תיאור של עדכון מצטבר 3 עבור מערכת מרכז 2012 תצורת מנהל ה-Service Pack 1

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2882125 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר את הבעיות המתוקנות ופונקציונליות המתעדכן 3 עדכון מצטבר (CU3) עבור Microsoft מערכת מרכז 2012 תצורת מנהל Service Pack 1 (SP1).

הערהעדכון זה מוחלף על-ידי update2922875. לקבלת מידע נוסף אודות update2922875, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2922875תיאור של עדכון מצטבר 4 עבור מערכת מרכז 2012 תצורת מנהל ה-Service Pack 1

מידע נוסף

פלטפורמות נתמכות

עדכון זה מוסיף תמיכה עבור מחשבי לקוח מבוססי Windows 8.1 ו מבוססי Windows Server 2012 R2 ב- Microsoft מערכת מרכז 2012 תצורת מנהל SP1. Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2 מתווספים לרשימה פלטפורמה נתמכת עבור התכונות הבאות:
 • הפצת תוכנה
 • ניהול עדכוני תוכנה
 • הגדרות תאימות

בעיות שתוקנו

הפריסה של מערכת ההפעלה

עדכון מצטבר זה כולל את העדכונים הבאים:
 • 2869380 תיקון: רצף המשימות מפסיק להגיב כאשר מופעלים רצפי פעילות מרובות במנהל תצורה של מערכת מרכז 2012
 • 2870742 תיקון: ספק תוכן חלופי לא יפעלו ברצף משימה עבור אתר מערכת מרכז 2012 תצורת מנהל SP1
בנוסף, עדכון מצטבר זה פותר את הבעיות הבאות:
 • Reimaging של מחשב לקוח קיים עלול להניב מדיניות כעת אינה בתוקף. בעיה זו עלולה להתרחש אם שירות מארח סוכן SMS מחדש לפני כל הנתונים העברת השירות (DTS) משימות מעובדות לחלוטין. בנוסף, הקובץ PolicyAgent.log הלקוח reimaged יכיל ערכים שדומים לערכים הבאים:

  [CCM_Policy_Policy5.PolicyID="ScopeId_ה-GUID/ Application_ה-GUID/CA", PolicySource ="SMS:PRI", PolicyVersion ="1.00"] הצבעה על משימת DTS [{לא חוקיDTS_JOB_GUID}]. תנסה להוריד מחדש.
 • התקנת יישום המשימות רצפי עשויה להימשך זמן רב יותר להשלמת אם הם פועלים מתוך מדיה עצמאית במקום נקודת הפצה מקומית. בעיה זו עלולה להתרחש כאשר רצפי פעילות מרובות להשתמש בקבצים גדולים תוכן (לדוגמה, מספר מאות מגה-בתים).

Windows PowerShell

עדכון מצטבר זה מתקן את הבעיה הבאה:
 • Cmdlet CMDistributionPoint הוספה שגויה מגדירה את הערך של הפרמטר ServerRemoteName על שם שרת האתר מותקן הראשון. בעיה זו עלולה לגרום ללקוחות גישה לתוכן בשרת האתר במקום השרת נקודת הפצה המיועד.

הפצת תוכנה

עדכון מצטבר זה פותר את הבעיות הבאות:
 • יישומים מודרניים לפרוס משתמשים במחשבי Windows 8 עלולה להיכשל אם שאינו מנהל מחובר יש למפות כונן רשת. AppDiscovery.log יכילו ערכים שדומים לערכים הבאים:

  Script החזיר שגיאת פלט בשורה: נכשל ניסיון לבצע פעולת InitializeDefaultDrives בספק 'FileSystem'.
 • פריסה שנוצר באתר הראשי של הצאצא ולאחר מכן נמחקה מאתר הניהול המרכזי עשויים להישאר פעיל באתר הראשי של הצאצא.
 • נקודת הפצה משיכה עלולה לקרוס כאשר היא מנסה להוריד חבילות. PullDP.log עוצר הקלטת פעילות כלשהי כאשר מתרחשת בעיה זו.
 • חבילות הועבר מ- 2007 כדי 2012 מנהל התצורה עשויה לא להוריד נקודות הפצה משיכה אלא אם נעשה שימוש באשף עדכון נקודות הפצה של מנהל התצורה. הודעות שגיאה הדומות להודעה הבאה נרשמים בקובץ ה-PullDP.log:

  CPullDPPkgJob::LoadJobFromXML() לא היתה אפשרות לטעון את כל משימות תוכן מ- XML!
  CPullDPPkgJob::LoadJobFromXML() לא היתה אפשרות לטעון באופן מלא משימת! XML בעל מבנה פגום או לא שלם. המשימה נכשלה.

Windows Intune

עדכון מצטבר זה פותר את הבעיות הבאות:
 • תו אמפרסנד (&) בשדה שם החברה של מאפייני דף מנוי של Windows Intune מונע את יצירתם של קבצי מדיניות. בנוסף, הודעות שגיאה הדומות להודעה הבאה נרשמים בקובץ ה-Policypv.log:

  ניתוח XML: שורה 2, תו 315, תו שם לא חוקי
 • התיקיה TEMPDB עבור מסד הנתונים של האתר עשויים לגדול במהירות לאחר "Windows Intune המנוי ואת מחבר" מופעלת.

הגנה על נקודת קצה

עדכון מצטבר זה כולל את העדכון הבא:
 • 2865173 עדכון פלטפורמה עבור לקוחות קצה הגנה נגד תוכנות זדוניות זמינה מ- Microsoft תמיכה

מערכות האתר

עדכון מצטבר זה כולל את העדכון הבא:
 • 2867422 תיקון: שגיאות בעת ניסיון להתקין או לשחזר אתר משני מנהל התצורה של המערכת מרכז 2012

בנוסף, עדכון מצטבר זה מתקן את הבעיה הבאה:
 • עדכון לקובץ MCS.msi תשדרג את תצורת שידור לקבוצה עבור נקודות ההפצה. ראה את הבלוג של צוות מנהל התצורה של מרכז המערכת לקבלת מידע נוסף אודות נושא זה בעיה מוכרת.

דיווח

עדכון מצטבר זה פותר את הבעיות הבאות:
 • דוחות אינם מוצגים כאשר למשתמש אין הרשאת EXECUTE באובייקט fnGetSiteNumber . כאשר בעיה זו מתרחשת, אתה מקבל שגיאות הדומות להודעה הבאה:

  אירעה שגיאה במהלך עיבוד הדוח. (rsProcessingAborted)
  נכשל ביצוע השאילתה עבור ערכת הנתונים 'FirstMatchingAppOrCollection'. (rsErrorExecutingCommand)
  הרשאת EXECUTE נדחתה על האובייקט 'fnGetSiteNumber', מסד נתונים 'database_name', הסכימה 'dbo'.
 • נתוני פעילות המחשב חסר דוחות ניהול צריכת חשמל עבור לקוחות Windows 8 ו- Windows 8.1.

עדכוני תוכנה

עדכון מצטבר זה מתקן את הבעיה הבאה:
 • עדכוני תוכנה ' עבור Windows XP ו- Windows Server 2003 ייתכן הערך שהורדו באופן שגוי מוגדר כ- No באתרי ראשי צאצא, למרות הערך מוגדר כראוי כן באתר הניהול המרכזי. בעיה זו מתרחשת עקב בעיית תזמון שכפול.

כיצד להשיג 3 עדכון מצטבר עבור מערכת מרכז 2012 תצורת מנהל SP1

עדכון נתמך זמין מ- Microsoft. עם זאת, עדכון זה מיועד לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמר זה. להחיל עדכון זה רק במערכות שהתעוררה בהן את הבעיות המתוארות במאמר זה. עדכון זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור על-ידי בעיות אלה, מומלץ להמתין למהדורת ה-service pack הבאה שתכלול עדכון זה.

אם העדכון זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base. אם מקטע זה אינו מופיע, פנה לשירות הלקוחות של Microsoft ותמיכה כדי להשיג את העדכון.

הערה אם בעיות נוספות קורות או אם נדרש פתרון בעיות כלשהו, ייתכן שתצטרך ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו על נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות את העדכון הספציפי זה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של התמיכה ושירות הלקוחות של Microsoft או כדי ליצור בקשת שירות נפרדת, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן עדכון זה זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, הסיבה לכך היא עדכון אינו זמין עבור שפה זו.

מידע על הפעלה מחדש

אין לך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

הערה מומלץ לסגור את מסוף מנהל מנהל תצורה לפני התקנת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה מחליף עדכון מצטבר 2 עבור מערכת מרכז 2012 תצורת מנהל ה-Service Pack 1.

פרטי קובץ

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הגירסה האנגלית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.
עבור מערכת מרכז 2012 תצורת מנהל SP1
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךזמןפלטפורמה
32bitcompat.msiלא ישים265,72801-ספט-201301:00לא ישים
Appexcnlib.dll5.0.7804.1400170,67201-ספט-201301:0064 סיביות
Assetadvisor.dll5.0.7804.1400669,87201-ספט-201301:0064 סיביות
Baseobj.dll5.0.7804.14002,178,22401-ספט-201301:0064 סיביות
Basesvr.dll5.0.7804.14004,038,83201-ספט-201301:0064 סיביות
Baseutil.dll5.0.7804.14001,569,96801-ספט-201301:0064 סיביות
Ccmcore.dll5.0.7804.14001,277,61601-ספט-201301:0064 סיביות
Ccmexec.exe5.0.7804.14001,842,35201-ספט-201301:0064 סיביות
Ccmgencert.dll5.0.7804.1400253,10401-ספט-201301:0064 סיביות
Ccmpdist.dll5.0.7804.1400578,73601-ספט-201301:0064 סיביות
Ccmsetup-sup.cabלא ישים560,49901-ספט-201301:00לא ישים
Ccmsetup.cabלא ישים9,61101-ספט-201301:00לא ישים
Ccmsetup.exe5.0.7804.14001,457,32801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Ccmutillib.dll5.0.7804.1400515,24801-ספט-201301:0064 סיביות
Certmgr.dll5.0.7804.1400200,88001-ספט-201301:0064 סיביות
Client.msiלא ישים43,099,13601-ספט-201301:00לא ישים
Configmgr2012ac-sp1-kb2882125-x64.mspלא ישים7,280,64001-ספט-201301:00לא ישים
Cpapplet.dll5.0.7804.1400232,62401-ספט-201301:0064 סיביות
Dcmobjectmodel.dll5.0.7804.1400287,40801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Ddm.dll5.0.7804.1400312,49601-ספט-201301:0064 סיביות
Ddrprov.dll5.0.7804.1400169,64801-ספט-201301:0064 סיביות
Distmgr.dll5.0.7804.14001,303,72801-ספט-201301:0064 סיביות
Dmclientxfer.exe5.0.7804.1400288,94401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Dmp.msiלא ישים4,695,04001-ספט-201301:00לא ישים
Execmgr.dll5.0.7804.14001,262,25601-ספט-201301:0064 סיביות
Exportcontent.dll5.0.7804.14001,045,68001-ספט-201301:0064 סיביות
Extractcontent.exe5.0.7804.14002,671,28001-ספט-201301:0064 סיביות
Hman.dll5.0.7804.1400820,91201-ספט-201301:0064 סיביות
Librdc.dll5.0.7804.1400177,84001-ספט-201301:0064 סיביות
Lsinterface.dll5.0.7804.1400925,36001-ספט-201301:0064 סיביות
Mcs.msiלא ישים10,486,27201-ספט-201301:00לא ישים
Mcsisapi.dll5.0.7804.1400281,26401-ספט-201301:0064 סיביות
Messagehandlerservice.dll5.0.7804.1400155,31201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll5.0.7804.140033,96801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll5.0.7804.140067,76001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanagement.migrationmanager.dll5.0.7804.14001,083,05601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.cloudservicesmanager.dll5.0.7804.1400133,80801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll5.0.7804.140061,61601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.dataupload.dll5.0.7804.140032,43201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.messagedownload.dll5.0.7804.140029,87201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.usersync.dll5.0.7804.140041,13601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.common.dll5.0.7804.1400370,86401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.cimprovider.dll5.0.7804.140016,56001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.providercommon.dll5.0.7804.140068,27201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.symbianprovider.dll5.0.7804.1400100,52801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.windowsphoneprovider.dll5.0.7804.140047,28001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.winmoprovider.dll5.0.7804.1400125,61601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.woaprovider.dll5.0.7804.140047,79201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceproxy.dll5.0.7804.140045,74401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.policymanager.dll5.0.7804.140082,09601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.policyprocessor.dll5.0.7804.1400250,03201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.sessionmanager.dll5.0.7804.1400114,35201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.mobile.sccmsal.dll5.0.7804.140027,31201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanager.replicationconfigurationandmonitoring.dll5.0.7804.1400368,81601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoftpolicyplatformsetup.msiלא ישים2,265,08801-ספט-201301:00לא ישים
Mp.msiלא ישים10,159,61601-ספט-201301:00לא ישים
Offlineservicingmgr.dll5.0.7804.1400166,57601-ספט-201301:0064 סיביות
Osdcore.dll5.0.7804.14001,049,26401-ספט-201301:0064 סיביות
Osddriverclient.exe5.0.7804.1400523,95201-ספט-201301:0064 סיביות
Osdsetuphook.exe5.0.7804.14002,979,50401-ספט-201301:0064 סיביות
Outgoingcontentmanager.dll5.0.7804.140072,88001-ספט-201301:0064 סיביות
Pkgxfermgr.dll5.0.7804.1400396,46401-ספט-201301:0064 סיביות
Policyagentendpoint.dll5.0.7804.14001,454,25601-ספט-201301:0064 סיביות
Policypv.dll5.0.7804.1400863,92001-ספט-201301:0064 סיביות
Pulldp.msiלא ישים9,132,03201-ספט-201301:00לא ישים
Pulldpcmgr.dll5.0.7804.1400711,85601-ספט-201301:0064 סיביות
Pwreventtask.dll5.0.7804.1400205,48801-ספט-201301:0064 סיביות
Replicationconfiguration.xmlלא ישים76,02601-ספט-201301:00לא ישים
Report422.rdlלא ישים29,00201-ספט-201301:00לא ישים
Report424.rdlלא ישים20,77201-ספט-201301:00לא ישים
Report425.rdlלא ישים27,55901-ספט-201301:00לא ישים
Report426.rdlלא ישים29,24801-ספט-201301:00לא ישים
Report427.rdlלא ישים24,82001-ספט-201301:00לא ישים
Report428.rdlלא ישים76,60901-ספט-201301:00לא ישים
Roaming_user_profiles_health_report_details.rdlלא ישים27,41701-ספט-201301:00לא ישים
Rolesetup.exe5.0.7804.1400885,93601-ספט-201301:0064 סיביות
Ruleengine.dll5.0.7804.1400277,68001-ספט-201301:0064 סיביות
Scepinstall.exe4.3.215.025,591,43201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Sitecomp.exe5.0.7804.1400772,78401-ספט-201301:0064 סיביות
Sleepagent.dll5.0.7804.1400257,71201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Sleepagentservice.exe5.0.7804.140021,16801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Smp.msiלא ישים5,479,42401-ספט-201301:00לא ישים
Smsappinstall.exe5.0.7804.1400308,91201-ספט-201301:0064 סיביות
Smsdpmon.exe5.0.7804.14001,987,24801-ספט-201301:0064 סיביות
Smsprov.dll5.0.7804.140011,618,48001-ספט-201301:0064 סיביות
Smspxe.dll5.0.7804.1400607,92001-ספט-201301:0064 סיביות
Softwarelibrary.objectserialization.dll5.0.7804.14001,373,87201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Srsrp.msiלא ישים4,948,99201-ספט-201301:00לא ישים
Tscore.dll5.0.7804.14002,795,69601-ספט-201301:0064 סיביות
Tsmanager.exe5.0.7804.1400401,58401-ספט-201301:0064 סיביות
Tsmessaging.dll5.0.7804.14001,463,98401-ספט-201301:0064 סיביות
Update.sqlלא ישים367,84901-ספט-201301:00לא ישים
Updateshandler.dll5.0.7804.1400934,06401-ספט-201301:0064 סיביות
Vappcollector.exe5.0.7804.1400377,52001-ספט-201301:0064 סיביות
Wakeprxy.msiלא ישים4,021,24801-ספט-201301:00לא ישים
Wsyncmgr.dll5.0.7804.1400165,04001-ספט-201301:0064 סיביות
Dmclientsetup_arm.exe5.0.7804.1104282,97601-ספט-201301:00ARM
Dmclientsetup_x86.exe5.0.7804.1104224,60801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Enroll_arm.exe5.0.7804.1104122,20801-ספט-201301:00ARM
Enroll_x86.exe5.0.7804.110489,44001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminconsole.msiלא ישים134,234,11201-ספט-201301:00לא ישים
Adminui.application.dll5.0.7804.1400564,91201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.bootimage.dll5.0.7804.1400380,08001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.cloudsubscriptionsignin.dll5.0.7804.140058,03201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.collectionproperty.dll5.0.7804.14001,278,64001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.common.dll5.0.7804.14001,683,63201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.controls.dll5.0.7804.1400608,43201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.createdt.dll5.0.7804.14001,180,84801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.detailpanel.dll5.0.7804.140053,42401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.devicesetting.dll5.0.7804.1400722,09601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.driver.dll5.0.7804.1400412,84801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.featuresutilities.dll5.0.7804.140050,35201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.osdcommon.dll5.0.7804.1400359,60001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.accounts.dll5.0.7804.140029,36001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.alerts.dll5.0.7804.140047,28001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.appman.dll5.0.7804.1400197,80801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.appmodel.dll5.0.7804.1400194,73601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.assetintelligence.dll5.0.7804.1400100,52801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.certificates.dll5.0.7804.140030,38401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.clientoperations.dll5.0.7804.140029,36001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.clientsettings.dll5.0.7804.140096,43201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.clientstatus.dll5.0.7804.140024,24001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.collections.dll5.0.7804.1400252,08001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.common.dll5.0.7804.140049,32801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.content.dll5.0.7804.140096,94401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.databasereplication.dll5.0.7804.140047,79201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.dcm.dll5.0.7804.1400186,03201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.deployments.dll5.0.7804.1400108,20801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.ep.dll5.0.7804.1400121,00801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.hs.dll5.0.7804.1400833,71201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.migration.dll5.0.7804.1400148,14401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.oob.dll5.0.7804.140094,89601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.osd.dll5.0.7804.1400394,41601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.provider.dll5.0.7804.140036,52801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.rba.dll5.0.7804.1400131,76001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.reporting.dll5.0.7804.140021,16801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.sum.dll5.0.7804.1400232,62401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.systemstatus.dll5.0.7804.140059,05601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.ps.typeadapter.dll5.0.7804.140018,09601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.sitesystems.dll5.0.7804.14001,493,16801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.statusfilterrules.dll5.0.7804.1400152,24001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.uiresources.dll5.0.7804.14008,241,32801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Appexcnlib.dll5.0.7804.1400117,93601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Assetadvisor.dll5.0.7804.1400402,60801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Ccmcore.dll5.0.7804.1400813,74401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Ccmexec.exe5.0.7804.14001,092,27201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Ccmgencert.dll5.0.7804.1400176,81601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Ccmpdist.dll5.0.7804.1400407,21601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Ccmsetup-sup.cabלא ישים560,49901-ספט-201301:00לא ישים
Ccmsetup.exe5.0.7804.14001,457,32801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Ccmutillib.dll5.0.7804.1400348,84801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Client.msiלא ישים33,352,70401-ספט-201301:00לא ישים
Configmgr2012ac-sp1-kb2882125-i386.mspלא ישים5,075,96801-ספט-201301:00לא ישים
Configmgr2012adminui-sp1-kb2882125-i386.mspלא ישים75,961,85601-ספט-201301:00לא ישים
Configurationmanager.psd1לא ישים12,82101-ספט-201301:00לא ישים
Cpapplet.dll5.0.7804.1400151,21601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Databaseresources.dll5.0.7804.1400181,42401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Dcmobjectmodel.dll5.0.7804.1400287,40801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Ddrprov.dll5.0.7804.1400118,96001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Dmclientxfer.exe5.0.7804.1400288,94401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Execmgr.dll5.0.7804.1400748,72001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Exportcontent.dll5.0.7804.1400736,94401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Extractcontent.exe5.0.7804.14001,456,30401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Librdc.dll5.0.7804.1400115,37601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Lsinterface.dll5.0.7804.1400558,76801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll5.0.7804.140033,96801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanagement.exe5.0.7804.1400391,34401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoft.configurationmanagement.exe.configלא ישים7,74401-ספט-201301:00לא ישים
Microsoft.configurationmanagement.powershell.types.ps1xmlלא ישים12,30801-ספט-201301:00לא ישים
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll5.0.7804.140061,61601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Microsoftpolicyplatformsetup.msiלא ישים1,798,14401-ספט-201301:00לא ישים
Osdcore.dll5.0.7804.1400625,84001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Osddriverclient.exe5.0.7804.1400316,08001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Osdsetuphook.exe5.0.7804.14001,734,32001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Policyagentendpoint.dll5.0.7804.1400783,02401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Pulldp.msiלא ישים6,203,90401-ספט-201301:00לא ישים
Pulldpcmgr.dll5.0.7804.1400492,72001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Pwreventtask.dll5.0.7804.1400149,16801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Ribboncontrolslibrary.dll3.5.41019.2721,08001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Scclient.common.dll5.0.7804.1400297,13601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Scclient.data.dll5.0.7804.1400186,03201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Scclient.pages.dll5.0.7804.1400654,51201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Scepinstall.exe4.3.215.025,591,43201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Sleepagent.dll5.0.7804.1400257,71201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Sleepagentservice.exe5.0.7804.140021,16801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Smsappinstall.exe5.0.7804.1400185,52001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Smsdpmon.exe5.0.7804.14001,074,35201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Smspxe.dll5.0.7804.1400390,32001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Softwarelibrary.objectserialization.dll5.0.7804.14001,373,87201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Sqmqueries.xmlלא ישים40,18901-ספט-201301:00לא ישים
Tscore.dll5.0.7804.14001,530,54401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Tsmanager.exe5.0.7804.1400275,63201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Tsmessaging.dll5.0.7804.1400625,84001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Updateshandler.dll5.0.7804.1400580,27201-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Vappcollector.exe5.0.7804.1400284,84801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Wakeprxy.msiלא ישים2,921,47201-ספט-201301:00לא ישים
Adminui.common.resources.dll5.0.7804.1400776,36801-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.detailpanel.resources.dll5.0.7804.140027,82401-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.devicesetting.resources.dll5.0.7804.1400373,93601-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
Adminui.uiresources.resources.dll5.0.7804.14001,096,88001-ספט-201301:00מעבד מסוג x86
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות התקנת עדכון מצטבר זה, עבור אל באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft TechNet:

מנהל התצורה של עדכון מערכת מרכז 2012

עדכון מצטבר חדש מודל עבור מנהל המערכת של תצורת 2012 מרכז הטיפול
ראה מינוח Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

מאפיינים

Article ID: 2882125 - Last Review: שבת 15 מרץ 2014 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
מילות מפתח 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2882125 KbMthe
תרגום מכונה
חשוב: מאמר זה תורגם באמצעות תוכנת תרגום מכונה של Microsoft וייתכן שנערך לאחר מכן על-ידי קהילת Microsoftבאמצעות טכנולוגייתCommunity Translation Framework (CTF) או באמצעות תרגום אנושי. Microsoft מציעה לך גם מאמרים בתרגום אנושי, מאמרים בתרגום מכונה ומאמרים שנערכו על ידי הקהילה כדי לאפשר גישה למאמרים הקיימים במאגר הידע (Knowledge Base) שלMicrosoft בשפות שונות. מאמרים מתורגמים יכולים להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק. Microsoft אינה אחראית לחוסר דיוק, שגיאות או נזקים שייגרמו כתוצאה מטעויות בתכנים או משימוש בתכנים על ידי לקוחותיה.
כותרת מאמר זה באנגלית: 2882125

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com