RPC kliento prieigos tarnyba nustoja jei programa Outlook yra online re?imu Exchange Server 2010 aplinkoje.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2882467 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Online re?imu Microsoft Exchange Server 2010 aplinkoje naudojant Microsoft Outlook, Microsoft Exchange RPC kliento prieigos paslaugos (Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe) netik?tai nustoja veikti Microsoft Exchange klient? prieigos serveryje. Kilus ?iai problemai, vartotojai negali pasiekti savo pa?to d??utes naudodami kol RPC kliento prieigos tarnyba yra perkrauta. Be to, j?s matote ?i? ?vyki? taikomosios programos ?urnale klient? prieigos serveryje:

Laikas: Laikas
ID: 4999
Lygis: klaidos
?altinis: MSExchange bendr?ja
Ma?ina: Kompiuterio
Prane?imas: Watson prane?ime apie siun?iamame procesas ID: ProcessID, su parametrais: E12, BuildTypeStatyti, M.E.RpcClientAccess.Service, M.E.RpcClientAccess.Parser, M.E.R.PropertyValue.CheckValueTypeOnConstruction, System.ArgumentException, XXXX,Versijos numeris

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.PropertyValue.CheckValueTypeOnConstruction funkcijai perduotas neteisingas argumentas. Tod?l, mesti System.ArgumentException i?imtis.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite toliau specifini? naujinim?:
2891587 Apra?ymas, specifini? naujinim? paketas 3 Exchange Server 2010 su 3 pakeitim? paketu

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie RPC kliento prieigos paslaug?, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
Bendra informacija apie RPC kliento prieigos paslaugos

Savyb?s

Straipsnio ID: 2882467 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 26 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3, naudojant su:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Rakta?od?iai: 
kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2882467 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2882467

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com