FIX: Remti HIX EDI operacijos 005010 x 306 (820) ir 005010 x 220 (834) BizTalk serverio 2013, BizTalk Server 2010 ir BizTalk serverio 2009

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2882453 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Kar?tosios pataisos yra Microsoft BizTalk Server 2013 m. Microsoft BizTalk Server 2010, ir Microsoft BizTalk Server 2009.This kar?t?j? patais? leid?iantis palaikyti sveikatos draudimo Exchange (HIX) EDI operacijos 005010 x 306 (820) ir 005010 x 220 (834). ?iame naujausiame taisyme HIPAA 5010 suderinamas schemas, kur? galite sukurti ir ?diegti BizTalk elektronini? duomen? main? (EDI) taikomojoje programoje.

Sprendimas

BizTalk serverio 2009 ir BizTalk Server 2010

Palaikom? naujausi? patais? dabar yra Microsoft. Ta?iau ji skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikyti j? tik sistemoms, kuriose kyla ?i problema.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, kreipkit?s ? Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba norite gauti ?? pataisym?. ?od?i? s?ra?? Microsoft klient? palaikymo tarnybos telefon? ir informacijos apie palaikymo kainas, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Ypatingais atvejais, mokes?i?, kuriuos u? palaikymo skambu?ius gali b?ti at?aukti, jei Microsoft palaikymo specialistas nusprend?ia, kad j?s? problem? galima i?spr?sti naudojant konkret? naujinim?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka atitinkam? konkret? naujinim?.

Kaupiamasis naujinimas informacija

BizTalk serverio 2013

Kar?tosios pataisos, ?i? problem? yra ?trauktas ? kaupiamojo naujinimo paket? 2 BizTalk serverio 2013.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti kaupiamojo naujinimo paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2892599 Atnaujinim? paketas 2 BizTalk serverio 2013


Daugiau informacijos

Senesn? sandorio 820 schemos buvo anks?iau ?ra?yta su BizTalk serveriu. Tod?l ?ios kar?tosios pataisos turi pa?ios doctype kaip esama operacija 820 schema. Nauj? ir sen? sandorio 820 schemos negali egzistuoti kartu BizTalk diegimo. Jei abi sandorio 820 schem? naudotinos BizTalk diegim?, turite pakeisti naujos schemos vard? srities, kad abi schemas galima vienareik?mi?kai identifikuoti ir naudoti BizTalk parai?koje. ?iuo atveju, nauj? schem? turi b?ti laikomi pasirinktine schema.


B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2882453 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 1 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB2882453 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2882453

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com