คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2882125 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายปัญหาที่คงที่และฟังก์ชันที่มีการปรับปรุงในสะสมปรับปรุง 3 (CU3) สำหรับ Microsoft System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1 (SP1)

หมายเหตุการปรับปรุงนี้ถูกแทนที่ โดย update2922875 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ update2922875 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2922875คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุน

โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows 8.1 และใช้ R2 Windows Server 2012 ใน SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกการของ Microsoft System Center 2012 8.1 ของ Windows และ R2 Windows Server 2012 จะถูกเพิ่มลงในรายการของแพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับคุณลักษณะต่อไปนี้:
 • การกระจายซอฟต์แวร์
 • จัดการการปรับปรุงซอฟต์แวร์
 • การตั้งค่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข

การปรับใช้ระบบปฏิบัติการ

การปรับปรุงสะสมนี้รวมการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • 2869380 การแก้ไข: ลำดับงานหยุดการตอบสนองเมื่อมีการเริ่มต้นลำดับงานหลายในโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012
 • 2870742 การแก้ไข: ผู้ให้บริการเนื้อหาที่สำรองไม่ทำงานในลำดับงานสำหรับไซต์ SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012
นอกจากนี้ ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • Reimaging ของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่มีอยู่อาจทำให้นโยบายถูกยก ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าบริการโฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMS เริ่มต้นใหม่ก่อนที่จะหมดข้อมูลโอนย้ายบริการ (DTS) งานทั้งหมดจะถูกประมวลผล นอกจากนี้ ไฟล์บนไคลเอนต์ reimaged PolicyAgent.log จะประกอบด้วยรายการที่คล้ายกับต่อไปนี้:

  [CCM_Policy_Policy5.PolicyID="ScopeId_GUID/ Application_GUID/CA", PolicySource ="SMS:PRI," PolicyVersion "1.00" =] กำลังชี้ไปที่งาน DTS [{ที่ไม่ถูกต้องDTS_JOB_GUID}]. จะพยายามดาวน์โหลดอีกครั้ง
 • ลำดับงานของแอพลิเคชันการติดตั้งจะทำให้เสร็จสมบูรณ์ถ้ามีการเรียกใช้จากสื่อแบบสแตนด์อโลนแทนจุดแจกจ่ายภายในเครื่อง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อลำดับงานหลายใช้ขนาดใหญ่เนื้อหาแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น หลายร้อยเมกะไบต์)

Windows PowerShell

ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • Cmdletเพิ่ม CMDistributionPointตั้งค่าของพารามิเตอร์ServerRemoteNameไม่ถูกต้องให้เป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของไซต์การติดตั้งครั้งแรก ปัญหานี้อาจทำให้ไคลเอนต์การเข้าถึงเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์แทนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์จุดแจกจ่ายที่กำหนดไว้

การกระจายซอฟต์แวร์

ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • โปรแกรมประยุกต์แบบสมัยใหม่ที่ปรับใช้กับผู้ใช้ของ Windows 8 คอมพิวเตอร์อาจล้มเหลวถ้าไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ และได้รับการแมปไดรฟ์เครือข่าย AppDiscovery.log จะประกอบด้วยรายการที่คล้ายกับต่อไปนี้:

  ส่งกลับผลลัพธ์ข้อผิดพลาดของสคริปต์ในบรรทัด: พยายามที่จะทำการดำเนินการ InitializeDefaultDrives กับผู้ให้บริการ 'ระบบแฟ้ม' ไม่
 • การปรับใช้ที่สร้างขึ้นในไซต์หลักลูก และจากนั้น ถูกลบออกจากไซต์การดูแลจากศูนย์กลางอาจยังคงทำงานอยู่บนไซต์หลักลูก
 • จุดแจกจ่ายดึงมาอาจมีปัญหาเมื่อพยายามดาวน์โหลดแพคเกจ PullDP.log หยุดการบันทึกกิจกรรมใด ๆ เมื่อเกิดปัญหานี้
 • โยกย้ายแพคเกจจากตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 เพื่อ 2012 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกอาจไม่ดาวน์โหลดไปยังจุดแจกจ่ายดึงมายกเว้นว่ามีใช้ตัวช่วยสร้างจุดแจกจ่ายโปรแกรมปรับปรุง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแฟ้ม PullDP.log:

  CPullDPPkgJob::LoadJobFromXML() ไม่สามารถโหลดงานเนื้อหาใด ๆ จาก XML
  CPullDPPkgJob::LoadJobFromXML() ไม่สามารถโหลดงานอย่างสมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ หรือมีรูปแบบ XML งานล้มเหลว

Intune ของ Windows

ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • มีอักขระเครื่องหมาย ampersand (&) ในชื่อบริษัทฟิลด์คุณสมบัติของหน้าการบอกรับเป็นสมาชิก Windows Intune ทำให้ไม่สามารถสร้างแฟ้มนโยบาย นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแฟ้ม Policypv.log:

  XML Parsing: บรรทัด 2, 315 อักขระอักขระชื่อไม่ถูกต้อง
 • โฟลเดอร์ TEMPDB สำหรับฐานข้อมูลของไซต์อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่เปิดใช้งาน "Windows Intune สมัครใช้งานและตัวเชื่อมต่อ"

ป้องกันปลายทาง

การปรับปรุงสะสมนี้มีการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • 2865173 การปรับปรุงแพลตฟอร์มมัลสำหรับไคลเอ็นต์การป้องกันปลายทางพร้อมใช้งานจากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ระบบของไซต์

การปรับปรุงสะสมนี้มีการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • 2867422 การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือการกู้คืนไซต์รองในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012

นอกจากนี้ ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • การปรับปรุงไปยังแฟ้ม MCS.msi อัพเกรดการตั้งค่าคอนฟิกแบบหลายผู้รับสำหรับจุดแจกจ่าย ดูบล็อกทีมโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ปัญหาที่ทราบ.

การรายงาน

ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • รายงานจะไม่แสดงเมื่อผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการบนวัตถุfnGetSiteNumber เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

  เกิดข้อผิดพลาดขณะประมวลผลรายงาน (rsProcessingAborted)
  การดำเนินการแบบสอบถามสำหรับชุดข้อมูล 'FirstMatchingAppOrCollection' ล้มเหลว (rsErrorExecutingCommand)
  ถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการดำเนินการบนวัตถุ 'fnGetSiteNumber' ฐานข้อมูล 'database_name', เค้าร่าง 'dbo'
 • ข้อมูลกิจกรรมคอมพิวเตอร์สูญหายไปจากรายงานการจัดการพลังงานสำหรับไคลเอนต์ Windows 8 และ Windows 8.1

โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์

ปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • ซอฟต์แวร์โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 อาจไม่ถูกตั้งค่าเป็นNoบนไซต์ลูกหลัก ค่าดาวน์โหลดแม้ว่ามีตั้งค่าอย่างถูกต้องเป็นใช่บนไซต์การดูแลจากศูนย์กลาง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเวลาจำลองแบบ

วิธีการขอรับ 3 การปรับปรุงสะสมสำหรับ SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012

การปรับปรุงที่สนับสนุนมีให้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมปรับปรุงนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ การปรับปรุงนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปที่ประกอบด้วยการปรับปรุงนี้

ถ้าการปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับการปรับปรุง

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับการปรับปรุงเฉพาะนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากการปรับปรุงไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณปิดคอนโซลผู้ดูแลตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

การปรับปรุงนี้แทน การปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ System Center 2012 ตั้งค่าคอนฟิก Manager Service Pack 1

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
การปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
สำหรับ SP1 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
32bitcompat.msiไม่เกี่ยวข้อง265,72801-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Appexcnlib.dll5.0.7804.1400170,67201-กันยายน-201301:00x 64
Assetadvisor.dll5.0.7804.1400669,87201-กันยายน-201301:00x 64
Baseobj.dll5.0.7804.14002,178,22401-กันยายน-201301:00x 64
Basesvr.dll5.0.7804.14004,038,83201-กันยายน-201301:00x 64
Baseutil.dll5.0.7804.14001,569,96801-กันยายน-201301:00x 64
Ccmcore.dll5.0.7804.14001,277,61601-กันยายน-201301:00x 64
Ccmexec.exe5.0.7804.14001,842,35201-กันยายน-201301:00x 64
Ccmgencert.dll5.0.7804.1400253,10401-กันยายน-201301:00x 64
Ccmpdist.dll5.0.7804.1400578,73601-กันยายน-201301:00x 64
Ccmsetup-sup.cabไม่เกี่ยวข้อง560,49901-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Ccmsetup.cabไม่เกี่ยวข้อง9,61101-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Ccmsetup.exe5.0.7804.14001,457,32801-กันยายน-201301:00x 86
Ccmutillib.dll5.0.7804.1400515,24801-กันยายน-201301:00x 64
Certmgr.dll5.0.7804.1400200,88001-กันยายน-201301:00x 64
Client.msiไม่เกี่ยวข้อง43,099,13601-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Configmgr2012ac-sp1-kb2882125-x64.mspไม่เกี่ยวข้อง7,280,64001-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Cpapplet.dll5.0.7804.1400232,62401-กันยายน-201301:00x 64
Dcmobjectmodel.dll5.0.7804.1400287,40801-กันยายน-201301:00x 86
Ddm.dll5.0.7804.1400312,49601-กันยายน-201301:00x 64
Ddrprov.dll5.0.7804.1400169,64801-กันยายน-201301:00x 64
Distmgr.dll5.0.7804.14001,303,72801-กันยายน-201301:00x 64
Dmclientxfer.exe5.0.7804.1400288,94401-กันยายน-201301:00x 86
Dmp.msiไม่เกี่ยวข้อง4,695,04001-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Execmgr.dll5.0.7804.14001,262,25601-กันยายน-201301:00x 64
Exportcontent.dll5.0.7804.14001,045,68001-กันยายน-201301:00x 64
Extractcontent.exe5.0.7804.14002,671,28001-กันยายน-201301:00x 64
Hman.dll5.0.7804.1400820,91201-กันยายน-201301:00x 64
Librdc.dll5.0.7804.1400177,84001-กันยายน-201301:00x 64
Lsinterface.dll5.0.7804.1400925,36001-กันยายน-201301:00x 64
Mcs.msiไม่เกี่ยวข้อง10,486,27201-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Mcsisapi.dll5.0.7804.1400281,26401-กันยายน-201301:00x 64
Messagehandlerservice.dll5.0.7804.1400155,31201-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll5.0.7804.140033,96801-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll5.0.7804.140067,76001-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.migrationmanager.dll5.0.7804.14001,083,05601-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.cloudservicesmanager.dll5.0.7804.1400133,80801-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll5.0.7804.140061,61601-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.dataupload.dll5.0.7804.140032,43201-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.messagedownload.dll5.0.7804.140029,87201-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.usersync.dll5.0.7804.140041,13601-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.common.dll5.0.7804.1400370,86401-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.cimprovider.dll5.0.7804.140016,56001-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.providercommon.dll5.0.7804.140068,27201-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.symbianprovider.dll5.0.7804.1400100,52801-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.windowsphoneprovider.dll5.0.7804.140047,28001-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.winmoprovider.dll5.0.7804.1400125,61601-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceprovider.woaprovider.dll5.0.7804.140047,79201-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.deviceproxy.dll5.0.7804.140045,74401-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.policymanager.dll5.0.7804.140082,09601-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.policyprocessor.dll5.0.7804.1400250,03201-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.proxyengine.sessionmanager.dll5.0.7804.1400114,35201-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.mobile.sccmsal.dll5.0.7804.140027,31201-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanager.replicationconfigurationandmonitoring.dll5.0.7804.1400368,81601-กันยายน-201301:00x 86
Microsoftpolicyplatformsetup.msiไม่เกี่ยวข้อง2,265,08801-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Mp.msiไม่เกี่ยวข้อง10,159,61601-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Offlineservicingmgr.dll5.0.7804.1400166,57601-กันยายน-201301:00x 64
Osdcore.dll5.0.7804.14001,049,26401-กันยายน-201301:00x 64
Osddriverclient.exe5.0.7804.1400523,95201-กันยายน-201301:00x 64
Osdsetuphook.exe5.0.7804.14002,979,50401-กันยายน-201301:00x 64
Outgoingcontentmanager.dll5.0.7804.140072,88001-กันยายน-201301:00x 64
Pkgxfermgr.dll5.0.7804.1400396,46401-กันยายน-201301:00x 64
Policyagentendpoint.dll5.0.7804.14001,454,25601-กันยายน-201301:00x 64
Policypv.dll5.0.7804.1400863,92001-กันยายน-201301:00x 64
Pulldp.msiไม่เกี่ยวข้อง9,132,03201-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Pulldpcmgr.dll5.0.7804.1400711,85601-กันยายน-201301:00x 64
Pwreventtask.dll5.0.7804.1400205,48801-กันยายน-201301:00x 64
Replicationconfiguration.xmlไม่เกี่ยวข้อง76,02601-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Report422.rdlไม่เกี่ยวข้อง29,00201-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Report424.rdlไม่เกี่ยวข้อง20,77201-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Report425.rdlไม่เกี่ยวข้อง27,55901-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Report426.rdlไม่เกี่ยวข้อง29,24801-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Report427.rdlไม่เกี่ยวข้อง24,82001-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Report428.rdlไม่เกี่ยวข้อง76,60901-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Roaming_user_profiles_health_report_details.rdlไม่เกี่ยวข้อง27,41701-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Rolesetup.exe5.0.7804.1400885,93601-กันยายน-201301:00x 64
Ruleengine.dll5.0.7804.1400277,68001-กันยายน-201301:00x 64
Scepinstall.exe4.3.215.025,591,43201-กันยายน-201301:00x 86
Sitecomp.exe5.0.7804.1400772,78401-กันยายน-201301:00x 64
Sleepagent.dll5.0.7804.1400257,71201-กันยายน-201301:00x 86
Sleepagentservice.exe5.0.7804.140021,16801-กันยายน-201301:00x 86
Smp.msiไม่เกี่ยวข้อง5,479,42401-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Smsappinstall.exe5.0.7804.1400308,91201-กันยายน-201301:00x 64
Smsdpmon.exe5.0.7804.14001,987,24801-กันยายน-201301:00x 64
Smsprov.dll5.0.7804.140011,618,48001-กันยายน-201301:00x 64
Smspxe.dll5.0.7804.1400607,92001-กันยายน-201301:00x 64
Softwarelibrary.objectserialization.dll5.0.7804.14001,373,87201-กันยายน-201301:00x 86
Srsrp.msiไม่เกี่ยวข้อง4,948,99201-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tscore.dll5.0.7804.14002,795,69601-กันยายน-201301:00x 64
Tsmanager.exe5.0.7804.1400401,58401-กันยายน-201301:00x 64
Tsmessaging.dll5.0.7804.14001,463,98401-กันยายน-201301:00x 64
Update.sqlไม่เกี่ยวข้อง367,84901-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Updateshandler.dll5.0.7804.1400934,06401-กันยายน-201301:00x 64
Vappcollector.exe5.0.7804.1400377,52001-กันยายน-201301:00x 64
Wakeprxy.msiไม่เกี่ยวข้อง4,021,24801-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wsyncmgr.dll5.0.7804.1400165,04001-กันยายน-201301:00x 64
Dmclientsetup_arm.exe5.0.7804.1104282,97601-กันยายน-201301:00ARM
Dmclientsetup_x86.exe5.0.7804.1104224,60801-กันยายน-201301:00x 86
Enroll_arm.exe5.0.7804.1104122,20801-กันยายน-201301:00ARM
Enroll_x86.exe5.0.7804.110489,44001-กันยายน-201301:00x 86
Adminconsole.msiไม่เกี่ยวข้อง134,234,11201-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Adminui.application.dll5.0.7804.1400564,91201-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.bootimage.dll5.0.7804.1400380,08001-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.cloudsubscriptionsignin.dll5.0.7804.140058,03201-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.collectionproperty.dll5.0.7804.14001,278,64001-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.common.dll5.0.7804.14001,683,63201-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.controls.dll5.0.7804.1400608,43201-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.createdt.dll5.0.7804.14001,180,84801-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.detailpanel.dll5.0.7804.140053,42401-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.devicesetting.dll5.0.7804.1400722,09601-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.driver.dll5.0.7804.1400412,84801-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.featuresutilities.dll5.0.7804.140050,35201-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.osdcommon.dll5.0.7804.1400359,60001-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.accounts.dll5.0.7804.140029,36001-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.alerts.dll5.0.7804.140047,28001-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.appman.dll5.0.7804.1400197,80801-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.appmodel.dll5.0.7804.1400194,73601-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.assetintelligence.dll5.0.7804.1400100,52801-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.certificates.dll5.0.7804.140030,38401-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.clientoperations.dll5.0.7804.140029,36001-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.clientsettings.dll5.0.7804.140096,43201-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.clientstatus.dll5.0.7804.140024,24001-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.collections.dll5.0.7804.1400252,08001-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.common.dll5.0.7804.140049,32801-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.content.dll5.0.7804.140096,94401-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.databasereplication.dll5.0.7804.140047,79201-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.dcm.dll5.0.7804.1400186,03201-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.deployments.dll5.0.7804.1400108,20801-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.ep.dll5.0.7804.1400121,00801-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.hs.dll5.0.7804.1400833,71201-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.migration.dll5.0.7804.1400148,14401-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.oob.dll5.0.7804.140094,89601-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.osd.dll5.0.7804.1400394,41601-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.provider.dll5.0.7804.140036,52801-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.rba.dll5.0.7804.1400131,76001-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.reporting.dll5.0.7804.140021,16801-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.sum.dll5.0.7804.1400232,62401-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.systemstatus.dll5.0.7804.140059,05601-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.ps.typeadapter.dll5.0.7804.140018,09601-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.sitesystems.dll5.0.7804.14001,493,16801-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.statusfilterrules.dll5.0.7804.1400152,24001-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.uiresources.dll5.0.7804.14008,241,32801-กันยายน-201301:00x 86
Appexcnlib.dll5.0.7804.1400117,93601-กันยายน-201301:00x 86
Assetadvisor.dll5.0.7804.1400402,60801-กันยายน-201301:00x 86
Ccmcore.dll5.0.7804.1400813,74401-กันยายน-201301:00x 86
Ccmexec.exe5.0.7804.14001,092,27201-กันยายน-201301:00x 86
Ccmgencert.dll5.0.7804.1400176,81601-กันยายน-201301:00x 86
Ccmpdist.dll5.0.7804.1400407,21601-กันยายน-201301:00x 86
Ccmsetup-sup.cabไม่เกี่ยวข้อง560,49901-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Ccmsetup.exe5.0.7804.14001,457,32801-กันยายน-201301:00x 86
Ccmutillib.dll5.0.7804.1400348,84801-กันยายน-201301:00x 86
Client.msiไม่เกี่ยวข้อง33,352,70401-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Configmgr2012ac-sp1-kb2882125-i386.mspไม่เกี่ยวข้อง5,075,96801-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Configmgr2012adminui-sp1-kb2882125-i386.mspไม่เกี่ยวข้อง75,961,85601-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Configurationmanager.psd1ไม่เกี่ยวข้อง12,82101-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Cpapplet.dll5.0.7804.1400151,21601-กันยายน-201301:00x 86
Databaseresources.dll5.0.7804.1400181,42401-กันยายน-201301:00x 86
Dcmobjectmodel.dll5.0.7804.1400287,40801-กันยายน-201301:00x 86
Ddrprov.dll5.0.7804.1400118,96001-กันยายน-201301:00x 86
Dmclientxfer.exe5.0.7804.1400288,94401-กันยายน-201301:00x 86
Execmgr.dll5.0.7804.1400748,72001-กันยายน-201301:00x 86
Exportcontent.dll5.0.7804.1400736,94401-กันยายน-201301:00x 86
Extractcontent.exe5.0.7804.14001,456,30401-กันยายน-201301:00x 86
Librdc.dll5.0.7804.1400115,37601-กันยายน-201301:00x 86
Lsinterface.dll5.0.7804.1400558,76801-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll5.0.7804.140033,96801-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.exe5.0.7804.1400391,34401-กันยายน-201301:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.exe.configไม่เกี่ยวข้อง7,74401-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.configurationmanagement.powershell.types.ps1xmlไม่เกี่ยวข้อง12,30801-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.connector.dll5.0.7804.140061,61601-กันยายน-201301:00x 86
Microsoftpolicyplatformsetup.msiไม่เกี่ยวข้อง1,798,14401-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Osdcore.dll5.0.7804.1400625,84001-กันยายน-201301:00x 86
Osddriverclient.exe5.0.7804.1400316,08001-กันยายน-201301:00x 86
Osdsetuphook.exe5.0.7804.14001,734,32001-กันยายน-201301:00x 86
Policyagentendpoint.dll5.0.7804.1400783,02401-กันยายน-201301:00x 86
Pulldp.msiไม่เกี่ยวข้อง6,203,90401-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Pulldpcmgr.dll5.0.7804.1400492,72001-กันยายน-201301:00x 86
Pwreventtask.dll5.0.7804.1400149,16801-กันยายน-201301:00x 86
Ribboncontrolslibrary.dll3.5.41019.2721,08001-กันยายน-201301:00x 86
Scclient.common.dll5.0.7804.1400297,13601-กันยายน-201301:00x 86
Scclient.data.dll5.0.7804.1400186,03201-กันยายน-201301:00x 86
Scclient.pages.dll5.0.7804.1400654,51201-กันยายน-201301:00x 86
Scepinstall.exe4.3.215.025,591,43201-กันยายน-201301:00x 86
Sleepagent.dll5.0.7804.1400257,71201-กันยายน-201301:00x 86
Sleepagentservice.exe5.0.7804.140021,16801-กันยายน-201301:00x 86
Smsappinstall.exe5.0.7804.1400185,52001-กันยายน-201301:00x 86
Smsdpmon.exe5.0.7804.14001,074,35201-กันยายน-201301:00x 86
Smspxe.dll5.0.7804.1400390,32001-กันยายน-201301:00x 86
Softwarelibrary.objectserialization.dll5.0.7804.14001,373,87201-กันยายน-201301:00x 86
Sqmqueries.xmlไม่เกี่ยวข้อง40,18901-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tscore.dll5.0.7804.14001,530,54401-กันยายน-201301:00x 86
Tsmanager.exe5.0.7804.1400275,63201-กันยายน-201301:00x 86
Tsmessaging.dll5.0.7804.1400625,84001-กันยายน-201301:00x 86
Updateshandler.dll5.0.7804.1400580,27201-กันยายน-201301:00x 86
Vappcollector.exe5.0.7804.1400284,84801-กันยายน-201301:00x 86
Wakeprxy.msiไม่เกี่ยวข้อง2,921,47201-กันยายน-201301:00ไม่เกี่ยวข้อง
Adminui.common.resources.dll5.0.7804.1400776,36801-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.detailpanel.resources.dll5.0.7804.140027,82401-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.devicesetting.resources.dll5.0.7804.1400373,93601-กันยายน-201301:00x 86
Adminui.uiresources.resources.dll5.0.7804.14001,096,88001-กันยายน-201301:00x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

ดูที่ส่วน คำศัพท์เฉพาะทาง Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2882125 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2882125 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2882125

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com