Leisti konfig?racijos automatini? naujinim? sistemoje Windows 8 ir Windows Server 2012

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2885694 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Tarkime, kad automatiniai atnaujinimai yra ?jungtas Windows 8 arba Windows Server 2012 kompiuteryje. Galite pasirinkti parinkt? 4 - Auto atsisi?sti ir suplanuoti diegim? , ir da?numas ir laikas, ar yra naujinim? turi b?ti ?rengti toliau, grup?s strategijos parametr?:
Computer Configuration\Administrative Components Components\Windows Update\Configure Automatiniai naujinimai

Ta?iau suplanuot? dien? ir valand? ? ?is strategijos parametras neturi jokios ?takos. Kompiuteris vis dar ?diegia atsisi?stus atnaujinimus per automati?kai palaikomas, kuris yra numatytasis 2:00 AM. Be to, kompiuter? nebereikia i? naujo 15 minu?i? po diegiant naujinimus. Pad?ti i?vengti nety?inio duomen? praradimo, paleisti laikmat? vietoj prasideda 3 dienas po to, kai naujinimai yra ?diegti, ir tik tada, kai j?s aktyviai naudojasi kompiuteriu ir gali matyti ir reaguoti ? paleisti laikmat?.

Sprendimas

Yra prieinamas naujinimas, leid?iantis kontroliuoti kaip automatiniai naujinimai klientas patarimai atnaujinimai Windows 8 ir Windows Server 2012. Kai ?diegiate ?? naujinim?, kad "konfig?ruoti automatinius atnaujinimus" strategijos parametr? v?l dirbsiu kaip jis naudojamas toin ankstesni? Windows operacini? sistem?. Vietoj to, diegiant naujinimus dienos prie?i?ros ciklo metu, Windows naujinimai bus ?diegti tuo metu ir dien? thatare planuojama Vietov? su "konfig?ruoti automatinius atnaujinimus" strategijos parametro.

?is naujinys taip pat pristato ?ios grup?s strategijos parametrus, kuriuos galite konfig?ruoti priversti kompiuter?, kad automati?kai i? naujo paleisti anks?iau siekiant baigti diegti svarbius naujinimus:
Computer Configuration\Administrative Components Components\Windows Update\Always automati?kai i? naujo paleisti suplanuotu laiku

Atnaujinti informacij?

Nor?dami gauti ?? naujinim?, ?diegti specifini? naujinim? paketas 2883201. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti ?? specifini? naujinim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2883201 Windows RT, Windows 8 ir Windows Server 2012 naujinim?: 2013 m. spalio

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2885694 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 9 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Windows 8
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2885694 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2885694

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com