คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง Office: 10 กันยายน 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2884129 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

ในวันอังคาร 10 กันยายน 2013, Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยและ nonsecurity ดังต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงรายเดือนเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดที่ใช้ได้สำหรับคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมปรับปรุงในต่อไปนี้ Microsoft Knowledge Base บทความไว้ 10 กันยายน 2013 อัพเดต

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์หมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้
การเข้าถึง
2848637 MS13-074: ช่องโหว่ใน Microsoft Access ไม่สามารถทำให้การเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 10 กันยายน 2013
Access 2007
2596825 MS13-074: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึง 3 Service Pack ของ 2007: 10 กันยายน 2013
Access 2010
2687423 MS13-074: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Access 2010 Service Pack 1: 10 กันยายน 2013
เข้าถึง 2013
2810009 MS13-074: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยเข้า 2013: 10 กันยายน 2013
Excel
2858300 MS13-073: ช่องโหว่ใน Microsoft Excel ไม่สามารถทำให้การเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 10 กันยายน 2013
Excel 2003
2810048 MS13-073: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Excel 2003: 10 กันยายน 2013
Excel 2007
2760588 MS13-073: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Excel 2007 (xlconv-x-none.msp): 10 กันยายน 2013
Excel 2007
2760583 MS13-073: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office Excel 2007: 10 กันยายน 2013
Excel 2010
2760597 MS13-073: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Excel 2010: 10 กันยายน 2013
Excel 2013
2768017 MS13-073: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Excel 2013: 10 กันยายน 2013
Excel 2007 แสดง
2760590 MS13-073: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office Excel 2007 แสดง: 10 กันยายน 2013
Excel แบบออนไลน์
2760594 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Excel ออนไลน์: 10 กันยายน 2013
FrontPage 2003
2825621 MS13-078: ใน FrontPage 2003 ช่องโหว่การเปิดเผยข้อมูล: 10 กันยายน 2013
สำนักงาน
2845537 MS13-072: ช่องโหว่ใน Microsoft Office ไม่สามารถทำให้การเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 10 กันยายน 2013
Office 2003
2817474 MS13-072: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Office 2003: 10 กันยายน 2013
Office 2007
2760823 MS13-072: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับระบบ Office 2007 และคความเข้ากันได้สำหรับรูปแบบแฟ้ม Microsoft Office 2007: 10 กันยายน 2013
Office 2007
2760411 MS13-072: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ 2007 Office ระบบ (MSO): 10 กันยายน 2013
Office 2007
2597973 MS13-072: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับชุดโปรแกรม Microsoft 2007 Office Service Pack 3 (MSPTLS): 10 กันยายน 2013
Office 2010
2767913 MS13-072: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2010: 10 กันยายน 2013
Office สำหรับ Mac 2011
2877813 คำอธิบายของ Microsoft Office สำหรับการปรับปรุง Mac 2011 14.3.7
ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล office 2010
2878687 MS13-075: ช่องโหว่ใน Microsoft Office IME (จีน) อาจอนุญาตให้มีสิทธิ์การใช้งาน: 10 กันยายน 2013
ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล office 2010
2687413 MS13-075: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office IME (จีน): 10 กันยายน 2013
Outlook
2756473 MS13-068: ช่องโหว่ใน Microsoft Outlook อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล: 10 กันยายน 2013
Outlook 2007
2825999 MS13-068: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Outlook 2007: 10 กันยายน 2013
Outlook 2010
2794707 MS13-068: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Outlook 2010: 10 กันยายน 2013
SharePoint Foundation 2010
2810067 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ SharePoint Foundation 2010: 10 กันยายน 2013
SharePoint Foundation 2013
2817315 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ SharePoint Foundation 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Servce 2010
2553408 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ InfoPath Forms Services ใน SharePoint 2010: 10 กันยายน 2013
เซิร์ฟเวอร์ SharePoint
2834052 MS13-067: ช่องโหว่ใน Microsoft SharePoint Server ไม่สามารถทำให้การเรียกใช้โค้ดจากระยะไกล: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2007
2760589 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Excel Services ใน SharePoint Server 2007: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2010
2817393 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ SharePoint Server 2010 (coreserver): 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2010
2817372 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ SharePoint Server 2010 (wosrv): 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2010
2760755 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับบริการการทำงานอัตโนมัติของ Word ใน SharePoint Server 2010: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2010
2760595 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Excel Services ใน SharePoint Server 2010: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2817305 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint 2013 ที่ (wacserver): 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2810083 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint 2013 ที่ (coreserverloc): 10 กันยายน 2013
SharePoint Services 2.0
2810061 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows SharePoint Services 2.0: 10 กันยายน 2013
บริการ SharePoint 3.0
2760420 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint: 10 กันยายน 2013
Word 2003
2817682 MS13-072: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Word 2003: 10 กันยายน 2013
Word 2007
2767773 MS13-072: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Word 2007 Service Pack 3: 10 กันยายน 2013
Word 2010
2760769 MS13-072: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Word 1 การ Service Pack 2010 และ Service Pack 2: 10 กันยายน 2013
Word Viewer
2817683 MS13-072: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Word Viewer: 10 กันยายน 2013
Word แบบออนไลน์
2817384 MS13-067: คำอธิบายของการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Word ออนไลน์: 10 กันยายน 2013


การปรับปรุง nonsecurity
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์หมายเลขบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้
Access 2010
2553446 คำอธิบายของการปรับปรุง Access 2010: 10 กันยายน 2013
เข้าถึง 2013
2752093 คำอธิบายของการปรับปรุง 2013 เข้า: 10 กันยายน 2013
ชุดของตัวกรอง
2810071 คำอธิบายของการปรับปรุงชุดตัวกรอง: 10 กันยายน 2013
Office 2010
2794737 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010: 10 กันยายน 2013
Office 2010
2760758 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010: 10 กันยายน 2013
Office 2010
2760598 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010: 10 กันยายน 2013
Office 2010
2598285 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010: 10 กันยายน 2013
Office 2010
2589375 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010: 10 กันยายน 2013
Office 2010
2589370 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010: 10 กันยายน 2013
Office 2010
2589298 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010: 10 กันยายน 2013
Office 2010
2589275 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010: 10 กันยายน 2013
Office 2010
2553157 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2010: 10 กันยายน 2013
2013 สำนักงาน
2817632 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013: 10 กันยายน 2013
2013 สำนักงาน
2817630 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013: 10 กันยายน 2013
2013 สำนักงาน
2817626 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013: 10 กันยายน 2013
2013 สำนักงาน
2817624 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013: 10 กันยายน 2013
2013 สำนักงาน
2817493 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013: 10 กันยายน 2013
2013 สำนักงาน
2817311 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013: 10 กันยายน 2013
2013 สำนักงาน
2768014 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013: 10 กันยายน 2013
2013 สำนักงาน
2760539 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013: 10 กันยายน 2013
2013 สำนักงาน
2760533 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013: 10 กันยายน 2013
2013 สำนักงาน
2760267 คำอธิบายของการปรับปรุง Office 2013: 10 กันยายน 2013
OneNote 2010
2810072 คำอธิบายของการปรับปรุง OneNote 2010: 10 กันยายน 2013
ตัวกรองอีเมลขยะ 2003 ของ outlook
2825947 คำอธิบายของการปรับปรุงการกรองอีเมลขยะ 2003 Outlook: 10 กันยายน 2013
การกรองอีเมลขยะ 2007 outlook
2825641 คำอธิบายของการปรับปรุงการกรองอีเมลขยะ 2007 Outlook: 10 กันยายน 2013
ตัวกรองอีเมลขยะ 2010 ของ outlook
982726 คำอธิบายของการปรับปรุงการกรองอีเมลขยะ 2010 Outlook: 10 กันยายน 2013
ตัวกรองอีเมลขยะ 2013 ของ outlook
2760587 คำอธิบายของการปรับปรุงตัวกรองอีเมลขยะ 2013 ของ Outlook: 10 กันยายน 2013
PowerPoint 2010
2553145 คำอธิบายของการปรับปรุงของ PowerPoint 2010: 10 กันยายน 2013
PowerPoint Viewer 2010
2553351 คำอธิบายของการปรับปรุงของ PowerPoint Viewer 2010: 10 กันยายน 2013
เซิร์ฟเวอร์โครงการ 2013
2752074 คำอธิบายของการปรับปรุงโครงการ Server 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Foundation 2013
2760518 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Foundation 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2817300 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Server 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2810085 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Server 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2810081 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Server 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2760550 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Server 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2752055 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Server 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2752053 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Server 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2738040 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Server 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2737981 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Server 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2727045 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Server 2013: 10 กันยายน 2013
SharePoint Server 2013
2726935 คำอธิบายของการปรับปรุง SharePoint Server 2013: 10 กันยายน 2013
Visio 2010 Viewer
2810066 คำอธิบายของการปรับปรุง Visio 2010 Viewer: 10 กันยายน 2013
Word 2013
2817627 คำอธิบายของการปรับปรุง Word 2013: 10 กันยายน 2013
Word 2013
2817308 คำอธิบายของการปรับปรุง Word 2013: 10 กันยายน 2013


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2884129 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2557 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft PowerPoint Viewer 2010
 • Microsoft Project Server 2013
 • Microsoft Visio 2010 Viewer
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Office Excel Viewer 2007
 • Microsoft Excel Online
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Lync for Mac 2011
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
 • Microsoft Office Input Method Editor 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word Viewer 2003
 • Microsoft Word Online
 • Excel Services in Microsoft SharePoint Server 2010
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2884129 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2884129

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com