วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้แผนการบำรุงรักษาของฐานข้อมูล SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 288577 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ถ้างานใด ๆ ในแผนการบำรุงรักษาของฐานข้อมูลล้มเหลว หรือพบข้อผิดพลาด งานแผนการบำรุงรักษาเองอาจแสดงตามที่ล้มเหลว รายละเอียดของประวัติงานแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
sqlmaint.exe ล้มเหลว [sqlstate 42000] (ข้อผิดพลาด 22029) ขั้นตอนล้มเหลว
อย่างไรก็ตาม นี้ไม่จำเป็นต้องระบุว่า การบำรุงรักษาแผนเป็นจำนวนเต็มล้มเหลว แผนการบำรุงรักษาที่งานแสดงสถานะของงานที่ล้มเหลวในการเพิ่มค่าสถานะให้กับผู้ใช้งานในแผนการบำรุงรักษาจำเป็นต้องใช้ความสนใจ

ชนิดของการทำงานนี้เป็นปกติเนื่องจากข้อผิดพลาดอาจจะพบที่ต้องการการขัดจังหวะโดยผู้ใช้ในการทำงานผ่าน ไม่แผนงานการบำรุงรักษาไหร่ คุณต้องตรวจสอบประวัติการแผนเพื่อดูสิ่งล้มเหลวถูกแล้ว ทำการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการระบุเฉพาะงานและข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเหตุการล้มเหลวของงาน คุณจำเป็นต้องตรวจสอบประวัติการแผนการบำรุงรักษาฐานข้อมูล ประวัติแผนการบำรุงรักษาของฐานข้อมูลเป็นที่ที่คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละงานที่กำลังดำเนินการ โดยแผนการบำรุงรักษา ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาข้อมูลในแบบ SQL Server องค์กร Manager:
  1. นำทางไปยัง และจากนั้น ขยายแผนที่การบำรุงรักษาของฐานข้อมูล.
  2. คลิกขวาฐานข้อมูลบำรุงรักษาแผนที่งานตรงกันล้มเหลว
  3. คลิกประวัติแผนการบำรุงรักษาของฐานข้อมูล.
  4. หน้าต่างเปิดซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละงานที่ดำเนินการในการบำรุงรักษาวางแผน รายการประวัติให้ไว้สำหรับแต่ละงานที่ทำงานในแต่ละวัน ซึ่งจะ บ่งชี้สถานะความล้มเหลวหรือความสำเร็จของงานแต่ละ ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่งานที่ล้มเหลว ข้อมูลแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการล้มเหลวของงาน ที่ระบุ
  5. ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นณจุดนี้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ระบุ
ตัวอย่างที่โดยปกติเป็นการบำรุงรักษาแผนที่เซ็ตอัพฐานข้อมูลที่สำรองข้อมูล และ การตรวจสอบความถูกต้อง ตัวอย่างเช่น สมมติว่า การดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งได้พบข้อผิดพลาดของความสมบูรณ์ของข้อมูลในฐานข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งรายการ งาน raises ข้อผิดพลาด แผนการบำรุงรักษายังคงกับส่วนที่เหลือของงานใช้งานสำหรับแผน เมื่อการบำรุงรักษาวางแผนเสร็จสมบูรณ์ งานที่สอดคล้องกันใน SQLAgent ถูกตั้งค่าให้เป็นสถานะ "ล้มเหลว" ทบทวนการบำรุงรักษาประวัติที่วางแผนบ่งชี้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลที่พบข้อผิดพลาดของความสมบูรณ์ หรือล้มเหลวและข้อผิดพลาดที่สอดคล้องกัน คุณจำเป็นแล้วต้องการดำเนินการ และรัน CHECKDB DBCC ที่เหมาะสมขั้นตอนการแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ DBCC CHECKDB ให้ดูที่หัวข้อ "DBCC CHECKDB" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์

คุณสามารถจะมีแผนการบำรุงรักษาข้อมูลรายละเอียดเขียนไปยังแฟ้ม เมื่อต้องการมีแผนการบำรุงรักษาข้อมูลรายละเอียดเขียนไปยังแฟ้ม ใช้ขั้นตอนเหล่านี้:
  1. มีการนำทางใน SQL Server องค์กร Manager การแผนบำรุงรักษาฐานข้อมูล เลือก และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แผนคุณต้องการ
  2. คลิกการการรายงานแท็บ ในการการรายงานกล่องโต้ตอบ คุณสามารถเลือกให้เขียนรายงานไปยังแฟ้มข้อความในไดเรกทอรีที่ระบุ รายงานประกอบด้วยรายละเอียดของขั้นตอนที่ดำเนินการ โดยแผนการบำรุงรักษา และรวมถึงข้อมูลข้อผิดพลาดใด ๆ นอกจากนี้คุณสามารถมีรายงานนี้ e-mailed เพื่อดำเนินการที่ระบุสำหรับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
  3. แทนที่มีการรายงานข้อความ คุณสามารถทางตรงผลลัพธ์ไปยังตาราง SQL Server ที่มีการประวัติบนเซิร์ฟเวอร์นี้ตัวเลือก

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้สำหรับการบำรุงรักษาฐานข้อมูลการวางแผน ให้ดูที่หัวข้อ "ฐานข้อมูลบำรุงรักษาแผน การรายงานการแท็บ" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์
If you need more in-depth troubleshooting, you can start SQL Server Agent to run from the command prompt with verbose logging.

Default instance:
sqlagent.exe -c -v
Named instance:
sqlagent.exe -i[Instance] -c -v

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 288577 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbinfo kbmt KB288577 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:288577

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com