดภัย 5140 ตัวอย่างเช่น ข้อความประกอบด้วยข้อมูลไม่ถูกต้องสำหรับแหล่งที่มา พอร์ตแหล่งที่มา ชื่อ และที่ อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

การตัดสินค้าจากคลัง 4
กลุ่มที่มีเป้าหมายที่ว่างไว้เมื่อมีระบุปลายทาง นอกจากนี้ ข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกการติดตามเหตุการณ์ (.etl):

[] [Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.ServerDiscovery] [Verbose]: TemplateAgentDiscoveryProbeAction.ProcessDataItem{templateagentdiscoveryprobeaction_cs148 } ไม่พบอินสแตนซ์แอพลิเคชัน (00000000038E0B6A) สำหรับคอมโพเนนต์แอพลิเคชันถัดไปในระบบ:

การตัดสินค้าจากคลัง 5
โดยค่าเริ่มต้น เมื่อมีส่งรายงานประสิทธิภาพการทำงานทั่วไป ยุบข้อมูลวัตถุ (เช่นชื่อเซิร์ฟเวอร์ ป้ายชื่อดิสก์ และอื่น ๆ) และข้อมูลสูญหาย

การตัดสินค้าจากคลัง 6
เมื่อคุณเริ่มใช้แดชบอร์ดโหนเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 Service Pack 1 เวอร์ชั่น 32-บิต การใช้งาน CPU ใกล้ 99 เปอร์เซ็นต์ และคอนโซลอาจหยุดการตอบสนอง

การตัดสินค้าจากคลัง 7
บทบาทของผู้ใช้ที่สร้างขึ้น โดยใช้ Windows PowerShell บนระบบตามตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา แสดงเขตข้อมูลแสดงชื่อและคำอธิบายในส่วนควบคุม

การตัดสินค้าจากคลัง 8
เมื่อคุณสร้างการแทนกลุ่ม หรือ เมื่อคุณใช้แบบ cmdletadd ไปยังกลุ่ม คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:

ตัวประมวลผลแบบสอบถามที่ไม่เพียงพอทรัพยากรภายใน และไม่สามารถสร้างแผนการสอบถาม นี่คือ เหตุการณ์ไม่ค่อย และที่คาดไว้สำหรับแบบสอบถามที่ซับซ้อนมากหรือแบบสอบถามที่อ้างอิงถึงตัวเลขที่มีขนาดใหญ่มากของตารางหรือพาร์ติชัน เท่านั้น กรุณาทำแบบสอบถาม ถ้าคุณเชื่อว่า คุณได้รับข้อความนี้ โดยข้อผิดพลาด ให้ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การตัดสินค้าจากคลัง 9
เมื่อคุณเลือกวัตถุบนแดชบอร์ด คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataAccess.DataAccessDataNotFoundException: Microsoft.EnterpriseManagement.Common.UnknownDatabaseException--->อ่านข้อยกเว้นวัตถุ: ตัวประมวลผลแบบสอบถามที่ไม่เพียงพอทรัพยากรภายใน และไม่สามารถสร้างแผนการสอบถาม นี่คือ เหตุการณ์ไม่ค่อย และที่คาดไว้สำหรับแบบสอบถามที่ซับซ้อนมากหรือแบบสอบถามที่อ้างอิงถึงตัวเลขที่มีขนาดใหญ่มากของตารางหรือพาร์ติชัน เท่านั้น

การตัดสินค้าจากคลัง 10
เมื่อรันการค้นพบเครือข่าย รายการที่ซ้ำกันสำหรับอุปกรณ์เดียวกันอาจถูกเพิ่มไปยังฐานข้อมูล ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อพบหมายเลขอุปกรณ์ที่แตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์เดียวกัน

การตัดสินค้าจากคลัง 11
รายงานความพร้อมใช้งานอาจถูกแสดงเป็นว่างเปล่าเนื่องจากการvStateDailyFullรวมจะถูกส่งกลับว่างเปล่า ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าโซนเวลาบนเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลคลังสินค้าเป็นUTC + 0 X: 30

การตัดสินค้าจากคลัง 12
ตรวจสอบสุขภาพของตัวแทนโปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบได้เสมอในสถานะ "คำเตือน" ในแดชบอร์ดสุขภาพโปรแกรมช่วยแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลัง 13
แอพลิเคชันประสิทธิภาพการตรวจสอบ (APM) ไม่ทำงานเมื่อคุณปรับรุ่นเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าของตัวจัดการการดำเนินงาน

การตัดสินค้าจากคลัง 14
เว็บไซต์ไม่สามารถพบ หรือตรวจสอบในระบบที่กำลังเรียกใช้ Internet ข้อมูลบริการ 8 (IIS8) หรือ 7 การบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS7) ถ้าการผูกข้อมูล HTTP หายไปจากการกำหนดค่าเว็บไซต์

ตัวจัดการการดำเนินงาน - UNIX และ Linux ตรวจสอบ (เป็นส่วนหนึ่งของ KB2880799)

ปัญหาที่ 1
ในบางกรณี กระบวนการonitoringhost.exeMบนเซิร์ฟเวอร์จัดการอาจมีปัญหากับการละเมิดการเข้าถึง 0xc0000005 จะการตรวจสอบแฟ้มบันทึกบนคอมพิวเตอร์ UNIX และ Linux เมื่อเกิดความผิดพลาดนี้เกิดขึ้น จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดการของ UNIX หรือ Linux จะกลายเป็นการตรวจสอบ และใน "สำคัญ" รัฐ

ปัญหาที่ 2
เมื่อค้นหาคอมพิวเตอร์ Linux การค้นหาล้มเหลวในระหว่างการค้นหาความปลอดภัยของ shell (SSH) หรือชื่อระบบปฏิบัติการและรุ่นจะถูกกำหนดอย่างไม่ถูกต้อง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อหลาย * -นำแฟ้มที่มีอยู่ในไดเรกทอรี/etcและแฟ้มมีชื่อว่าระบบปฏิบัติการรุ่นได้ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ล้มเหลวในระหว่างการค้นหา SSH รหัสการออก: 2
การแสดงผลมาตรฐาน:
ข้อผิดพลาดมาตรฐาน: บรรทัด 1: ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ใกล้กับโทเค็นที่ไม่คาดคิด ' ('


ตัวจัดการการดำเนินงาน - UNIX และ Linux ตรวจสอบ (อัปเด Pack จัดการ)

ปัญหาที่ 1
Solaris คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบทรัพยากรต่าง ๆ เช่นไฟล์ระบบ ดิสก์ทางกายภาพ หรืออะแด ปเตอร์เครือข่าย มากมาย อาจไม่เพียงพอในตัวแสดงรายละเอียดแฟ้ม และไม่สามารถตรวจสอบทรัพยากร นี่เป็นผลของการจำกัดค่าเริ่มต้นผู้ใช้ Solaris กำลังต่ำเกินไปที่จะปันส่วนตัวแสดงรายละเอียดแฟ้มเพียงพอ บริษัทตัวแทนการปรับปรุงเดี๋ยวนี้แทนการจำกัดผู้ใช้เริ่มต้น ด้วยขีดจำกัดผู้ใช้สำหรับกระบวนการของบริษัทตัวแทนของ 1024

นอกจากนี้ แฟ้มบันทึกของตัวแทนตัวจัดการการดำเนินงาน (/ var/opt/microsoft/scx/log/scx.log) ประกอบด้วยข้อผิดพลาดหรือคำเตือนที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด = 24 (แนะมีไฟล์เปิดมาก)

ปัญหาที่ 2
โซน Solaris ตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับการปันส่วนของ CPU แบบไดนามิกที่มีกลุ่มทรัพยากรแบบไดนามิกอาจบันทึกข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกของบริษัทตัวแทน และส่งกลับค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของตัวประมวลผล

ปัญหานี้ใช้เพื่อกำหนดค่าเพื่อใช้กลุ่มทรัพยากรแบบไดนามิกและตั้งค่าคอนฟิกเป็น "โดยเฉพาะของ cpu" ที่เกี่ยวข้องกับ Cpu ช่วงของโซน Solaris ใด ๆ ถูกตรวจสอบ

ปัญหาที่ 3
ถ้ารายการคอนเทนเนอร์ Linux (cgroup) ที่อยู่ในไดเรกทอรี/etc/mtabข้อผิดพลาดถูกบันทึกไว้เมื่อมีการเปิดใช้การค้นหาดิสก์ที่มีอยู่จริง และดิสก์ทางกายภาพบางอย่างอาจไม่สามารถค้นพบ

นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกของตัวแทนตัวจัดการการดำเนินงาน (/ var/opt/microsoft/scx/log/scx.log):

คำเตือน [scx.core.common.pal.system.disk.diskdepend:418:29352:139684846989056] ไม่พบคีย์ 'cgroup' ในการแมป proc_disk_stats ชื่ออุปกรณ์ถูก 'cgroup'

การตัดสินค้าจากคลัง 4
ตั้งค่าคอนฟิกดิสก์ทางกายภาพที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือความล้มเหลวในการตรวจสอบดิสก์ทางกายภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ UNIX และ Linux อาจทำให้เกิดความล้มเหลวในอินสแตนซ์ดิสก์แบบลอจิคัล (ระบบไฟล์) การตรวจสอบ

การสนับสนุนใหม่ที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้
 • GNU debian/Linux 7
 • เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันจาวาองค์กร Edition (JEE):
  • IBM WebSphere 8.0
  • IBM Websphere 8.5
  • Weblogic oracle 12c

หมายเหตุ ส่วนเพิ่มเติมของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันที่ JEE จะวางจำหน่าย Pack จัดการแยกต่างหาก อย่างไรก็ตาม จะขึ้นอยู่กับการปรับปรุงตัวแทน UNIX/Linux

ผู้จัดการฝ่ายบริการ (KB2887775)

ปัญหาที่ 1
คุณได้รับเหตุการณ์ 33610 มากมายบนกฎต่าง ๆ และการบอกรับเป็นสมาชิก นอกจากนี้ ขนาดของตารางEntityChangeLogขยายเนื่องจาก มี grooming หยุดทำงาน

ปัญหาที่ 2
เมื่อคุณบังเอิญคลิกสองครั้งที่การเชื่อมโยงข้อมูลหลักของวัตถุคลาเหตุการณ์เพิ่มเติมแทนการคลิกครั้งเดียว คอนโซลล้มเหลว ถ้าคลาสออบเจ็กต์เหตุการณ์ไม่ได้ถูกขยาย คอนโซลไม่ล้มเหลวเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่การเชื่อมโยงข้อมูลหลัก

ปัญหาที่ 3
บริการที่ร้องขออาจทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่คาดคิดออกจากกิจกรรมใด ๆ ที่รวมอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่

การตัดสินค้าจากคลัง 4
เมื่อคุณมีกิจกรรมด้วยตนเองหลายที่กำหนดให้กับคุณ มุมมอง "กิจกรรมของฉัน" ในเว็บไซต์ด้วยตนเองอาจไม่แสดงรายการกิจกรรมทั้งหมด ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับจำนวนของกิจกรรมที่กำหนดให้กับคุณ อาจแสดงมุมมอง "กิจกรรมของฉัน" โดยไม่มีข้อมูลอยู่

การตัดสินค้าจากคลัง 5
เสมออาจแพจัดการอัตราแลกเปลี่ยนในสถานะของ "ความสัมพันธ์ระหว่างการพิจารณา" ซิงค์ pack จัดการงานในคอนโซล นอกจากนี้ สถานะของโหนด "จัดการ Pack" ในช่องว่างคลังสินค้าของข้อมูลเป็น "ล้มเหลว" และอาจแสดงรหัสเหตุการณ์ 33410 จากการปรับใช้แหล่งที่มา

การตัดสินค้าจากคลัง 6
ร้องขอการบริการที่ถูกยกเลิกในระหว่างการดำเนินการด้วยตนเองถูกกำหนดอย่างไม่ถูกต้องเป็น "เสร็จสมบูรณ์" เมื่อควรทำเครื่องหมายเป็น "ยกเลิก"

การตัดสินค้าจากคลัง 7
เมื่อมีสร้างอินสแตนซ์ใหม่SqlNotificationRequestแถวใหม่จะถูกสร้างขึ้นในมุมมองsys.conversation_endpointsแค็ตตาล็อกที่มีสถานะ = "คำว่า CO" เนื่องจากคลาสSqlNotificationRequestมีวิธีใด ๆ ในการปิดการสนทนาให้สอดคล้องกัน การดูแค็ตตาล็อกsys.conversation_endpointsขยายตัวอย่างรวดเร็วไปเป็นตัวเลขที่มีขนาดใหญ่มาก

การตัดสินค้าจากคลัง 8
ร้องขอการบริการที่จะระงับทำเครื่องหมายเป็น "เสร็จสมบูรณ์" ไม่ถูกต้อง

การตัดสินค้าจากคลัง 9
เป็นระยะ ๆ แฟ้มที่แนบมาจะถูกบันทึก ด้วยไบต์เป็นศูนย์ (0) ในฐานข้อมูล เรกคอร์ดแฟ้มที่แนบมาแสดงขนาดของข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกับชื่อแฟ้มเป็นต้น แต่ไม่มีข้อมูลจริงที่บันทึกลงในฐานข้อมูล

การตัดสินค้าจากคลัง 10
ผู้จัดการฝ่ายบริการไม่สามารถจับสถานะล้มเหลวในการเรียกใช้ runbooks Runbook กิจกรรมยังคงอยู่ "ในระหว่างดำเนินการ" ดังนั้นแม้ว่า runbooks จะถูกเรียกใช้ได้เสร็จสิ้นแล้วกับสถานะ "ล้มเหลว"

การตัดสินค้าจากคลัง 11
หลังจากที่ผู้จัดการฝ่ายบริการ 2012 รุ่นก่อนหน้า Service Pack 1 มุมมองผู้อยู่ในอุปการะบริการภายใต้บริการทางธุรกิจจะไม่แสดงอย่างถูกต้องไว้ นอกจากนี้ สร้าง หรือแก้ไขการบริการธุรกิจใหม่ โดยการเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งรายการตั้งค่าคอนฟิกเป็น "บริการผู้อยู่ในอุปการะ" ข้อมูลธุรกิจบริการจะไม่ถูกบันทึกไว้

การตัดสินค้าจากคลัง 12
กิจกรรมอื่นในการร้องขอการบริการอาจเริ่มการทำงานให้เรียกใช้แม้ว่ากิจกรรมปัจจุบันยังไม่เสร็จสิ้น

การตัดสินค้าจากคลัง 13
เมื่อเพิ่มลงในกิจกรรมการตรวจทานผู้ตรวจทาน การแจ้งเตือนลำดับงานอาจไม่ทำงานทุกครั้ง นอกจากนี้ คุณได้รับรหัสเหตุการณ์ 33880

การตัดสินค้าจากคลัง 14
หลังจากเว็บไซต์แบบบริการตนเองจะอัพเกรดเป็น Service Pack 1 รายการแบบง่าย ๆ ไม่ปกติ ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกแบบหล่นลงที่ถูกเลือกในรายการแบบธรรมดาไม่ได้ยกเลิกการเลือกเมื่อมีเลือกตัวเลือกอื่น

การตัดสินค้าจากคลัง 15
การปรับปรุงนี้เปิดใช้งาน "เรียกใช้เป็น" บัญชีสำหรับใช้กับตัวเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยน

การตัดสินค้าจากคลัง 16
เมื่อผู้จัดการฝ่ายบริการทำงานที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้เครื่องมือการเขียนแก้ของ PowerShell เวิร์กโฟลว์ทำงาน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

System.Exception: กำลังโหลดจัดการชนิดโมดูลในแอสเซมบลี " Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.PowerShell วัฒนธรรม ="

ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2887779, KB2888944 และ KB2888946)

ปัญหาที่ 1
สำหรับเซิร์ฟเวอร์แฟ้มออกมาตราส่วน ถ้าโหนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มหนึ่งอยู่ในสถานะออฟไลน์ ตัวจัดการเครื่องเสมือนไม่สามารถค้นหา หรือลงทะเบียนการแบ่งปันแฟ้มมาตราส่วนออก

ปัญหาที่ 2
ตัวจัดการเครื่องเสมือนไม่สามารถปรับใช้ส่วนกำหนดค่าพอร์ตถ้าถึงขนาดสูงสุดของส่วนกำหนดค่าพอร์ตอย่างใดอย่างหนึ่ง

ปัญหาที่ 3
การบริการตัวจัดการเครื่องเสมือนล้มเหลวเมื่อไม่มีค่าว่างเปล่าสำหรับตัวนับvNICperf

การตัดสินค้าจากคลัง 4
ไม่สามารถกำหนด โดยใช้การตั้งค่าบริการเป็นบัญชี "RunAs" และไม่สนับสนุนการตรวจสอบสำหรับการปรับสมดุลการโหลดเครือข่าย

การตัดสินค้าจากคลัง 5
ไม่สามารถสร้างเครื่องเสมือนใหม่จากเครื่องเสมือนไลบรารีถ้าสูงไลบรารีที่มีสแนปช็อตอยู่

การตัดสินค้าจากคลัง 6
ในบางกรณี ถ้าผู้นำเข้าผู้ใช้อินเทอร์เฟซสำหรับ add-in แบบ ผู้ใช้อาจไม่สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือนได้เนื่องจากคุณสมบัติPowerShellContextเป็น null

การตัดสินค้าจากคลัง 7
System Center 2012 Service Pack 1 เครื่องเสมือน Manager ไม่สามารถถอนการติดตั้งถ้า Update Rollup ใด ๆ ก่อนหน้านี้ถูกนำไปใช้กับระบบ

การตัดสินค้าจากคลัง 8
การสร้างเครื่องเสมือนล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัติVMNetworkServiceSetting

การตัดสินค้าจากคลัง 9
การปรับใช้เครื่องเสมือนใหม่พร้อมกับดิสก์แบบพาส-ทรูหลายอาจล้มเหลวเนื่องจากตัวจัดการเครื่องเสมือนไม่พบไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบหรือระบบระหว่างการติดตั้งบริการเสมือนแขก

การตัดสินค้าจากคลัง 10
การบริการตัวจัดการเครื่องเสมือนอาจมีปัญหาเมื่อพยายามค้นหาเครื่องเสมือนบนเครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SAN) เฉพาะที่เก็บ

การตัดสินค้าจากคลัง 11
ในบางกรณี ตัวจัดการเครื่องเสมือนไม่สามารถปรับปรุงโฮสต์ VMWare การเครื่องเสมือนหรือข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย

การตัดสินค้าจากคลัง 12
ตัวจัดการเครื่องเสมือนพยายามตั้งค่ารหัสเป็นเสมือนเครือข่ายท้องถิ่น (VLAN) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเครื่องเสมือนเครือข่าย (เครือข่าย VM) หรือเครือข่ายย่อยเครื่องเสมือน (VM subnet) ของอะแดปเตอร์เครือข่าย

การตัดสินค้าจากคลัง 13
เมื่อคุณย้ายเก็บข้อมูลของออนไลน์พร้อมใช้งานสูงเครื่องเสมือน (HAVM), ไม่มีการปรับปรุงทรัพยากรคลัสเตอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูล

การตัดสินค้าจากคลัง 14
ตัวจัดการเครื่องเสมือนอาจรายงานการใช้งาน CPU 0 - เปอร์เซ็นต์หรือ 0 กิโลไบต์ (KB) หน่วยความจำที่พร้อมใช้งานบนโฮสต์ Hyper-V

การตัดสินค้าจากคลัง 15
โยกย้ายคลัสเตอร์ซึ่งกันและกันล้มเหลว หรือถูกยกเลิกทำความสะอาดทรัพยากรเครื่องเสมือนที่พร้อมใช้งานสูง (HAVM) ที่เหลือในคลัสเตอร์เป้าหมาย

การตัดสินค้าจากคลัง 16
การบริการตัวจัดการเครื่องเสมือนอาจล้มเหลวเนื่องจากการละเมิดคีย์นอกในตารางtbl_ADHC_FibrePort ซึ่งอาจมีสาเหตุจากพอร์ตที่ถูกลบโดยตัวจัดการเครื่องเสมือนก่อนที่จะเพิ่มการแมป

ฉบับที่ 17
รายงานการคาดการณ์ไม่ทำงานถ้าคุณใช้ Microsoft SQL Server วิเคราะห์บริการ (SSAS) 2012

ฉบับที่ 18
ภาษาพื้นเมืองโพรโทคอลการบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMB) แสดงอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีแนบเครือข่าย 30,000 เมื่อรันตัวจัดการเครื่องเสมือนบนระบบภาษาเยอรมัน

การตัดสินค้าจากคลัง 19
คุณได้พยายามสร้างเครื่องเสมือน โดยใช้แม่แบบเครื่องเสมือน เมื่อคุณใช้บางเฉพาะเสมือนฮาร์ดดิสก์ (VHDs), การสร้างเครื่องเสมือนอาจล้มเหลวในการ "ติดตั้งคอมโพเนนต์ VM " ขั้นตอนได้

การตัดสินค้าจากคลัง 20
VMware แม่แบบการนำเข้าจากคอนโซล 1 ของ Service Pack 2012 ตัวจัดการเครื่องเสมือนที่จะถูกลบออกจากคอนโซลการจัดการเครื่องเสมือนจะปรากฏอยู่ในสถานะ "หายไป"

การตัดสินค้าจากคลัง 21
เมื่อมีใช้ช่องสัญญาณ Windows สื่อสารพื้นฐาน (WCF) หลังจากมีการยกเลิก การบริการตัวจัดการเครื่องเสมือนอาจสุดล้มเหลว

การตัดสินค้าจากคลัง 22
คุณโยกย้ายเครื่องเสมือนกับการโยกย้ายที่ถ่ายทอดสด ถ้าคุณย้ายเครื่องเสมือนกับการโยกย้ายหยุดแล้ว (ตัวอย่างเช่น สถานที่เก็บต้นฉบับไม่อยู่ในโฮสต์เป้าหมาย), การโยกย้ายล้มเหลว นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การเปลี่ยนที่เก็บเพจจิ้งสมาร์ทสำหรับเครื่องเสมือนล้มเหลว

การตัดสินค้าจากคลัง 23
คุณเปลี่ยนแปลงที่ต้องการเจ้าของและเจ้าของสามารถตั้งค่าของเครื่องเสมือน (HAVM) ที่พร้อมใช้งานสูง เมื่อคุณย้าย HAVM จากคลัสเตอร์ไปยังโฮสต์แบบสแตนด์อโลน ตัวจัดการเครื่องเสมือนบริการอาจล้มเหลว

การตัดสินค้าจากคลัง 24
เมื่อคุณรันการแปลง (P2V) ที่ทางกายภาพเป็นแบบเสมือนหรือเสมือนเพื่อแปลงเสมือน (V2V), ตัวช่วยสร้างการแปลงควรใช้พารามิเตอร์เครือข่าย (เครือข่าย VM) เครื่องเสมือนใน cmdlet อะแดปเตอร์เครือข่ายตัวแทนพารามิเตอร์เครือข่ายแบบลอจิคัล

การตัดสินค้าจากคลัง 25
Unmasking หมายเลขหน่วยทางลอจิคัล (พร้อม) ไปยังโฮสต์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไดรฟ์ fibre Channel - SM_RC_NOT_ENOUGH_SPACE

การตัดสินค้าจากคลัง 26
คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณเพิ่มกลุ่มการจัดเก็บตัวจัดการเครื่องเสมือน ปัญหานี้เกิดขึ้นหากหมายเลขหน่วยทางลอจิคัล (พร้อม) ของกลุ่มการจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการจัดเก็บหลาย

การตัดสินค้าจากคลัง 27
หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย Microsoft .NET Framework 2840632 บางส่วนของตัวควบคุม (UI) ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจไม่ทำงาน

การตัดสินค้าจากคลัง 28
บริการที่ปรับใช้ก่อนใช้ 3 ค่าสะสมของการปรับปรุงสำหรับ System Center 2012 Service Pack 1 ให้บริการอาจล้มเหลวหลังจาก 3 ค่าสะสมของการปรับปรุงถูกนำไปใช้


วิธีการขอรับ และติดตั้ง 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ System Center 2012 Service Pack 1

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แพคเกจการปรับปรุงพร้อมใช้งานจาก Microsoft

คำแนะนำในการติดตั้ง

วิธีการติดตั้งตัวจัดการการดำเนินงาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ปัญหาที่ทราบสำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้
 • หลังจากที่คุณติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงในบทบาททั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Service Pack 2012 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบ 1 (ยกเว้นในบทบาทตัวแทนและเกตเวย์), โปรแกรมปรับปรุงไม่ปรากฏในรายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'
 • หลังจากใช้การปรับปรุงสะสม 4 คอนโซลการจัดการการดำเนินงานได้เพื่อให้สามารถเปิดอีกครั้งเพื่อที่จะใช้ fix Pack จัดการสิ่งที่แนบมาแจ้งเตือน
 • หลังจากที่คุณติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง หมายเลขรุ่นของคอนโซลจะไม่เปลี่ยนแปลง
 • ถ้าแพคเกจการปรับปรุงตรวจสอบชุดเก็บรวบรวมบริการติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และติดตั้งแล้ว จะไม่มีรันสคริปต์การอัพเกรดฐานข้อมูลที่จะรวมอยู่ในการปรับปรุงนี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรุ่นของฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงบริการคอลเลกชันการตรวจสอบครั้งแรก ซึ่งอาจทำให้เซิร์ฟเวอร์ปัญหาถ้าพาร์ติชันถูกนำมาใช้ใหม่ในขณะที่พาร์ติชันจะยังคงอยู่ในตำแหน่ง

  เมื่อต้องการปิดพาร์ติชันด้วยตนเอง โดยใช้ Microsoft SQL Server เมนท์สตูดิโอ ปรับปรุงบริการคอลเลกชันการตรวจสอบฐานข้อมูลการค้นหา และเรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้ในหน้าต่างตัวแก้ไขแบบสอบถาม:

  begin tran
        
  -- mark all active partitions for closing
  if (select count(*) from dtPartition where Status = 0) > 0
    update dtPartition set Status = 1 where Status = 0
  commit tran

  การสร้างพาร์ติชันใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. หยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ชุดเก็บรวบรวมการตรวจสอบ (AdtServer)
  2. เรียกใช้สคริปต์
  3. เริ่มบริการ AdtServer

 • หลังจากที่คุณติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงบนเว็บคอนโซล คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน Internet Explorer:

  ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ใน ' / OperationsManager' แอพลิเคชัน

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิด และเริ่ม Internet explorer ใหม่แล้ว

หมายเหตุการติดตั้ง
 • แพ็คเกจการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจาก Microsoft Update ในภาษาต่อไปนี้:
  • จีนฮ่องกง Hong (HK)
  • จีนประยุกต์ (ภาษาจีนประยุกต์)
  • จีนดั้งเดิม (ภาษาจีนดั้งเดิม)
  • เช็ก (CSY)
  • ดัตช์ (NLD)
  • ภาษาอังกฤษ (นู)
  • ภาษาฝรั่งเศส (FRA)
  • ภาษาเยอรมัน (DEU)
  • ฮังการี (HUN)
  • อิตาลี (ITA)
  • ญี่ปุ่น (JPN)
  • เกาหลี (KOR)
  • โปแลนด์ (POL)
  • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล) (PTB)
  • ภาษาโปรตุเกส (โปรตุเกส) (PTG)
  • รัสเซีย (RUS)
  • สเปน (ESN)
  • สวีเดน (SWE)
  • ตุรกี (TUR)
 • คอมโพเนนต์บางภาษากลาง และโปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์เหล่านี้จะไม่ถูกปรับเปลี่ยน
 • คุณต้องเรียกใช้โปรแกรมปรับปรุงในฐานะผู้ดูแล
 • ถ้าคุณไม่ต้องการการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงคอนโซล ปิดคอนโซลก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงสำหรับบทบาทคอนโซล
 • เมื่อต้องการเริ่มอินสแตนซ์ใหม่ของ Microsoft Silverlight ล้างแคชของเบราว์เซอร์ที่ใน Silverlight และเริ่มการทำงานของ Silverlight
 • อย่าติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงทันทีหลังจากที่คุณติดตั้ง SP1 System Center 2012 เซิร์ฟเวอร์ มิฉะนั้น รัฐบริการสุขภาพอาจไม่สามารถเริ่มต้น
 • ถ้าเปิดใช้งานการควบคุมบัญชีผู้ใช้ เรียกใช้.msp ปรับปรุงแฟ้มจากพร้อมท์คำสั่ง
 • คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบบนอินสแตนซ์ฐานข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลในการดำเนินงานและคลังสินค้าข้อมูลจะใช้การอัพเดตกับฐานข้อมูลเหล่านี้
 • การเปิดใช้งานเว็บคอนโซลแก้ไข เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:

  <machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionkey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"></machineKey>

  หมายเหตุ เพิ่มบรรทัดใต้ส่วน<system.web>ตามที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  </system.web>
  911722 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าถึงหน้าเว็บ ASP.NET ที่มี ViewState ที่เปิดใช้งานหลังจากที่คุณอัพเกรดจาก ASP.NET 1.1 ASP.NET 2.0

ใบสั่งการติดตั้งที่ได้รับการสนับสนุน

เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ในลำดับต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงในโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:
  • เซิร์ฟเวอร์การจัดการหรือเซิร์ฟเวอร์
  • เซิร์ฟเวอร์ของเกตเวย์
  • เซิร์ฟเวอร์รายงาน
  • คอมพิวเตอร์บทบาทของเซิร์ฟเวอร์คอนโซลเว็บ
  • คอมพิวเตอร์บทบาทของคอนโซลการดำเนินงาน
 2. นำเข้าชุดจัดการด้วยตนเอง
 3. ใช้การปรับปรุงตัวแทนบริษัทตัวแทนการติดตั้งด้วยตนเอง หรือกดดูจาก Pending ติดตั้งในคอนโซลการดำเนินงาน

หมายเหตุ
 • ติดตั้งแพคเกจรวบรวมโปรแกรมปรับปรุงบนตัวแทนก่อน หรือหลัง จากที่คุณติดตั้งแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุงในโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์
 • ถ้าเปิดใช้งานคุณลักษณะการเชื่อมต่อ MG/Tiering ปรับปรุงระดับที่ด้านบนของคุณลักษณะการเชื่อมต่อ MG/Tiering ก่อน ปรับปรุงแฟ้ม 4 ค่าสะสมมีรุ่น9538.1084

ข้อมูลการติดตั้ง

เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม และขยายแฟ้มที่มีอยู่ในแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ Microsoft Update ให้สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง Microsoft Update จัดเตรียมโปรแกรมปรับปรุงที่เหมาะสมตามคอมโพเนนต์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
 2. ใช้แฟ้ม MSP เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

  หมายเหตุ แฟ้ม MSP จะรวมอยู่ในแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง ใช้แฟ้ม MSP ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ตัวอย่างเช่น ถ้าเว็บคอนโซลและบทบาทของคอนโซลติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์จัดการ ใช้แฟ้ม MSP บนเซิร์ฟเวอร์จัดการ ใช้หนึ่งไฟล์ MSP บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับแต่ละบทบาทเฉพาะที่เก็บเซิร์ฟเวอร์
 3. เรียกใช้สคริปต์ Datawarehouse SQL flowing บนเซิร์ฟเวอร์ Datawarehouse เทียบกับฐานข้อมูล OperationsManagerDW:

  UR_Datawarehouse.sql

  หมายเหตุ เส้นทางของแฟ้มสคริปต์นี้จะเป็นดังนี้:
  %SystemDrive%\Program Manager\Server SP1\Operations 2012 ศูนย์ Files\System \SQL สคริปต์สำหรับการอัพเด Rollups\

 4. นำเข้าชุดจัดการต่อไปนี้:
  • Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceProfiling.mpb ซึ่งมีการอ้างอิงต่อไปนี้ที่สามารถใช้ได้:
   • Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceCollectorInstallation.mpb ซึ่งควรติดตั้งจากสื่อ SCOM 2012 SP1
   • Microsoft.Windows.InternetInformationServices.Common.mpb ซึ่งควรติดตั้งจากแค็ตตาล็อกออนไลน์ที่มี
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Image.Library.mp

  หมายเหตุ แพคการจัดการรวมอยู่ในการปรับปรุงคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ในเส้นทางต่อไปนี้:

  ศูนย์ Files\System %SystemDrive%\Program 2012 SP1\Operations Manager\Server\Management ชุดรวมสำหรับระบบ

ถอนการติดตั้งข้อมูล

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุง รันคำสั่งต่อไปนี้:

msiexec / ถอนการติดตั้ง PatchCodeGuid /package RTMProductCodeGuid

หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ RTMProductCodeGuid ตัวยึดตำแหน่งแทน Guid ดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คอมโพเนนต์RTMProductCodeGuid
เซิร์ฟเวอร์{8070C91C-7D7C-4DAD-88B1-0966EEA9A8FE }
คอนโซล (AMD64){5142AB0B-73E3-4AD3-9D0F-65B3D9026769 }
คอนโซล (x86){358C8AF0-25BB-425A-A4E6-7ADE54ED4736 }
การรายงาน{A2D27C0E-181D-4955-B95D-D3FB651E6AF7 }
WebConsole (AMD64){5ED945BA-2BDD-4567-804E-8D3D2DB5CC9B }
ACS{3E7464F7-A468-44E1-9A95-58349E022EAE }
ตัวแทน (AMD64){8B21425D-02F3-4B80-88CE-8F79B320D330 }
ตัวแทน (x86){387306D9-78CE-4E0E-B952-28A50CC8B3EE }
ตัวแทน (IA-64){F3DDB021-89BC-464F-9107-69E2547D08FD }
เกตเวย์{80C2A57A-4193-4800-AA27-CD79553FE9DF }
SCX-ACS (AMD64){B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5 }
SCX-ACS (x86){B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5 }

นอกจากนี้ PatchCodeGuid ตัวยึดตำแหน่งแทน Guid ดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
PatchCodeคอมโพเนนต์CPUภายในเครื่อง
{D154E2E1-9A65-4229-9D80-E0E3024BC810 }ตัวแทนAMD64สั้น
{6C7440B8-7121-4A86-B110-13EF5496483A }เซิร์ฟเวอร์AMD64สั้น
{7D7FCCF6-498A-4C52-84E4-4A6CF7BF142D }เกตเวย์AMD64สั้น
{EDE39D87-2031-4BB9-85CF-DA4D5CC60E62 }WebConsoleAMD64สั้น
{51573384-18AF-4F02-A234-159F87189BE2 }คอนโซลAMD64สั้น
ACSAMD64สั้น
{84120BBF-60A6-4D36-8715-A30439C44303 }ตัวแทนIA-64สั้น
{D5F05640-DBE7-4C4C-B26B-45F718851972 }ตัวแทนx 86สั้น
{2E46DFE1-C2AD-457E-9D29-E6995B816288 }คอนโซลx 86สั้น
{407BA30F-44B3-48FB-B387-13C3E7B43EF3 }คอนโซลAMD64CN
{53F0F0ED-1BD2-4C8F-A97C-2C5883058AAE }WebConsoleAMD64CN
{016C9C4D-F0AD-4294-95B7-B362328D792B }ACS AMD64CN
{08DFFED6-FBDC-45FA-8C2E-E69C366EDD1B }WebConsoleAMD64CS
{142A41C0-31F1-48F6-9DF5-F820FCBD9650 }คอนโซลAMD64CS
{107745AB-A35C-4E04-831E-DC740E935EB8 }ACS AMD64CS
{88A877D1-5636-4ABD-80ED-CFB86DCF7206 }คอนโซลAMD64DE
{9EE433ED-AFD1-4A74-9D49-7D71CAEE4414 }WebConsoleAMD64DE
{295A0AEA-3F7A-4DEC-8F4F-9D18F138C2FC }ACS AMD64DE
{6156ACB9-3C6D-4B2C-A79A-D65B372B12F0 }คอนโซลAMD64ES
{02DBC1C1-1F76-4A85-A6D2-05B04BD23312 }WebConsoleAMD64ES
{B999DF65-47FE-49C5-9039-A6B1198932C9 }ACS AMD64ES
{47C23519-937F-43F8-BE2F-9A38D2E73B95 }คอนโซลAMD64FR
{ECC3634F-3C79-465B-BFBF-ACB529289103 }WebConsoleAMD64FR
{1DBE7810-D1BD-4D7F-B742-1D46FE5D44C9 }ACSAMD64FR
{279895BC-1249-4067-A09C-01C37D6A330E }คอนโซลAMD64HU
{3472F246-4781-4CA2-A6F9-D3ACC7F450D5 }WebConsoleAMD64HU
{EF7271B1-B341-4706-B382-15312EF3D343 }ACS AMD64HU
{BCA9454A-A2C0-44A3-A457-EFD603F085EA }คอนโซลAMD64ดังกล่าว
{F9AF9CE4-C3DE-4A71-8EF2-25CB0D9B22BE }WebConsoleAMD64ดังกล่าว
{6EA78074-7F0B-454B-BA34-3F865ED0E289 }ACS AMD64ดังกล่าว
{66350179-CF0D-4788-AB86-847CEA2EEAA7 }คอนโซลAMD64JA
{14DDC92B-169A-4DB9-8BD2-1407247AEEF8 }WebConsoleAMD64JA
{5A536E8F-3485-4047-ACDF-D0F2F50E8367 }ACS AMD64JA
{944B0604-3FDF-4274-AEC5-4E440C7C471D }คอนโซลAMD64KO
{39FFBB7B-DF63-4318-AC78-B2E48FD534CC }WebConsoleAMD64KO
{6DAA05FE-8459-48E0-902C-29A88BC40516 }ACS AMD64KO
{F3DEC4D8-BE92-4E63-8B2B-E517B488D8D1 }คอนโซลAMD64NL
{7D4C18E4-6933-4674-ABCF-73FDF6E86D13 }WebConsoleAMD64NL
{448B3C24-F86F-493E-845F-76143D86EBC6 }ACS AMD64NL
{14D8B89B-4BB8-4957-B63F-3093A389D7E0 }คอนโซลAMD64PL
{D307FAC7-411B-44DE-9C0E-D7ED5C7B84B5 }WebConsoleAMD64PL
{BB68B59B-0661-4F4B-8C0E-37ECC92FC19B }ACS AMD64PL
{88E06D9A-4AA6-4A32-A799-24AA4D5AA41E }คอนโซลAMD64BR พ.
{3503B91F-A46B-4823-BCBC-29B18DFB66EF }WebConsoleAMD64BR พ.
{0053BF4F-F8FC-487A-B4C2-5C5AA3E44333 }ACS AMD64BR พ.
{6E07D642-276B-435E-A553-9C67FCC341AE }คอนโซลAMD64พ.พ.
{AF4508F0-3F7C-4409-81FE-EEF0F8FC38E0 }WebConsoleAMD64พ.พ.
{AEC6D4A0-1DFE-46EC-949F-96B288E32C7F }ACS AMD64พ.พ.
{EA7EDD78-8250-46E2-A9F4-5A786C3676A0 }ACS AMD64
{4B812C92-753A-42A4-8545-798ED84102CC }คอนโซลAMD64
{3B44791F-8E1D-4716-A2B7-FD6A1E7BA9AD }WebConsoleAMD64
{DD3FFEF9-5BD8-490A-B995-27425F5DDAF6 }ACS AMD64หอ
{6688CE64-867E-4B71-8FDC-4CE4EC2F50B7 }คอนโซลAMD64หอ
{96DE2DFF-257F-4719-8169-A77B09EE4201 }WebConsoleAMD64หอ
{7DE2DB39-2650-4E2F-B6A3-4DFD3A15E6F7 }คอนโซลAMD64TR
{6C602A22-5768-4238-B8EB-D7D72E966891 }WebConsoleAMD64TR
{9178BBF5-181A-497E-96A0-7D1A9A61378A }ACS AMD64TR
{F0CEC17E-A121-4811-8E46-C1A9012989AE }คอนโซลAMD64TW
{6EA1B46A-069B-49EA-861C-64A0DFC0EAAA }WebConsoleAMD64TW
{6CD3D625-376F-4166-9F25-4431EFBCE492 }ACSAMD64TW
{619C10BA-50D3-4A37-A650-E1FD6A3EF2BD }คอนโซลAMD64ZH-ZK
{E7076F38-2E82-4CF6-ADFD-A83C0B79F472 }WebConsoleAMD64ZH-ZK
{707D5170-2B9D-489B-8D5C-6ECAD1F5D10F }ACSAMD64ZH-ZK
{EF070153-1AA9-4EA3-A0AE-3ACE90A3DEC8 }คอนโซลx 86CN
{E4E3CC15-C757-4352-88EC-936A1D83A4D1 }คอนโซลx 86CS
{6AFDC390-6B4C-444B-85E5-15BDAD3D4A87 }คอนโซลx 86DE
{BD82B95F-3207-40D2-8354-8235D2C6D265 }คอนโซลx 86ES
{49A20079-6FD2-4476-890A-D428480B99DA }คอนโซลx 86FR
{601C5873-A4BC-46E3-8E78-7F00F220C631 }คอนโซลx 86HU
{3D5D5947-7358-408E-8002-3621DD0C4304 }คอนโซลx 86ดังกล่าว
{F3ABED6F-85EE-4085-8B45-C9DB0BA1866F }คอนโซลx 86JA
{E5A8B3F4-AB8F-410D-A2D2-25DD03B4ACD6 }คอนโซลx 86KO
{EBDA3EE9-7247-4ADD-BBF9-4F133BD4E325 }คอนโซลx 86NL
{D2C44532-A546-41AA-A4A8-D632DB4875F6 }คอนโซลx 86PL
{29FDA7C0-E7C8-45A6-82C5-246E3961E448 }คอนโซลx 86BR พ.
{079FCA89-AB6B-4923-94F3-427A036BC897 }คอนโซลx 86พ.พ.
{C605041A-13B3-4859-BDEE-D8778029C6A5 }คอนโซลx 86
{BF166F81-F9C3-4DBA-B792-7872BF4CB40E }คอนโซลx 86หอ
{DA5C926C-E1FA-4D16-B7EE-9144238453C9 }คอนโซลx 86TR
{9954A0F1-9267-408E-BF23-A7951B0CA4AC }คอนโซลx 86TW
{859B0691-3127-49C3-9777-7B3682D0D697 }คอนโซลx 86ZH-ZK

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
UNIX ตัวจัดการการดำเนินงานและ Linux ตรวจสอบวิธีการติดตั้งชุดและตัวแทน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการติดตั้งชุดปรับปรุงที่ตรวจสอบและตัวแทนสำหรับระบบปฏิบัติการ UNIX และ Linux ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้ 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงของ System Center 2012 Service Pack 1 – สภาพแวดล้อมของตัวจัดการการดำเนินงาน
 2. ดาวน์โหลดชุดจัดการการปรับปรุงจากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  ตรวจสอบชุดสำหรับ UNIX และระบบปฏิบัติการ Linux system Center

 3. ติดตั้งแพ็คเกจการปรับปรุง pack จัดการเพื่อขยายแฟ้ม pack จัดการ
 4. นำเข้าชุดจัดการ Microsoft.Unix.Library ปรับปรุงแล้ว (จากโฟลเดอร์ \2012 SP1\), กลุ่ม pack จัดการ Microsoft.Unix.LogFile.Library กลุ่ม pack จัดการ Microsoft.Unix.ShellCommand.Library กลุ่ม pack จัดการ Microsoft.Unix.Process.Library และชุดจัดการไลบรารีเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Linux หรือ UNIX ที่คุณกำลังตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของคุณ

  หมายเหตุ แพคการจัดการ Microsoft.Linux.Universal จะอยู่ในโฟลเดอร์ \2012 SP1\ ด้วย
 5. นำเข้าชุดจัดการการปรับปรุงสำหรับแต่ละเวอร์ชัน Linux หรือ UNIX ที่คุณกำลังตรวจสอบในสภาพแวดล้อมของคุณ
 6. อัพเกรดแต่ละตัวแทนเป็นรุ่นล่าสุด โดยใช้ cmdlet อัพเด SCXAgent Windows PowerShell หรือ UNIX/Linux ของบริษัทตัวแทนการปรับรุ่นตัวช่วยสร้างในบานหน้าต่างจัดการของคอนโซลการดำเนินงาน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
คำแนะนำในการติดตั้งตัวจัดการบริการ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงการจัดการการบริการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการทั้งหมดก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ ตัวอย่างเช่น ออกจากคอนโซลการจัดการการบริการ การเชื่อมโยงเว็บไซต์ด้วยตนเอง และเครื่องมือการเขียนแก้
 2. ดาวน์โหลดการปรับปรุงตัวจัดการการบริการไปยังโฟลเดอร์เป้าหมาย
 3. ในโฟลเดอร์เป้าหมาย คลิกขวาแฟ้มSCSM2012_CU_KB2887775_AMD64_7.5.2905.158.exeหรือแฟ้มSCSM2012_CU_KB2887775_ _i386_7.5.2905.158.exeตามความเหมาะสมสำหรับระบบของคุณ แล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
 4. ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง

เมื่อต้องการตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดรายการโปรแกรมและคุณลักษณะในแผงควบคุม
 2. คลิกดูโปรแกรมปรับปรุงที่ติดตั้งไว้
 3. ถ้าสินค้าต่อไปนี้ถูกแสดงรายการ จากนั้นโปรแกรมปรับปรุงนี้มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว:

  โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Microsoft System Center ตัวจัดการบริการ (SCSM2012_CU_KB2887775)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
คำแนะนำในการติดตั้งตัวจัดการเครื่องเสมือน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ปัญหาที่ทราบสำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

คุณไม่สามารถใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้กับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้การปรับปรุง Rollup 1 สำหรับ System Center 2012 Service Pack 1 การติดตั้ง 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ System Center 2012 Service Pack 1 เครื่องเสมือนผู้จัดการ คุณจำเป็นต้องถอนการติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ System Center 2012 Service Pack 1 เครื่องเสมือนผู้จัดการออกจากระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบล็อก System Center ที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://blogs.technet.com/b/scvmm/archive/2013/04/23/update-on-system-center-2012-sp1-update-rollup-2-ur2-for-virtual-machine-manager.aspx


หมายเหตุ มีอยู่ไม่มีปัญหาเมื่อคุณปรับปรุงสะสม 4 นำไปใช้กับระบบที่กำลังทำงานอยู่ 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ System Center 2012 Service Pack 1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

แฟ้มที่ปรับปรุงในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสม 4

แฟ้มต่อไปนี้มีการปรับปรุงใน 4 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ System Center 2012 Service Pack 1
ตัวควบคุมโปรแกรมประยุกต์ (KB2887822)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
การ Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Azure.exe Controller\api\bin\ 2012\App system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft 752,8881.0.1605.0
การ Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.VMM.exe Controller\api\bin\ 2012\App system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft499,4481.0.1605.0
การ Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.exe Controller\api\bin\ 2012\App system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft185,5921.0.1605.0
การ Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.SpfVMM.exe Controller\api\bin\ 2012\App system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft685,8161.0.1605.0
%PROGRAMFILES%\Microsoft Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common.dll Controller\api\bin\ 2012\App ของ system Center170,7441.0.1605.0
Controller\wwwroot\Default.htm 2012\App system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft3,099ไม่เกี่ยวข้อง
Controller\wwwroot\Configuration\ModulesCatalog.xaml 2012\App system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft14,666

ไม่เกี่ยวข้อง
Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.9\SelfServiceUser.xap 2012\App system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft761,972ไม่เกี่ยวข้อง
%PROGRAMFILES%\Microsoft Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.9\UI 2012\App system CenterAdministrator.xap242,274ไม่เกี่ยวข้อง
%PROGRAMFILES%\Microsoft Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.9\UI 2012\App system CenterJobs.xap216,630ไม่เกี่ยวข้อง
Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.9\Management.Core.xap 2012\App system Center %PROGRAMFILES%\Microsoft220,753ไม่เกี่ยวข้อง
%PROGRAMFILES%\Microsoft Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.9\UI 2012\App system CenterProductOverview.xap322,786ไม่เกี่ยวข้อง
%PROGRAMFILES%\Microsoft Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.9\UI 2012\App system CenterRbac.xap230,689ไม่เกี่ยวข้อง
%PROGRAMFILES%\Microsoft Controller\wwwroot\ClientBin\1.0.1.9\UI 2012\App system CenterShell.xap2,874,777ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ปรับปรุงตัวจัดการการดำเนินงาน (KB2880799)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
AdtPerf.dll 78,552 ไบต์ 7.0.9538.1084
AdtServer.exe 101,080 ไบต์ 7.0.9538.1084
AdtSrvDll.dll 477,912 ไบต์ 7.0.9538.1084
AdvisorConnector.dll 334,848 ไบต์ 7.0.9538.1084
Aggregation.dll 300,760 ไบต์ 7.0.9538.1084
AggregationCommon.dll 64,216 ไบต์ 7.0.9538.1084
AntiXssLibrary.dll 134,872 ไบต์ 7.0.9538.1084
ARCore.dll 708,824 ไบต์ 7.0.9538.1084
ClientEventHandlerV56.dll 202,456 ไบต์ 7.0.9538.1084
ClientShared.dll 206,336 ไบต์ 7.0.9538.1084
CLRXMonitorHandlerV4.dll 372,952 ไบต์ 7.0.9538.1084
CLRXMonitorHandlerV51.dll 136,408 ไบต์ 7.0.9538.1084
ConnectorBridge_x64.dll 78,552 ไบต์ 7.0.9538.1084
CSMAMonitorHandlerV5.6.dll 156,376 ไบต์ 7.0.9538.1084
CSMPMonitorHandlerV5.6.dll 267,992 ไบต์ 7.0.9538.1084
CSMXMonitorHandlerV5.dll 221,912 ไบต์ 7.0.9538.1084
EventCommon.dll 363,224 ไบต์ 7.0.9538.1084
HandlerBase.dll 293,592 ไบต์ 7.0.9538.1084
HandlerBaseV5.dll 39,640 ไบต์ 7.0.9538.1084
HealthServiceRuntime.dll 319,192 ไบต์ 7.0.9538.1084
IDatabaseInfoProvider.dll 37,080 ไบต์ 7.0.9538.1084
Interop.Shell32.dll 56,024 ไบต์ 7.0.9538.1084
ISEManager.dll 10,968 ไบต์ 7.0.9538.1084
ISEMHandler.dll 14,552 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Management.DataProviders.dll 591,064 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.AgentModules.dll 91,352 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.AlertAttachment.Modules.dll 74,456 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.AlertAttachment.ServerModules.dll 32,472 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.ApplicationCompatibilityCheck.dll 48,344 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.IntelliTraceConvertor.Modules.dll 39,128 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.IntelliTraceProfiling.Modules.dll 29,912 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.LibraryConfigManager.dll 241,880 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.ServerDiscovery.dll 248,536 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.ServerModules.DataTransfer.dll 30,936 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.ServerModules.DataTransferInterfaces.dll 21,208 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Apm.ServerModules.dll 55,512 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.PowerShell.dll 88,792 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.Components.dll 1,135,832 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.Console.exe 4,666,584 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.DataProviders.dll 415,960 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Apm.Common.dll 330,968 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Apm.DataClasses.dll 158,424 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll 1,026,776 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.MonitoringViews.dll 1,810,136 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 1,772,760 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll 496,856 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll 108,248 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.WebConsole.dll 98,520 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.RuntimeService.dll 395,992 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Administration.dll 4,467,416 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.dll 9,906,904 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll 2,809,560 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.ManagementServices.AppDiagnostics.IntelliTraceConvertor.dll 70,360 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll 457,432 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.Mom.ServiceCommon.dll 27,864 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.MOM.UI.Components.dll 6,142,680 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.SystemCenter.Advisor.Internal.dll 65,240 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.SystemCenter.Advisor.Internal.mpb 143,360 ไบต์ ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb 114,688 ไบต์ ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.Apm.Infrastructure.Monitoring.mp 60,120 ไบต์ ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.Apm.Infrastructure.mpb 933,888 ไบต์ ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.Apm.Library.mpb 831,488 ไบต์ ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp 723,672 ไบต์ ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Reports.mp 56,024 ไบต์ ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ServiceLevel.Report.Library.mp 211,672 ไบต์ ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.Image.Library.mp 1,125,080 ไบต์ ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceProfiling.mpb 131,072 ไบต์ ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll 647,384 ไบต์ 7.0.9538.1084
Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb 126,976 ไบต์ ไม่เกี่ยวข้อง
MOMAdvisorMsgs.dll 31,448 ไบต์ 7.0.9538.1084
MOMAgentInstaller.exe 365,272 ไบต์ 7.0.9538.1084
MOMAgentInstallerPS.dll 52,952 ไบต์ 7.0.9538.1084
MomIISModules.dll 571,096 ไบต์ 7.0.9538.1084
MOMModules.dll 2,610,904 ไบต์ 7.0.9538.1084
MOMModules2.dll 248,536 ไบต์ 7.0.9538.1084
MOMPerfSnapshotHelper.exe 50,392 ไบต์ 7.0.9538.1084
MOMPerfSnapshotHelperProxy.dll 18,648 ไบต์ 7.0.9538.1084
OMVersion.dll 8,920 ไบต์ 7.0.9538.1084
PCounterHandlerV3.5.dll 50,392 ไบต์ 7.0.9538.1084
PMonitorHandlerV4.dll 252,632 ไบต์ 7.0.9538.1084
PMonitorHandlerV51.dll 146,136 ไบต์ 7.0.9538.1084
SEMHandlerManager.dll 28,888 ไบต์ 7.0.9538.1084
silverlightclientconfiguration.exe 3,598,552 ไบต์ 7.0.9538.1084
TraceFmtSM.exe 447,192 ไบต์ 7.0.9538.1084
TraceLogSM.exe 107,224 ไบต์ 7.0.9538.1084
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตัวจัดการการดำเนินงาน - UNIX และ Linux ตรวจสอบ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
GetOSVersion.sh11 KBไม่เกี่ยวข้อง
MOMSCXLogModules.dll286KB7.4.4317.0
Microsoft.AIX.5.3.mpb16707KB7.4.4337.0
Microsoft.AIX.6.1.mpb16708KB7.4.4337.0
Microsoft.AIX.7.mpb15920KB7.4.4337.0
Microsoft.AIX.Library.mp31KB7.4.4337.0
Microsoft.HPUX.11iv2.mpb39330KB7.4.4337.0
Microsoft.HPUX.11iv3.mpb 39388KB7.4.4337.0
Microsoft.HPUX.Library.mp31KB7.4.4337.0
Microsoft.Linux.Library.mp31KB7.4.4337.0
Microsoft.Linux.RedHat.Library.mp15KB7.4.4337.0
Microsoft.Linux.RHEL.4.mpb35537KB7.4.4337.0
Microsoft.Linux.RHEL.5.mpb34865KB7.4.4337.0
Microsoft.Linux.RHEL.6.mpb33062KB7.4.4337.0
Microsoft.Linux.Universal.Library.mpขนาด 16 กิโลไบต์7.4.4337.0
Microsoft.Linux.Universal.Monitoring.mpกิโลไบต์ 837.4.4337.0
Microsoft.Linux.UniversalD.1.mpb64746KB7.4.4337.0
Microsoft.Linux.UniversalR.1.mpb67693KB7.4.4337.0
Microsoft.SLES.10.mpb33693KB7.4.4337.0
Microsoft.SLES.11.mpb22981KB7.4.4337.0
Microsoft.SLES.9.mpb16346KB7.4.4337.0
Microsoft.SUSE.Library.mp15KB7.4.4337.0
Microsoft.Solaris.10.mpb16173KB7.4.4337.0
Microsoft.Solaris.11.mpb17188KB7.4.4337.0
Microsoft.Solaris.9.mpb8504KB7.4.4337.0
Microsoft.Solaris.Library.mp22KB7.4.4337.0
Microsoft.Unix.ConsoleLibrary.mp23KB7.4.4337.0
Microsoft.Unix.Library.mpกิโลไบต์ 837.4.4337.0
Microsoft.Unix.LogFile.Library.mpb86KB7.4.4337.0
Microsoft.Unix.Process.Library.mpb98KB7.4.4337.0
Microsoft.Unix.ShellCommand.Library.mpb67KB7.4.4337.0
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ผู้จัดการฝ่ายบริการ (KB2887775)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มขนาดเวอร์ชั่น
MonitoringHost.exe.config4.08 กิโลไบต์ (4,183 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Application.Common.dll1.13 เมกะไบต์ (1,186,504 ไบต์)7.5.2905.158
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll542 กิโลไบต์ (555,720 ไบต์)7.5.2905.158
BuildConstants.zip12.1 กิโลไบต์ (12,448 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
KnowledgeArticleSilverlightModule.xap615 กิโลไบต์ (630,756 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
MyActivitiesSilverlightModule.xap772 กิโลไบต์ (791,330 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
MyRequestsSilverlightModule.xap766 กิโลไบต์ (785,061 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
RequestOfferingSilverlightModule.xap627 กิโลไบต์ (642,408 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
ServiceCatalogSilverlightModule.xap644 กิโลไบต์ (659,606 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
ServiceOfferingSilverlightModule.xap636 กิโลไบต์ (651,309 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Administration.dll1.38 เมกะไบต์ (1,456,840 ไบต์)7.5.2905.158
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Applications.ServiceRequest.Workflows.dll98.6 กิโลไบต์ (101,064 ไบต์)7.5.2905.158
RequestOfferingSilverlightModule.xap627 กิโลไบต์ (642,408 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ActivityManagement.Workflows.dll106 กิโลไบต์ (109,256 ไบต์)7.5.2905.158
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.SCOConnector.dll94.6 กิโลไบต์ (96,968 ไบต์)7.5.2905.158
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ServiceMaps.Forms.dll138 กิโลไบต์ (142,024 ไบต์)7.5.2905.158
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll694 กิโลไบต์ (711,368 ไบต์)7.5.2905.158
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll2.38 เมกะไบต์ (2,501,320 ไบต์)7.5.2905.158
build_sm_db.sql6.60 เมกะไบต์ (6,928,960 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
build_dw_db.sql571 กิโลไบต์ (585,002 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
Administration.mpb1.39 เมกะไบต์ (1,458,176 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
ServiceMaps.mpb160 กิโลไบต์ (163,840 ไบต์)ไม่เกี่ยวข้อง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2887779, KB2888944 และ KB2888946)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2887779)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่นรหัสภาษา
AnalysisStoredProc.dll28,9683.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
ClusterUtil.dll177,4483.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.Adhc.Operations.dll1,065,7683.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.BitBos.dll235,8163.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.Common.dll208,6803.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.Deployment.dll549,1603.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.ImgLibOperation.dll524,5843.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.IndigoAccessLayer.dll384,2963.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.MomDal.dll617,7683.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.Placement.dll260,9043.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.Placement.ResourceModel.dll309,0323.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.ServiceOperations.dll203,5603.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.VmOperations.dll1,136,4243.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Errors.dll3,849,0003.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Errors.resources.dll1,327,4003.1.6032.02052
Errors.resources.dll1,646,8883.1.6032.01036
Errors.resources.dll1,674,5363.1.6032.01031
Errors.resources.dll1,554,2163.1.6032.01040 ติด
Errors.resources.dll1,841,4483.1.6032.01041
Errors.resources.dll1,561,3843.1.6032.01046
Errors.resources.dll2,202,4083.1.6032.01049
Errors.resources.dll1,603,3683.1.6032.03082
Errors.resources.dll1,345,8323.1.6032.01028
Errors.resources.dll1,634,6003.1.6032.01042
Errors.resources.dll1,345,8323.1.6032.03076
Errors.resources.dll1,555,7523.1.6032.01029
Errors.resources.dll1,526,5683.1.6032.01043
Errors.resources.dll1,685,8003.1.6032.01038
Errors.resources.dll1,610,5363.1.6032.01045
Errors.resources.dll1,578,7923.1.6032.02070
Errors.resources.dll1,494,3123.1.6032.01053
Errors.resources.dll1,513,2563.1.6032.01055
GoalState.dll58,6643.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
ImgLibEngine.dll3,149,0963.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
msiInstaller.dat12ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
msiInstaller.exe275,1123.1.6011.0ไม่เกี่ยวข้อง
msiInstaller.exe327,8563.1.6011.0ไม่เกี่ยวข้อง
Remoting.dll832,2963.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
SCPerfProvider.dll271,1443.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
SetupVM.exe5,538,6003.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
ข้อความแจ้งเตือนเพิ่มเติมสำหรับ SP1 2012 SC - ยกเลิกการปรับปรุงตัวจัดการเครื่องเสมือน 4. docx3,1379ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
TraceWrapper.dll67,8803.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
Utils.dll751,9123.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
Utils.resources.dll88,3603.1.6027.02052
Utils.resources.dll91,4323.1.6027.01036
Utils.resources.dll90,9203.1.6027.01031
Utils.resources.dll91,9443.1.6027.01040 ติด
Utils.resources.dll95,5283.1.6027.01041
Utils.resources.dll92,4563.1.6027.01046
Utils.resources.dll106,7923.1.6027.01049
Utils.resources.dll92,9683.1.6027.03082
Utils.resources.dll88,3603.1.6027.01028
Utils.resources.dll91,4323.1.6027.01042
Utils.resources.dll88,3603.1.6027.03076
Utils.resources.dll92,9683.1.6027.01029
Utils.resources.dll90,4083.1.6027.01043
Utils.resources.dll92,4563.1.6027.01038
Utils.resources.dll92,4563.1.6027.01045
Utils.resources.dll92,4563.1.6027.02070
Utils.resources.dll89,8963.1.6027.01053
Utils.resources.dll91,4323.1.6027.01055
ViridianImplementation.dll219,4323.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
ViridianImplementationV2.dll360,7443.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
VirtualizationInterfaces.dll86,6963.1.6018.0ไม่เกี่ยวข้อง
VMGuestAgent.iso126,877,696ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
vmmAgent.exe6,113,0643.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
vmmAgent.msi6,983,680ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
vmmAgent.msi7,950,336ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
vmmGuestAgent.msi2,678,784ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
vmmGuestAgent.msi2,764,800ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
vmmservice.exe46,3763.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
VMWareImplementation.dll2,053,4163.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
VSImplementation.dll99,5203.1.6018.0ไม่เกี่ยวข้อง
WSManAutomation.dll35,1123.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
WsManMIWrappers.dll133,8243.1.6018.0ไม่เกี่ยวข้อง
WsManWrappers.dll3,209,0003.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
XenImplementation.dll173,2483.1.6018.0ไม่เกี่ยวข้อง
ตัวแทนแขกตัวจัดการเครื่องเสมือน (KB2888944)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่น
Errors.dll3,849,0003.1.6032.0
gceManagement.dll214,8243.1.6027.0
GoalState.dll58,6643.1.6032.0
GuestAgent.AIFactory.dll48,4243.1.6027.0
GuestAgent.AppDownloader.dll44,3283.1.6027.0
GuestAgent.Common.dll64,2963.1.6027.0
GuestAgent.Fetcher.dll41,2563.1.6027.0
GuestAgent.GCEProcessor.dll31,5283.1.6027.0
GuestAgent.GSC.dll74,0243.1.6027.0
GuestAgent.GSM.dll34,6003.1.6027.0
GuestAgent.QueueManager.dll39,2083.1.6027.0
GuestAgent.SqlProfileProcessor.dll31,5283.1.6027.0
GuestAgent.StateManager.dll23,3363.1.6027.0
GuestAgent.Upgrade.dll44,8403.1.6027.0
ScvmmGuestService.exe26,4083.1.6027.0
ข้อความแจ้งเตือนเพิ่มเติมสำหรับ SP1 2012 SC - ยกเลิกการปรับปรุงตัวจัดการเครื่องเสมือน 4. docx31,379ไม่เกี่ยวข้อง
TraceWrapper.dll67,8803.1.6027.0
vmmApplicationManager.Common.dll31,0163.1.6027.0
vmmApplicationManager.dll59,1763.1.6027.0
WebDeployV2.dll29,9923.1.6027.0
WebDeployV3.dll29,9923.1.6027.0

ส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบการจัดการเครื่องเสมือน (KB2888946)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
แฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มเวอร์ชั่นรหัสภาษา
AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll31,4885.1.0.0ไม่เกี่ยวข้อง
ClusterUtil.dll177,4483.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.Common.dll208,6803.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Engine.Deployment.dll549,1603.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Errors.dll3,849,0003.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Errors.resources.dll1,327,4003.1.6032.02052
Errors.resources.dll1,646,8883.1.6032.01036
Errors.resources.dll1,674,5363.1.6032.01031
Errors.resources.dll1,554,2163.1.6032.01040 ติด
Errors.resources.dll1,841,4483.1.6032.01041
Errors.resources.dll1,561,3843.1.6032.01046
Errors.resources.dll2,202,4083.1.6032.01049
Errors.resources.dll1,603,3683.1.6032.03082
Errors.resources.dll1,345,8323.1.6032.01028
Errors.resources.dll1,634,6003.1.6032.01042
Errors.resources.dll1,345,8323.1.6032.03076
Errors.resources.dll1,555,7523.1.6032.01029
Errors.resources.dll1,526,5683.1.6032.01043
Errors.resources.dll1,685,8003.1.6032.01038
Errors.resources.dll1,610,5363.1.6032.01045
Errors.resources.dll1,578,7923.1.6032.02070
Errors.resources.dll1,494,3123.1.6032.01053
Errors.resources.dll1,513,2563.1.6032.01055
ImgLibEngine.dll3,149,0963.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll1,796,3923.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll1,494,7203.1.6018.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll97,0643.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll2,944,2963.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll963,8803.1.6032.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll995,6243.1.6032.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll989,4803.1.6032.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll985,8963.1.6032.01040 ติด
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll1,006,3763.1.6032.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll986,4083.1.6032.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll1,053,4803.1.6032.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll989,9923.1.6032.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll965,4163.1.6032.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll987,4323.1.6032.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll965,4163.1.6032.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll987,9443.1.6032.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll983,3363.1.6032.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll995,1123.1.6032.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll986,9203.1.6032.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll988,4563.1.6032.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll979,2403.1.6032.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll982,3123.1.6032.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll707,3683.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll452,9043.1.6027.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll456,4883.1.6027.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll459,5603.1.6027.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll45,70003.1.6027.01040 ติด
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll457,0003.1.6027.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll460,5843.1.6027.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll467,7523.1.6027.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll457,0003.1.6027.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll453,4163.1.6027.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll454,9523.1.6027.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll453,4163.1.6027.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll455,4643.1.6027.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll459,5603.1.6027.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll455,9763.1.6027.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll454,9523.1.6027.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll455,4643.1.6027.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll459,0483.1.6027.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll459,5603.1.6027.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.Library.dll332,5843.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll817,9603.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll551,2083.1.6027.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll559,9123.1.6027.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll561,4563.1.6027.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll559,4003.1.6027.01040 ติด
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll559,9123.1.6027.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll562,9843.1.6027.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll573,2243.1.6027.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll559,4003.1.6027.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll552,7443.1.6027.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll555,3043.1.6027.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll552,7443.1.6027.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll555,8163.1.6027.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll562,9843.1.6027.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll556,3283.1.6027.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll555,3043.1.6027.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll555,3123.1.6027.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll561,9603.1.6027.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll561,9603.1.6027.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll2,929,9603.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,076,0083.1.6027.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,104,6803.1.6027.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,098,0323.1.6027.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,094,9523.1.6027.01040 ติด
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,112,8723.1.6027.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,095,4643.1.6027.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,154,8563.1.6027.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,098,5363.1.6027.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,078,5683.1.6027.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,095,4643.1.6027.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,078,5683.1.6027.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,098,0243.1.6027.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,092,3923.1.6027.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,102,1203.1.6027.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,095,9763.1.6027.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,098,0243.1.6027.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,090,3443.1.6027.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll1,093,4163.1.6027.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll168,2323.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll84,7763.1.6027.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll86,8243.1.6027.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll86,3123.1.6027.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll86,3123.1.6027.01040 ติด
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll86,8243.1.6027.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll86,3123.1.6027.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll88,8723.1.6027.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll86,3123.1.6027.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll84,7763.1.6027.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll85,8003.1.6027.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll84,7763.1.6027.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll86,3123.1.6027.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll86,3123.1.6027.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll86,3123.1.6027.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll85,8003.1.6027.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll85,8003.1.6027.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll85,8003.1.6027.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll85,8003.1.6027.01055
Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll365,8643.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll213,1603.1.6018.0ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7203.1.6018.02052
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01036
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01031
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7763.1.6018.01040 ติด
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll68,2643.1.6018.01041
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01046
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll71,3363.1.6018.01049
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.03082
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7043.1.6018.01028
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01042
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll65,7043.1.6018.03076
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7523.1.6018.01029
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.01043
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,7523.1.6018.01038
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2643.1.6018.01045
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll67,2403.1.6018.02070
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll66,7283.1.6018.01053
Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll66,7283.1.6018.01055
Remoting.dll832,2963.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
SetupVM.exe5,538,6003.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
ข้อความแจ้งเตือนเพิ่มเติมสำหรับ SP1 2012 SC - ยกเลิกการปรับปรุงตัวจัดการเครื่องเสมือน 4. docx31,379ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
TraceWrapper.dll67,8803.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
Utils.dll751,9123.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
Utils.resources.dll88,3603.1.6027.02052
Utils.resources.dll91,4323.1.6027.01036
Utils.resources.dll90,9203.1.6027.01031
Utils.resources.dll91,9443.1.6027.01040 ติด
Utils.resources.dll95,5283.1.6027.01041
Utils.resources.dll92,4563.1.6027.01046
Utils.resources.dll106,7923.1.6027.01049
Utils.resources.dll92,9683.1.6027.03082
Utils.resources.dll88,3603.1.6027.01028
Utils.resources.dll91,4323.1.6027.01042
Utils.resources.dll88,3603.1.6027.03076
Utils.resources.dll92,9683.1.6027.01029
Utils.resources.dll90,4083.1.6027.01043
Utils.resources.dll92,4563.1.6027.01038
Utils.resources.dll92,4563.1.6027.01045
Utils.resources.dll92,4563.1.6027.02070
Utils.resources.dll89,8963.1.6027.01053
Utils.resources.dll91,4323.1.6027.01055
VirtualizationInterfaces.dll86,6963.1.6018.0ไม่เกี่ยวข้อง
VMConsoleLib.dll58,6403.1.6020.0ไม่เกี่ยวข้อง
VMWareImplementation.dll2,053,4163.1.6032.0ไม่เกี่ยวข้อง
VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll48,8965.1.0.0ไม่เกี่ยวข้อง
VMwareViewer.exe26,8803.1.6020.0ไม่เกี่ยวข้อง
VSImplementation.dll99,5203.1.6018.0ไม่เกี่ยวข้อง
WSManAutomation.dll35,1123.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง
WsManWrappers.dll3,209,0003.1.6027.0ไม่เกี่ยวข้อง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2879276 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2557 - Revision: 12.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center 2012
 • Microsoft System Center 2012 App Controller
 • Microsoft System Center 2012 Operations Manager
 • Microsoft System Center 2012 Service Manager
 • Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager
Keywords: 
kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2879276 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2879276

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com